^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  9 Listopada - zajęcia projektowe. .................................................................................... Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Udział klas 5-8 w koncercie szkolnym w LOSiR
 • 2 Kartka z kalendarza
  11.11. 2018 - udział szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 3 Kartka z kalendarza
  14.11.2018 – wywiady dla rodziców kl. 1-3 .................................................................................... 15.11. 2018 – wywiady dla rodziców klas 4-8
 • 4 Kartka z kalendarza
  03.12.2019 – wystawienie ocen proponowanych za I sem oraz zagrożeń
 • 5 Kartka z kalendarza
  06.12. 2018r. - Szkolny Dzień Wolontariatu
baner

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Rejon Szkoły Podstawowej nr 2

Ulica

Numery

Aleja Jana Pawła II

Nr 3,5,7,9,13,14,15,15A,15B,16,18

Broniewskiego

 

Łącznik

 

Karłowicza

 

Kilińskiego

 

Kochanowskiego

 

Kopernika

 

Kościuszki

Od nr 1 do 40

Kurpińskiego

 

Szymborskiej

 

11 Listopada

Od nr 1 do 28

Mickiewicza

 

Mizerki

 

Osiedlowa

 

Paderewskiego

 

Powstańców Wielkopolskich

Od nr 37 nieparzyste i od nr 42 parzyste

Pułaskiego

Powyżej nr 28 (bez nr 28)

Norwida

 

Słowackiego

 

Szymanowskiego

 

Świerczewska

 

Unijna

 

Wschodnia

Numery od 1 do 19 oraz 21,22,22A do I, 23,23A, 24,25

Źródlana

 

Żabikowska

Od nr 7 nieparzyste do końca oraz od nr 16 parzyste do końca

Rejon Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu

zgodnie z Uchwałą nr XXIX/211/2017 Rady Miasta Luboń z 23 lutego 2017r.

Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Informator dla Rodziców

 Szanowni Państwo

 Od 4 do 13 kwietnia 2018 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2018/2019.

 Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

  

Informacje ogólne:

 1. Do klas I przyjmowane są:

 •  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 •  dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 2. Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowanie na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych).

 

 Zasady przyjęć:

 Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 •  Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji;
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru;
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Luboń;

  

Harmonogram przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

Przyjęcie do szkoły obwodowej - ZGŁOSZENIE

 

Czytaj więcej: Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Podkategorie

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube