Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Pierwsza międzyszkolna EDMUNDIADA

13 listopada sfinalizowaliśmy pomysł Urzędu Miasta, aby mieszkańcy Lubonia – a przede wszystkim uczniowie – poznali i dowiedzieli się kim był Edmund Bojanowski, który w czerwcu tego roku został ogłoszony patronem naszego miasta.

Choć błogosławiony Edmund Bojanowski może kojarzyć się z Sanktuarium Sióstr Służebniczek w Żabikowie, jest to jak najbardziej postać świecka.

Człowiek ,,zwykły”, który sprawił, że jego życie zostało docenione i stało się niezwykłe dla innych.

O tym, że należy dbać o ruch i zdrowie, uczyć się poprzez pracę, trud i społeczne działania; o tym, że patriotyzm, rodzina, moralność i wyższe wartości są potrzebne w życiu młodego człowieka, aby kształtować jego charakter – mówiło i czyniło wielu pedagogów i myślicieli (np. Janusz Korczak, A. hr. Cieszkowski).

Bojanowski był jednym z nich.

Czy o tak ,,zwykłych sprawach” muszą dziś do nas mówić niezwykli?

Pamiętajmy o tym: każdy nasz czyn staje się niezwykłym, a może i nawet uświęconym, gdy postępujemy zgodnie z prawem ludzkim, moralnym, z prawem do wartości i godności drugiej osoby. 

Otrzymywanie dobra od drugiego człowieka  jest naszym prawem, ale dawanie dobra innym jest naszym ludzkim obowiązkiem.

Pamiętajcie! Wasz uśmiech rodzi kolejny uśmiech na twarzy osoby, którą obdarowujecie swoim uśmiechem. To takie proste i zwykłe…a tak często rzadkie.

Całej społeczności Cieszkowianki życzymy na wszystkie dni roku szkolnego i kalendarzowego, aby nie tylko czas okołoświąteczny był pełen wzniosłości i dobra, ale każdy inny, ,,zwykły” dzień. Bierzcie przykład z najlepszych!

← Wróć