Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI”

Ziemia, Przestrzeń, Niebo, Gwiazda

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dzień Ziemi”:

2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3.

4. Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,

– kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,

– rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,

– nawiązanie do obchodów Światowego Dnia Ziemi,

– uwrażliwianie na piękno przyrody,

– zachęcanie do poszukiwania wiedzy z różnych źródeł informacji,

– rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności,

– doskonalenie sprawności manualnej.

5. Dla laureatów konkursu przewidziane są  nagrody.

6. Zadaniem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu wykonanego w dowolnej technice, w formacie A3 (297×420), A4 (210×297) .

7. Termin oddania prac mija 24.04.2024r.

1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1-3, Szkoły Podstawowej  nr2  w Luboniu im. Augusta hr. Cieszkowskiego

2. Podpisane prace należy złożyć do 24.04.2024 r. do p. Beaty Maciaszek s.107 lub p. Katarzyny Minge sala 10.

1. Zwycięzców konkursu wybierze Komisja Konkursowa.

Skład komisji: Dorota Michalak, Katarzyna Minge, Beata Maciaszek

2. Decyzja komisji jest niepodważalna.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu 25.04.24 roku, wręczenie nagród nastąpi  na uroczystej gali pod koniec roku szkolnego.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

5. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w placówce szkolnej.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr2  w Luboniu im. Augusta hr. Cieszkowskiego.

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

• imię i nazwisko;

• klasa.

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania  o wynikach konkursu.

6. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych.

Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi praw autorskich oraz możliwości publikacji prac na stronie internetowej, a także w innych celach promujących wiedzę na temat Światowego Dnia Ziemi.

Przekazane prace stają się własnością Organizatora.

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Organizatorzy konkursu: Beata Maciaszek, Katarzyna Minge

← Wróć