• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY OD 25.05.2020

PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

OD 25.05.2020I   

I   Informacje ogólne

 

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 4. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację wysyła rodzic przez dziennik elektroniczny do pani Anety Wołosowicz - kierownika świetlicy.

Czytaj więcej: PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY   OD 25.05.2020

Zasady organizowania konsultacji

Zasady organizowania konsultacji 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu

 

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.
 2. Konsultacje na terenie szkoły z każdego przedmiotu odbywać się będą raz w tygodniu, według planu zamieszczonego na stronie szkoły.
 3. W czasie konsultacji uczeń ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii lub  usystematyzowania materiału. Konsultacje mają również na celu umożliwienie uczniom poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji.
 4. W jednej klasie może przebywać do 12 uczniów. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób w sali uczeń, który chce wziąć udział w konsultacjach musi zgłosić to nauczycielowi minimum 2 dni przed planowanym spotkaniem. Informację przekazuje przez dziennik elektroniczny, podając dokładny cel konsultacji (np. chęć poprawy sprawdzianu).
 5. Nauczyciel jest zobowiązany potwierdzić możliwość konsultacji minimum dzień przed spotkaniem, a w przypadku zbyt dużej liczby osób wyznaczyć następny termin.
 6. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, musi zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej przez dziennik elektroniczny. 
 7. Uczeń uczestniczący w konsultacjach nie może opuścić sali przed jej planowanym zakończeniem.
 8. W trakcie konsultacji uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników. Muszą unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania w rejestrze godzin daty i godziny spotkania oraz nazwiska uczniów (zaznaczając również klasę) biorących udział w konsultacji.

Procedury konsultacji Szkoły Podstawowej nr 2  im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

  I   Informacje ogólne

 Od 25 maja br. możliwe będą konsultacje dla uczniów klasy VIII, natomiast 

 1. od 1 czerwca br. - konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 
 2. Z konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji w szkole (może uczestniczyć wyłącznie w konsultacjach online).

Czytaj więcej: Procedury konsultacji Szkoły Podstawowej nr 2  im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

Ważne telefony kryzysowe

Przypominamy o możliwości skorzystania z telefonicznej pomocy, wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dla wszystkich osób potrzebujących w szczególności ofiar przemocy domowej, dzieci, młodzieży, osób uzależnionych i współuzależnionych pod numerami telefonów:

- Pani Małgorzata Szajek tel. 663504894 - 7 dni w tygodniu 8.00 - 22.00

- Pan Jacek Urbaniak tel. 665520920 - we wtorki 16.00 - 20.00

- Pani Anna Hausa-Jarmoszyńska tel. 665520920, tel. 668256669 - w środy 15.00 - 17.00

- Pan Marek Goworek tel. 665 520 920 we wtorki od 16.00-19.00

- Pani Natalia Ciesielska (psycholog ds. dzieci i młodzieży) tel. 506 752 482 w czwartki 17.00-19.00

- Pan Benedykt Łączak tel. 695055005 - w poniedziałki 10:00 - 18:00, od wtorku do piątku 7:00 - 15:00

 

Ponadto na zlecenie PARPA działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" - całodobowy, bezpłatny telefon 800-12-00-02. Działa również poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konsultacja z psychologiem odbywa się w poniedziałki w godz. od 13.00 - 15.00 - komunikator Skaype (pogotowie.niebieska.linia).

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube