• 1 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 2 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 3 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 4 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 5 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
baner

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

 

W październiku 2017 nasza szkoła  zgłosiła chęć udziału w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni!”. W grudniu w trakcie II rekrutacji dostaliśmy informację, że zostaliśmy zakwalifikowani na rok 2018. W całej Polsce docelowo w programie może wziąć udział 2200 szkół.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrozenia”.

Głównym kryterium wyboru szkoły była analiza ankiet dot. szkolnych cyberzagrożeń tj. podejmowanych działań profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie ich. Ocenie poddawany był również poziom bezpieczeństwa infrastruktury technicznej i cyfrowej szkoły.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie ułatwi naszej szkole opracować takie rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe w rozwoju uczniów. Ważnym elementem będzie wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Joanna Kordzińska

Więcej o projekcie

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/uploads/filemanager/Cyfrowobezpieczni.pl_pakiet_kwiecie%C5%842016.pdf

 

 

SPRAWDŹ  CZY  JESTEŚ  CYFROROBEZPIECZNY!

 

 

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube