^W górę
 • 1 Przerwa świąteczna
  od czwartku 29.03.2018 do wtorku 03.04.2018
 • 2 Kartka z kalendarza
  19.04.2018 - dla uczniów- warsztaty "Pierwsza pomoc".
 • 3 Fluoryzacja szczoteczkowa
  5/ 06.04.2018 r. .................................................................................... 6/ 11.05.2018 r.
 • 4 Kartka z kalendarza
  30.04. 2018 - wolny, z puli dyrektora szkoły, zajęcia opiekuńcze oraz udział w imprezach miejskich .................................................................................... 02.05.2018 – wolny, odpracowany 09.09.2017, .................................................................................... 04.05.2018 - wolny, odpracowany 30.09.2017,
 • 5 Kartka z kalendarza
  18.05.2018 - wystawienie ocen proponowanych oraz zagrożeń .................................................................................... 23.05.2018 - zebrania klas 1-3 .................................................................................... 24.05.2018 - zebrania klas 4-7 (ocena opisowa proponowana)
baner

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Rozwiązania zadań z marca

klasy IV-V

zad.1  40 wagonów o ładowności 36 ton, zad.2 Szukaną liczbą jest 1900, zad. 3 Nela miała na początku liczbę 1402, zad. 4 Ogrodzenie miało 300m, postawiono 150 słupków, koszt ogrodzenia wyniósł 14 250 zł, zad. 5 1 czerwca był wtorek.

 

klasy VI-VII

zad.1 a) Kartonik miał wymiary 8cm x 8 cm x 8,125 cm, b) Do wykonania 4000 kartoników potrzeba 15 520 dm2 tektury. zad 2. Kąty wewnętrzne rombu mają miary 60° i 120°. zad.3. Adam ma do szkoły 2940m. zad.4 Komputer kosztował 3600 zł/ zad.5 Dzielniki liczby 6 to 1,2,3,6. Suma sześcianów dzielników liczby 6 wynosi 252, suma kwadratów dzielników liczby 6 wynosi 50. 252 - 50 = 202, nie jest podzielne przez 11 (nie jest wielokrotnością liczby 11).

 

ZADANIA KWIECIEŃ - KLASY IV-V

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek łowienie ryb

O trzeciej nad ranem wyruszyliśmy na ryby. Gdy wskazówka minutowa wykonała obrót o 180°, dotarliśmy na miejsce. Po obrocie dużej wskazówki o kolejne 120° złapałem sporego szczupaka. Na kolejną rybę, okonia, musiałem czekać, aż wskazówka minutowa obróci się o 150°. Zapisz godzinę rozpoczęcia wędkowania, godzinę złapania szczupaka i godzinę złowienia okonia.

Zad.2 (4p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek kołdry i poduszki

Właściciel hotelu kupił 8 kołder i 18 poduszek. Zapłacił 1680zł. Policzył, że gdyby kupił tyle samo kołder i dwa razy mniej poduszek, zapłaciłby 1320 zł. Jaka była cena kołdry, a jaka – poduszki?

Zad.3 (4p)

Spośród dwóch liczb naturalnych jedna jest 2 razy większa od drugiej. Jeżeli od większej liczby odejmiemy 1420, a od mniejszej odejmiemy 320, to te liczby będą sobie równe. Jakie to liczby?

Zad.4 (4p)

Długość prostokąta wyraża się liczbą 15²-6³, a szerokość liczbą 16²:2⁴. Długość boku kwadratu wyraża się liczbą 2²x(3³-5):2². Która figura ma większy obwód?

Zad.5 (4p)

Mając dane liczby 48 i 16, zapisz i oblicz:

 1. Różnicę iloczynu i ilorazu tych liczb,
 2. Iloczyn potrojonej różnicy przez ich sumę,
 3. Iloraz podwojonej sumy przez ich różnicę,
 4. Sumę ilorazu i iloczynu tych liczb.

 

ZADANIA KWIECIEŃ - KLASY VI-VII

Rozwiąż zadania.  Zapisz działania i podaj odpowiedzi.

Zad.1 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek basen

W prostopadłościennym basenie kąpielowym o długości 50 m i szerokości 32 m znajduje się 1440 m3 wody. Basen wypełniony jest do 2/5 głębokości.  Ile m3 wody należy jeszcze dolać, aby wypełniła ona 0,8 głębokości basenu?

Zad. 2 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek chleb czerstwy chleb świeży

Świeży chleb zawiera około 40% wody, a czerstwy 20% wody. Bochenek czerstwego chleba waży 300g.  Ile waży świeży chleb?

Zad. 3 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek bloczek kartek

Asia ma bloczek kartek o wymiarach 22 cm, 15 cm, 2,4 cm. W bloczku jest 240 kartek. Asia pocięła jedną kartkę z tego bloczku na kwadraciki o boku 1cm, a następnie ułożyła jeden na drugi w jeden stos. Jaka jest wysokość tego stosu?

Zad.4 (3p)

Znalezione obrazy dla zapytania rysunek jedzie samochód

Samochód osobowy w czasie 2,5 godziny przejechał 0,6 trasy o długości 300 km, a pozostałą część trasy przebył w czasie o 0,9 godziny krócej. Z jaką szybkością pokonał pierwszą część trasy, a z jaką – drugą część trasy?

Zad. 5(4p)

W trójkącie równoramiennym wysokości poprowadzone do ramion tego trójkąta przecinają się pod kątem 100°. Oblicz miary kątów wewnętrznych danego trójkąta.

Rozwiązania zadań z lutego

Kl.IV-V

zad. 1 Michał ma 165 monet, zad.2 Na pierwszym piętrze mieszka Ala, zad. 3 Kilogram pomarańczy kosztował 2 zł, a kilogram cytryn kosztował 3 zł, zad. 4 Pani Ania spędziła przed telewizorem 58 dni i 8 godzin zad. 5 Na początku pod muchomorem było 10 krasnali.

 

Kl.VI-VII

zad.1 Chłopiec skończył odrabiać lekcje o 17:35, zad.2: Kamień ma objętość 1200 cm3, zad.3 W bibliotece szkolnej jest 11250 książek, zad.4 Obwód gospodarstwa w rzeczywistości wynosi 3km, zad. 5 Należy wyjąć  a) 23 kulki b) 12 kulek c) 21 kulek

 

Rozwiązania zadań ze stycznia

klasy IV-V

zad.1 Jaś wyrwał z kalendarza 16 kartek, zad. 2 Osada A płynęła 48 minut, zad.3 Można związać sznur długości 4m10cm, zad.4 Długość listwy 14m, cena 56zł., zad.5 Julka otrzyma 23 zł. reszty

 

klasy VI-VII

zad.1 Pierwszego dnia przewieziono 8400 ton towaru. zad.2 1. Na ogrodzenie działek potrzeba 1200 m bieżących siatki, 2. Pierwsza działka jest mniejsza od trzeciej o 75a. zad.3 Ojciec będzie miał tyle lat, ile wszystkie dzieci razem po 8 latach. zad.4 średnia ocen chłopców wynosiła 4,05. zad. 5 Miara kąta a wynosi 35o.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube