• 1 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 2 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 3 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 4 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
baner

KALENDARIUM PRACY SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w SP2 Luboń

 

dni projektów edukacyjnych :

08.09. 2018r - integracja zespołu klasowego

28.09.2018r - Szkoła wielu talentów - samodzielnie szykujemy festyn rodzinny

09.11.2018r - Święto Polski Niepodległej

21.12.2018r - Polskie tradycje świąteczne, wigilie klasowe

21.03.2019r - Dzień Patrona

31.05. 2019 - Olimpiada Sportowa, DZIEŃ SAMODZIELNOŚCI (klucze dla SU)

17.06.2019r i 18.06.2019r - Realizacja projektu Piękna nasza Polska cała - kontynuacja oraz BHP

Wrzesień

03.09.2018 – rozpoczęcie roku szkolnego

08.09.2018 - zajęcia integracyjne z wychowawcą dla klas 1- 8, projekt: Regulaminy - zasady, konsekwencje, zasady oceniania, kryteria oceny zachowania, nauka słów hymnu - odpracowany 2.11.2018r.

12.09.2018 – 1800 zebrania klas 1-4

13.09.2018  - 1800  zebrania klas  5-8   - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, - godz. 17.00

19.09.2018 - inauguracyjne spotkanie Rady Rodziców

29.09.2018 – 1400 – 1800  XV Festyn Rodzinny

Październik

12.10.2018 - 1000 Pasowanie pierwszaków

Listopad

09.11.2018 - projekt edukacyjny, o godz. 12.00 - udział klas 5-8 w koncercie szkolnym w LOSiR

11.11. 2018  - udział szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich

14.11.2018 – wywiady dla rodziców kl. 1-3

15.11. 2018 – wywiady dla rodziców klas 4-8

Grudzień

03.12.2019 – wystawienie ocen proponowanych za I sem oraz  zagrożeń

06.12. 2018r. - Szkolny Dzień Wolontariatu

20.12.2019r - wystawienie oceny za I sem

23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna

Styczeń

04.01.2019 – koniec I semestru

07.01.2019 - rada klasyfikacyjna

09.01.2019 – zebrania klas 1-4

10.01.2019 – zebrania klas 5-8

14.01.2019 - 25.01.2019 - FERIE ZIMOWE

Marzec

06.03.2019r - wywiady klasy 1-3

07.03.2019r - wywiady klasy 4-8

21.03.2019 – Dzień Patrona, powitanie wiosny

Kwiecień

15.04 - 17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty, dzień wolny z puli dyrektora szkoły, zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

18.04.2019 - 23.04.2019  – przerwa świąteczna

24, 25, 26.04.2019 - rekolekcje wielkopostne - propozycja dyrektora szkoły niepotwierdzona

29.04 i 30.04.2019 - dni wolne od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora szkoły, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Maj

02.05.2019 – wolny, odpracowany 29.09.2018

03.05.2019 - udział delegacji w uroczystościach miejskich

13.05.2019 - wystawienie ocen proponowanych oraz zagrożeń

15.05.2019 -  zebrania klas 1-4

16.05.2019 -  zebrania klas 5-8

 17.05. 2019 - drzwi otwarte i zebranie rodziców przyszłorocznych klas 1

20.05.2019r do 31.05.2019r - dwa tygodnie wycieczek (w szkole normalne lekcje)

31.05.2018 - Dzień Dziecka, Olimpiada sportowa

Czerwiec

05.06.2019 – wystawienie ocen rocznych

17.06.2019r - bal 8-ch klas  (ruchome - do ustalenia z wych. i rodzicami uczniów)

21.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube