^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  19.12.2017 – wystawienie ocen proponowanych za I sem oraz zagrożeń .................................................................................... 19.01.2018 – koniec I semestru
 • 2 Zebrania z rodzicami
  24.01.2018 – zebrania klas 1-3 .................................................................................... 25.01.2018 – zebrania klas 4-7 ....................................................................................
 • 3 Fluoryzacja szczoteczkowa
  2/ 05.01.2018 r. .................................................................................... 3/ 09.02.2018 r. .................................................................................... 4/ 09.03.2018 r. .................................................................................... 5/ 06.04.2018 r. .................................................................................... 6/ 11.05.2018 r.
 • 4 Kartka z kalendarza
  23.12.2017 – 31.12.2017 – przerwa świąteczna
 • 5 Kartka z kalendarza
  12.02.2018 - 25.02.2018 - FERIE ZIMOWE
baner

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

II Konwencie projektu - Szkoła Inspirująca Cyfrowo!

Dwójka naszych nauczycieli: Barbara Warot i Joanna Kordzińska miała możliwość uczestnictwa na II Konwecie projektu cyfrowobezpieczni.pl pod hasłem Szkoła Inspirująca Cyfrowo!

Konwenty organizowane są cyklicznie po roku działań w projekcie, aby móc podzielić się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, podsumować kolejny etap oraz zdobyć nowe inspiracje i motywację do dalszej pracy. Udział w nim wzięło blisko 300 osób zainteresowanych tym, aby w polskich szkołach kształtować i promować odpowiedzialne zachowania w sieci.

Obecni podczas różnych aktywny udział w debatach brali m.in. Agnieszka Ludwin, Zastępca Dyrektorka w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Programów, Podręczników i Innowacji MEN, Wojciech Ronatowicz, ekspert Forum Bezpiecznego Internetu, Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI).

Bardzo ciekawym  punktem programu II Konwentu było także uroczyste wręczenie dyplomów laureatom ostatniej edycji konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczeni”. Mieliśmy okazje zobaczyć prezentacje nagrodzonych szkół. Zaangażowanie i pomysły były dla nas znakomitą inspiracją dla naszych późniejszych działań, które planujemy w naszej Cieszkowiance.

W trakcie jednego z wykładów byliśmy świadkami pokazu autentycznego ataku hakerskiego na komputer, w wyniku którego „hakerowi” udało się zdobyć hasła zapisane w przeglądarce.

Oba dni Konwentu przepełnione były interesującymi wykładami oraz debatami nt. cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach. Cenne okazały się  warsztaty z Prawo autorskie w praktyce korzystania nauczycieli z treści cyfrowych, prowadzone przez Marcina Kotyłę z Fundacji Legalna Kultura oraz Prawda czy fałsz? Znaczenie kompetencji informacyjnych w edukacji, które poprowadził Tomasz Tokarz z Navigo oraz dr Anna Przyborska-Borkowiczz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecność na II Konwencie pozwoliła nam poznać działania innych osób aktywnie pracujących w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl oraz wzbogacić naszą pracę w przyszłości w tych tak ważnych zagadnieniach.

Joanna Kordzińska

Barbara Warot

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

 

W październiku 2017 nasza szkoła  zgłosiła chęć udziału w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni!”. W grudniu w trakcie II rekrutacji dostaliśmy informację, że zostaliśmy zakwalifikowani na rok 2018. W całej Polsce docelowo w programie może wziąć udział 2200 szkół.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrozenia”.

Głównym kryterium wyboru szkoły była analiza ankiet dot. szkolnych cyberzagrożeń tj. podejmowanych działań profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie ich. Ocenie poddawany był również poziom bezpieczeństwa infrastruktury technicznej i cyfrowej szkoły.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie ułatwi naszej szkole opracować takie rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe w rozwoju uczniów. Ważnym elementem będzie wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Joanna Kordzińska

Więcej o projekcie

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/uploads/filemanager/Cyfrowobezpieczni.pl_pakiet_kwiecie%C5%842016.pdf

 

 

SPRAWDŹ  CZY  JESTEŚ  CYFROROBEZPIECZNY!

 

 

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube