• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

 

Szanowni Państwo,

nasza szkoła uczestniczy w projekcie ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa), czyli programie informacyjnym na rzecz czystego powietrza, który jest realizowany przez Państwowy Instytut badawczy NASK we współpracy z Polskim Alertem Smogowym.

 Celem projektu jest edukacja społeczności szkolnej, czyli dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców lokalnej społeczności w zakresie ochrony czystości powietrza oraz przyczyn powstawania smogu, a także jego wpływu na zdrowie.

 Szkoła, jako instytucja kształcąca młodzież i dzieci,   jest miejscem, w którym tę wiedzę powinno się upowszechniać i pomagać w rozumieniu wyzwań i problemów, mających wpływ na życie całej lokalnej społeczności.

 W związku z udziałem w projekcie, który będzie trwał trzy lata, Państwa dzieci, a także Państwo, będziecie mogli wspólne zaangażować się i brać aktywny udział w przedsięwzięciu, co z pewnością przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści.

  W pierwszym etapie, który już się rozpoczął, odbywać się będą prelekcje dla uczniów, dotyczące zagadnień związanych  z zanieczyszczeniami powietrza i SMOGiem jako zjawiskiem. W najbliższym czasie odbędzie się także QUIZ – będzie to zadanie  do wykonania dla dzieci, przy udziale rodziców.

 Wszystkie informacje dotyczące projektu będą prezentowane na stronie internetowej szkoły www.sp2lubon.eu

https://esa.nask.pl/

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube