Smaller Default Larger

 ZASADY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

Postanowienia ogólne:

Lekcje online odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji i aplikacji do nauki na odległość.

 1. Nauczyciel przesyła link do udziału w lekcji poprzez umieszczenie go na Classroomie/dysku Google Drive.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest udostępnianie otrzymanego linku osobom spoza danej klasy.
 3. Zabronione jest używanie przez ucznia podczas zajęć online pseudonimów lub nicków, które uniemożliwiają nauczycielowi rozpoznanie ucznia.
 4. Podczas dołączania do zajęć zaleca się korzystanie ze szkolnego maila
 5. Podczas dołączania do zajęć uczeń powinien być widoczny i słyszalny (włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie, z którego korzysta uczeń, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic powinien zadbać o możliwość pełnego udziału dziecka w lekcji.
 6. W zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne - z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia.
 7. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż link do zajęć został udostępniony osobie postronnej, nauczyciel oraz uczestnicy spotkania mają obowiązek zerwać połączenie, a prowadzący zajęcia informuje o sytuacji dyrektora szkoły.
 8. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie tzw. print screenów (zdjęć ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
 9. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć online uczeń powinien skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem (poprzez e-mail lub wiadomość w dzienniku elektronicznym).
 10. Zachowanie ucznia podlega ocenie.

 

Uczniu! PRZED LEKCJĄ:

 1. Zadbaj o to, aby - w miarę możliwości - znaleźć w domu miejsce, w którym będziesz mieć odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców).
 2. Powiadom domowników o czasie rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali Ci podczas jej trwania.
 3. Jeżeli posiadasz słuchawki (np. do telefonu), podłącz je do urządzenia, z którego będziesz korzystać podczas zajęć.
 4. Wycisz telefon lub wyłącz przychodzące powiadomienia.
 5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały – na przykład: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela.
 6. Pamiętaj! Zajęcia rozpoczynamy punktualnie.

 

PODCZAS ZAJĘĆ:

 1. Słuchaj wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela.
 2. Wykonuj polecenia nauczyciela.
 3. Zajmuj się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji.
 4. Wyłącz komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć.
 5. Korzystaj z dostępnej podczas lekcji funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat) tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem lekcji.
 6. Słuchaj wypowiedzi innych uczestników zajęć – zgłoś chęć wypowiedzi i czekaj na udzielenie Ci głosu przez nauczyciela.
 7. Pozostań na swoim miejscu i zachowaj ciszę.
 8. Odnoś się do innych z szacunkiem – używaj kulturalnego języka, przestrzegaj norm kulturalnej komunikacji.
 9. Zgłaszaj nauczycielowi ewentualne problemy techniczne oraz trudności ze zrozumieniem omawianego materiału.
 10. Zgłaszaj nauczycielowi niepokojące Cię zachowania kolegów, nieznajomych w internecie.