• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Plan konsultacji

dla klas 8 od 25 maja 2020

dla klas 4 - 7 od 1 czerwca 2020

 

  godzina przedmiot nauczyciel sala
poniedziałek
8.00-14.00 wf A. Chyliński boisko
14:00-14:45
plastyka A.Słonka-Moskwa 128
j.angielski
A.Czarnecka-Kimla 130
A.Jabłońska 129
M.Smoczyk 131
E.Smutek 27
E.Wallheim 28
M.Woźny 26
15:00-15:45
j.polski
A.Górna 121
E.Cisłak 113
E.Janczycka 117
M.Krojenka 119
V.Langner 120
M.Szymczak 135
16.00-16.45
biologia U.Dudziak-Kaniewska 131
biologia/geografia K.Hauza 28
wtorek 8.00-14.00 wf A.Bartosiewicz boisko
środa
8.00-14.00 wf K.Jaruga boisko
14:00-14:45
fizyka M.Przybylska 119
technika I.Cieślak 19
15:00-15:45
matematyka
B.Adamska 26
M.Olejniczak 117
K.Osiej 107
M.Przybylska 119
E.Szelągowska 106
B.Warot 117
informatyka J. Kordzińska 112
16:00-16:45
informatyka
B.Adamska 105
K.Osiej 112/105
B.Warot 112/105
czwartek
8:00-14:00 wf K. Tomkowiak boisko
14:00-14:45
religia
A.Otocka 19
J.Kotkowski 28
A.Nowowiejska 26
muzyka R.Jastak 120
wdż L.Potocka 119
15:00-15:45
matematyka M.Olejniczak 117
16:00 - 16:45
doradztwo M.Olejniczak 113
chemia M.Morawska 135
piątek
8:00-14:00 wf R. Tomkowiak boisko
14:00-14:45
j.niemiecki
A.Malinowska 130
G.Sokowicz 135
K.Woroch 117
15:00-15:45 geografia D.Dudziak 28
wos, edb  D.Stanisławski 131
16:00 - 16:45
historia
M.Szwacki 129
B.Bomak 128

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. 

 I.

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określenie zasad zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników oraz kontaktów zewnętrznych. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, oraz inne osoby korzystające, współpracujące lub przebywające na terenie biblioteki.

Czytaj więcej: Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania  biblioteki szkolnej

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka, klasa …………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. AUGUSTA HR. CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole oraz zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka COVID-19 pomimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 
 3. Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną i nie mamy niepokojących objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności). 
 4. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela i do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji. 
 5. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję SP2, w tym                 z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców oraz wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka przez pracowników szkoły.
 7. Dziecko podczas pobytu w szkole będzie korzystało ze stołówki szkolnej
  od dnia 1.06.2020r  

  TAK* NIE  *

* właściwe proszę podkreślić

 

 Luboń, ………………….. ……………………………………

 /Czytelny podpis rodzica dziecka/

Regulamin przebywania w świetlicy szkolnej w dniach 25.05 - 25.06. 2020.

Regulamin przebywania w świetlicy szkolnej w dniach 25.05 - 25.06. 2020.

 1. Podczas pobytu w świetlicy zachowujemy między sobą dystans 1,5m. Siedzimy na wyznaczonych miejscach, w bezpiecznej odległości.
 2. Pracowanik szkoły sprawdza temperaturę ucznia (po przyjściu do szkoły, co godzinę podczas pobytu w świetlicy oraz przy wyjściu do domu) i odnotowuje ją w Arkuszu Pomiaru Temperatury.
 3. Przy jednym stoliku pracuje tylko jedna osoba. Nie przemieszczamy się między stolikami. Nie pożyczamy sobie przyborów. Korzystamy wyłącznie z przyborów przyniesionych przez siebie.
 4. Do świetlicy przynosimy tylko piórnik, kredki i śniadanie. Nie przynosimy napojów, zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
 5. Uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela.
 6. Podczas pobytu w świetlicy w czasie pandemii obowiązuje ogólny regulamin świetlicowy, dostępny w sali. 
 7. Korzystamy wyłącznie z wyznaczonej toalety. Chodzimy do toalety pojedynczo.
 8. Przed i po każdej aktywności myjemy ręce ciepłą wodą z mydłem. KONIECZNIE po wyjściu z toalety i przed śniadaniem.
 9. Podczas pobytu na boisku szkolnym zachowujemy dystans 1,5m. Bawimy się pojedynczo w bezpiecznej odległości od siebie. Nie wymieniamy się między sobą zabawkami.

 

Data: ………………                                ………………………..

                                                                     podpis uczniaCopyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube