• 1 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 2 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 3 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 4 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
baner

KADRA

 

Nauczyciele starają się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, umożliwić mu odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

Edukacją i wychowywaniem dzieci z tej grupy wiekowej zajmują się nasi nauczycieli wspomagani przez  pracowników obsługi.

 

Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2017\2018

Nauczanie zintegrowane: Agata, Rumińska, Marzena Szczepaniak, Marta Gidaszewska, Małgorzata Olejniczak, Katarzyna Kielas, Agnieszka Ratke, Irena Podżerek, Urszula Dudziak-Kaniecka, Kinga Zdunik, Małgorzata Kostecka, Mariola Haenel, Agnieszka Mikulska – Spalona, Bożena Zieleśkiewicz,  Magdalena Budziszewska, Marta Lewandowska, Lidia Brenska, Agnieszka Dąbek, Katarzyna Minge, Emilia Szelągowska

Nauczyciele języka polskiego: Elżbieta Nowakowska, Anna Mączyńska, Małgorzata Gorzyńska – Gościak,  Agnieszka Górna, Marta Krojenka, 

Nauczyciele historii i społeczeństwa: Katarzyna Skiba, Michał Szwacki

Nauczyciele języków obcych: Katarzyna Woroch, Magdalena Woźny, Anna Czarnecka – Kimla, Emilia Wallheim, Marta Lewandowska,  Grzegorz Sokowicz, Magdalena Tarent, Alina Malinowska, Małgorzata Smoczyk,

Nauczyciele matematyki: Elżbieta Gierszewska, Beata Adamska, Katarzyna Ludwiczak, Barbara Warot, Jolanta Jezierska

Nauczyciele przyrody: Bogumiła Kurzawska, Urszula Roszak, Katarzyna Minge

Nauczyciele geografii: Magdalena Kaszkowiak, 

Nauczyciele fizyki: Magdalena Przybylska

Nauczyciele chemii: Małgorzta Morawska

Nauczyciele zajęć komputerowych: Lidia Kałwińska, Joanna Kordzińska, Barbara Warot. 

Nauczyciele zajęć technicznych: Izabela Cieślak,  Anna Słonka-Moskwa, Paweł Nowaczyk

Nauczyciele plastyki: Anna Słonka-Moskwa, Paweł Nowaczyk

Nauczyciel muzyki: Radosław Jastak

Nauczyciele wychowania fizycznego: Maria Budzyńska, Kinga Jaruga, Karolina Tomkowiak, Andrzej Chyliński, Robert Tomkowiak

Nauczyciele religii: Izabela Cieślak, Lidia Brenska, Dąbek Agnieszka, Anna Otocka

Logopedzi: Violetta Langner, Małgorzata Gorzyńska – Gościak,

Pedagodzy: Ewa Zakrzewska – Wencel, Anna Nacfalska – Mielcarek

Psycholog: Monika Pawlak,

Świetlica szkolna: Halina Strzesak, Joanna Kwiecińska,  Renata Markiewicz, Ewa Rogowicz, Aneta Wołosowicz, Katarzyna Kielas, Marta Gidaszewska, Anna Słonka-Moskwa

Wychowanie do życia w rodzinie: Katarzyna Woroch, Katarzyna Kielas

Biblioteka szkolna: Urszula Ferdynus – Remlein, Szymon Nowicki, Bogna Szałamacha,          

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspierający

1a

p. Bożena Zieleśkiewicz

 

1b

p. Mariola Haenel

 

1c

p. Kinga Zdunik

 

1d

p. Marta Lewandowska

 

2a

p. Agata Rumińska

 

2b

p. Agnieszka Mikulska-Spalona

 

2c

p. Magdalena Budziszewska

 

3a

p. Marzena Szczepaniak

 

3b

p. Marta Gidaszewska

 

3c

p. Małgorzata Olejniczak

 

3d

p. Katarzyna Kielas

 

3e

p. Małgorzata Kostecka

 

3f

p. Agnieszka Ratke

 

3g

p. Irena Podżerek

 

3h

p. Urszula Dudziak-Kaniecka

 

4a

p. Emilia Wallheim

p. Kinga Zdunik

4b

p. Katarzyna Ludwiczak

p. Małgorzata Kostecka

4c

p. Magdalena Tarent

p. Mariola Haenel

4d

p. Małgorzata Gorzyńska-Gościak

p. Agnieszka Mikulska-Spalona

4e

p. Grzegorz Sokowicz

p. Anna Słonka-Moskwa

4f

p. Izabela Cieślak

p. Alina Malinowska

4g

p. Małgorzata Smoczyk

p. Bożena Zieleśkiewicz

5a

p. Joanna Kordzińska

p. Magdalena Woźny

5b

p. Marta Krojenka

p. Paweł Nowaczyk

5c

p. Agnieszka Górna

p. Robert Tomkowiak

5d

p. Jolanta Jezierska

p. Karolina Tomkowiak

5e

p. Michał Szwacki

p. Kinga Jaruga

6a

p. Anna Mączyńska

p. Anna Otocka

6b

p. Elżbieta Gierszewska

p. Radosław Jastak

6c

p. Katarzyna Minge

p. Ewa Zakrzewska-Wencel

6d

p. Barbara Warot

p. Anna Czarnecka-Kimla

7a

p. Urszula Roszak

p. Maria Budzyńska

7b

p. Katarzyna Woroch

p. Monika Pawlak



 

 Pracownicy administracyjni i personel techniczny:

p. Dorota Andrzejewska 
p. Liliana Cybulska
p. Daniela Każmierczak 
p. Ewa Leńczuk 
p. Anna Malcherek 
p. Jolanta Plenzler 
p. Grażyna Sajnaj 
p. Anna Skwierawska 
p. Aleksandra Walkowiak

Adres dziennika elektronicznego dla nauczycieli 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalubon

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube