Regulamin przebywania w świetlicy szkolnej w dniach 25.05 - 25.06. 2020.

Regulamin przebywania w świetlicy szkolnej w dniach 25.05 - 25.06. 2020.

  1. Podczas pobytu w świetlicy zachowujemy między sobą dystans 1,5m. Siedzimy na wyznaczonych miejscach, w bezpiecznej odległości.
  2. Pracowanik szkoły sprawdza temperaturę ucznia (po przyjściu do szkoły, co godzinę podczas pobytu w świetlicy oraz przy wyjściu do domu) i odnotowuje ją w Arkuszu Pomiaru Temperatury.
  3. Przy jednym stoliku pracuje tylko jedna osoba. Nie przemieszczamy się między stolikami. Nie pożyczamy sobie przyborów. Korzystamy wyłącznie z przyborów przyniesionych przez siebie.
  4. Do świetlicy przynosimy tylko piórnik, kredki i śniadanie. Nie przynosimy napojów, zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
  5. Uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela.
  6. Podczas pobytu w świetlicy w czasie pandemii obowiązuje ogólny regulamin świetlicowy, dostępny w sali. 
  7. Korzystamy wyłącznie z wyznaczonej toalety. Chodzimy do toalety pojedynczo.
  8. Przed i po każdej aktywności myjemy ręce ciepłą wodą z mydłem. KONIECZNIE po wyjściu z toalety i przed śniadaniem.
  9. Podczas pobytu na boisku szkolnym zachowujemy dystans 1,5m. Bawimy się pojedynczo w bezpiecznej odległości od siebie. Nie wymieniamy się między sobą zabawkami.

 

Data: ………………                                ………………………..

                                                                     podpis ucznia