Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

 

Nauczyciele starają się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, umożliwić mu odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

Edukacją i wychowywaniem dzieci z tej grupy wiekowej zajmują się nasi nauczycieli wspomagani przez  pracowników obsługi.

 

Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2020\2021

 

Nauczanie zintegrowane: Agnieszka Ratke, Irena Podżerek, Kinga Zdunik, Małgorzata Kostecka, Bożena Zieleśkiewicz,  Magdalena Budziszewska, Lidia Brenska, Katarzyna Minge, Emilia Szelągowska, Dorota Michalak, Dorota Gągalska, Beata Maciaszek, Ewelina Smutek, 

Nauczyciele języka polskiego: Elżbieta Nowakowska, Halina Strzesak,  Agnieszka Górna, Marta Krojenka,  Ewelina Cisłak, Anna Mączyńska, Małgorzata Gorzyńska-Gościak, Violetta. Langner,

Nauczyciele historii : Michał Szwacki, Bartosz Bomak, Katarzyna Skiba

Nauczyciele WOS: Michał Szwacki,

Nauczyciele języków obcych:  Magdalena Woźny, Anna Czarnecka – Kimla, Emilia Wallheim, Marta Lewandowska,  Grzegorz Sokowicz,  Alina Malinowska, Małgorzata Smoczyk, Ewelina Smutek, Emilia Szelągowska, Magdalena Kalina-Jahnke,

Nauczyciele matematyki: Elżbieta Gierszewska, Beata Adamska, Barbara Warot, Jolanta Jezierska, Klaudia Osiej, Emilia Szelągowska, Elżbieta Sobczak-Ellmann, Katarzyna Paradowska, Małgorzata Olejniczak,

Nauczyciele przyrody/biologii: Urszula Roszak, Katarzyna Minge, Urszula Dudziak-Kaniecka, Karolina Hauze

Nauczyciele geografii: Dorota Dudziak, Karolina Hauze

Nauczyciele fizyki: Magdalena Przybylska

Nauczyciele chemii: Małgorzta Morawska

Nauczyciele zajęć komputerowych: Joanna Kordzińska, Barbara Warot, Klaudia Osiej, Beata Adamska, Anna Krzyżaniak, Bartosz Bomak,

Nauczyciele zajęć technicznych: Izabela Cieślak,  

Nauczyciele plastyki: Anna Słonka-Moskwa, 

Nauczyciel muzyki: Radosław Jastak

Nauczyciele wychowania fizycznego: Kinga Jaruga, Karolina Tomkowiak, Andrzej Chyliński, Robert Tomkowiak, Andrzej Bartosiewicz,

Nauczyciele religii: Lidia Brenska,  Anna Otocka, Alicja Nowowiejska, Izabela Cieślak,

Logopedzi: Małgorzata Gorzyńska-Gościak, 

Pedagodzy: Ewa Zakrzewska – Wencel,  Anna Nacfalska – Mielcarek

Psycholog: Agnieszka Gidaszewska, Hubert Hryniewiecki,

Świetlica szkolna:  Joanna Kwiecińska,  Ewa Rogowicz, Aneta Wołosowicz,  Marzena Szczepaniak, Agata, Rumińska, Paweł Nowaczyk,

Wychowanie do życia w rodzinie: Katarzyna Woroch, Lidia Potocka

Doradztwo zawodowe: Małgorzata Olejniczak,

Biblioteka szkolna: Izabela Cieślak, Urszula Ferdynus-Remlein,        

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspierający

Sala

1a

Danuta Gągalska

 

01

1b

Kinga Zdunik

 

02

1c

Bożena Zieleśkiewicz

 

03

2a

Agata Rumińska

 

01

2b

Beata Maciaszek

 

02

2c

Magdalena Budziszewska

 

10

2d

Katarzyna Minge

 

03

3a

Irena Podżerek

 

107

3b

Dorota Michalak

 

106

3c

Małgorzata Kostecka

 

106

3d

Agnieszka Ratke

 

107

4a

Ewelina Cisłak

Alicja Nowowiejska

 

4b

Katarzyna Skiba

Ula Roszak

 

4c

Izabela Cieślak

Anna Krzyżaniak

 

4d

Marta Lewandowska

Radek Jastak

 

5a

Klaudia Osiej

Ela Nowakowska

 

5b

Emilia Szelągowska

Agnieszka Gidaszewska

 

6a

Anna Słonka-Moskwa

Urszula Ferdynus

 

6b

Magdalena Woźny

Elżbieta Gierszewska

 

6c

Małgorzata Olejniczak

Małgorzata Gorzyńska-Gościak

 

6d

Bartosz Bomak

Kinga Jaruga

 

6e

Violetta Langner

Lidia Brenska

 

6f

Urszula Dudziak-Kaniecka

Karolina Hauze

 

7a

Ewelina Smutek

Anna Otocka

 

7b

Beata Adamska

Robert Tomkowiak

 

7c

Anna Mączyńska

Magdalena Przybylska

 

7d

Halina Strzesak

Lidia Potocka

 

7e

Grzegorz  Sokowicz

Katarzyna Paradowska

 

7f

Małgorzata Smoczyk

Barbara Warot

 

7g

Alina Malinowska

Ewa Zakrzewska-Wencel

 

8a

Dorota Dudziak

Elżbieta Sobczak- Ellmann

 

8b

Marta Krojenka

Małgosia Morawska

 

8c

Andrzej Chyliński

Joanna Kordzińska

 

8d

Karolina Tomkowiak

Hubert Hryniewiecki

 

8e

Michał Szwacki

Andrzej Bartosiewicz

 

 

 Pracownicy administracyjni i personel techniczny:

p. Dorota Andrzejewska 
p. Liliana Cybulska
p. Daniela Każmierczak 
p. Ewa Leńczuk 
p. Anna Malcherek 
p. Jolanta Plenzler 
p. Grażyna Sajnaj 
p. Anna Skwierawska 
p. Aleksandra Walkowiak