Smaller Default Larger

 

Nauczyciele starają się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, umożliwić mu odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

Edukacją i wychowywaniem dzieci z tej grupy wiekowej zajmują się nasi nauczycieli wspomagani przez  pracowników obsługi.

 

Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2021\2022

 

Nauczanie zintegrowane: Agnieszka Ratke, Kinga Zdunik, Małgorzata Kostecka, Bożena Zieleśkiewicz,  Magdalena Budziszewska, Lidia Brenska, Katarzyna Minge, Emilia Szelągowska, Dorota Michalak, Dorota Gągalska, Beata Maciaszek, Ewelina Smutek, Aleksandra Zdunik

Nauczyciele języka polskiego:  Halina Strzesak,  Agnieszka Górna, Marta Krojenka,  Ewelina Cisłak, Anna Mączyńska, Małgorzata Gorzyńska-Gościak, Violetta Langner, 

Nauczyciele historii : Michał Szwacki, Bartosz Bomak, Violetta Langner

Nauczyciele WOS: Michał Szwacki,

Nauczyciele języków obcych:  Magdalena Woźny,  Emilia Wallheim, Marta Lewandowska,  Grzegorz Sokowicz,  Alina Malinowska, Małgorzata Smoczyk, Ewelina Smutek, Emilia Szelągowska, Magdalena Kalina-Jahnke, Marta Lewandowska

Nauczyciele matematyki: Beata Adamska, Barbara Warot, Jolanta Jezierska, Klaudia Osiej, Emilia Szelągowska, Elżbieta Sobczak-Ellmann, Katarzyna Paradowska, Małgorzata Olejniczak, Emilia Szelągowska, Katarzyna Ludwiczak

Nauczyciele przyrody/biologii:  Katarzyna Minge, Urszula Dudziak-Kaniecka, Karolina Hauze

Nauczyciele geografii: Dorota Dudziak, Karolina Hauze

Nauczyciele fizyki: Magdalena Przybylska

Nauczyciele chemii: Małgorzata Morawska, Ewa Malinowska

Nauczyciele zajęć komputerowych: Joanna Kordzińska, Barbara Warot, Klaudia Osiej,  Anna Krzyżaniak, 

Nauczyciele zajęć technicznych: Izabela Cieślak,  Anna Słonka-Moskwa

Nauczyciele plastyki: Anna Słonka-Moskwa, 

Nauczyciel muzyki: Radosław Jastak

Nauczyciele wychowania fizycznego: Kinga Jaruga, Karolina Tomkowiak, Andrzej Chyliński, Robert Tomkowiak, Andrzej Bartosiewicz,

Nauczyciele religii: Lidia Brenska,  Anna Otocka, Alicja Nowowiejska, Izabela Cieślak,

Logopedzi: Małgorzata Gorzyńska-Gościak, 

Pedagodzy: Ewa Zakrzewska – Wencel,  Anna Nacfalska – Mielcarek

Psycholog: Agnieszka Gidaszewska, Hubert Hryniewiecki,

Nauczyciel wspierający: Katarzyna Woroch, Aneta Wołosowicz, Joanna Klińska

Świetlica szkolna:  Marzena Szczepaniak,  Paweł Nowaczyk, Joanna Melinger, Anna Czarnecka-Kimla, Aneta Relewicz

Wychowanie do życia w rodzinie: Katarzyna Woroch,

Doradztwo zawodowe: Małgorzata Olejniczak,

Biblioteka szkolna: Izabela Cieślak, Urszula Ferdynus-Remlein,        

 

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa
Wychowawca
Wychowawca wspierający
1a
Agnieszka Ratke
 
1b
Dorota Michalak
 
1c
Małgorzata Kostecka
 
2a
Danuta Gągalska
 
2b
Kinga Zdunik
 
2c
Bożena Zieleśkiewicz
 
3a
Agata Rumińska
 
3b
Beata Maciaszek
 
3c
Magdalena Budziszewska
 
3d
Katarzyna Minge
 
4a
Katarzyna Ludwiczak
Alicja Nowowiejska 
4b
Katarzyna Woroch
Andrzej Chyliński
4c
Marta Krojenka
Anna Nacfalska-Mielcarek
4d
Karolina Tomkowiak
Hubert Hryniewiecki
5a
Ewelina Cisłak
Lidia Brenska 
5b
Małgorzata Gorzyńska
Karolina Hauza
5c
Izabela Cieślak
Anna Krzyżaniak
5d
Marta Lewandowska
Radek Jastak
6a
Klaudia Osiej
Andrzej Bartosiewicz
6b
Emilia Szelągowska
Magda Tarent
7a
Anna Słonka-Moskwa
Urszula Ferdynus-Remlein
7b
Magdalena Woźny
Kinga Jaruga
7c
Michał Szwacki
Anna Otocka
7d
Bartosz Bomak
Agnieszka Gidaszewska
7e
Violetta Langner
Dorota Dudziak
7f
Urszula Dudziak-Kaniecka
Elżbieta Sobczak-Ellmann
8a
Ewelina Smutek
Małgorzata Morawska
8b
Beata Adamska
Robert Tomkowiak
8c
Anna Mączyńska
Magdalena Przybylska
8d
Halina Strzesak
Jolanta Jezierska
8e
Grzegorz  Sokowicz
Katarzyna Paradowska
8f
Małgorzata Smoczyk
Barbara Warot
8g
Alina Malinowska
Ewa Zakrzewska - Wencel

 Pracownicy administracyjni i personel techniczny:

p. Dorota Andrzejewska 
p. Liliana Cybulska
p. Daniela Każmierczak 
p. Ewa Leńczuk 
p. Anna Malcherek 
p. Jolanta Plenzler 
p. Grażyna Sajnaj 
p. Anna Skwierawska 
p. Aleksandra Walkowiak