Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „Niebieska koszulka”

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: „NIEBIESKA KOSZULKA” 

Zadaniem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej Wasz projekt niebieskiej koszulki. Praca może być  wykonana w dowolnej technice, w formacie A3   lub A2 .Na Wasze prace czekamy do dnia 05.04.2024r. Można je składać w dyżurce szkoły albo u p. Joanny Melinger  lub p. Katarzyny Minge wpisując na odwrocie imię, nazwisko, klasę.

Przewidziane nagrody 🙂

Organizatorzy konkursu: Joanna Melinger, Katarzyna Minge


Regulamin konkursu

§ 1. Ogólne informacje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Niebieska koszulka:

2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu obchodzonego 2 kwietnia.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3.

4. Celem konkursu jest:

• pogłębianie wiedzy o autyzmie;

• kształtowanie tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu;

• kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania emocji;

• propagowanie idei integracji.

5. Dla laureatów Konkursu przewidziane są  nagrody.

6. Zadaniem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej niebieską koszulkę w formie plakatu wykonanego w dowolnej technice , w formacie A3 (297×420), A2 (420×594) .

7. Termin oddania prac mija 05.04.2024r.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1-3, Szkoły Podstawowej  nr2  w Luboniu im. Augusta hr. Cieszkowskiego

2. Podpisane prace należy złożyć do 05.04.2024 r. w dyżurce szkoły, albo u p.J.Melinger lub K.Minge.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zwycięzców konkursu wybierze Komisja Konkursowa.

Skład komisji: Joanna Melinger, Katarzyna Minge, Beata Maciaszek

2. Decyzja komisji jest niepodważalna.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 19.04.24 roku, wręczenie nagród nastąpi  na uroczystej gali pod koniec roku szkolnego.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

5. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w placówce szkolnej.

§ 4. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr2  w Luboniu im. Augusta hr. Cieszkowskiego.

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców konkursu będą przetwarzane w celu organizacji

i przeprowadzenia konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

• imię i nazwisko;

• klasa.

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania  o wynikach konkursu.

6. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych.

§ 5. Postanowienia końcowe

  1. Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi praw autorskich oraz możliwości publikacji prac na stronie internetowej, a także w innych celach promujących wiedzę na temat autyzmu.
  2. Przekazane prace stają się własnością Organizatora.
  3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

← Wróć