Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

 • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
 • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
 • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
 • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 •                                                                                           

Smaller Default Larger

Etap III

Obszar: dobre relacje

Cel:


STWARZAMY MOŻLIWOŚCI BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI W SZKOLE I POZA NIĄ, UCZYMY WSPÓŁPRACY ORAZ WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI, ABY KAŻDY CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ CZUŁ SIĘ WAŻNYM, MIAŁ POCZUCIE SPRAWSTWA ORAZ UMIAŁ ZACHOWAĆ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI.

Do realizacji celu posłużyły  nam następujące inicjatywy:

1, Organizacja targów edukacyjnych, na które uczniowie klas ósmych zaprosili przedstawicieli szkół, którymi byli szczególnie zainteresowani. W wyborze tego przedsięwzięcia zadecydowała chęć wskazania uczniom, a niedługo absolwentom, możliwej ścieżki rozwoju własnych umiejętności i kariery zawodowej. Wybór szkoły średniej jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego młodego człowieka, dlatego odpowiedzialną postawą nauczycieli szkoły podstawowej jest pomoc w przejściu tego niełatwego etapu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, 24 lutego 2020 r. zorganizowano na terenie naszej szkoły I TARGI EDUKACYJNE, na które zaproszono szkoły z terenu Poznania i okolic. Uczniowie klas ósmych mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole, co z pewnością  pomogło niezdecydowanym w podjęciu decyzji, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziło w słuszności swego zdania.

Na I Targach Edukacyjnych swoją ofertę prezentowali:

 1. V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.
 2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.
 3. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie.
 4. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu.
 5. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.
 6. Technikum Nr 19  w Poznaniu.
 7. Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia nr 42 w Poznaniu.
 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu.
 9. Zespół Szkół Mechanicznych. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.
 10. Zespół Szkół Elektrycznych im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu.
 11. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu.
 12.  Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
 13. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.
 14. Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu. 
 15. Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Szkoła stworzyła okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną wybranych przez uczniów szkół, dała uczniom poczucie sprawstwa poprzez umożliwienie wyboru zaproszonych szkół oraz wsparła w trudnej sytuacji, jaką jest wybór szkoły średniej Poprzez udział w targach edukacyjnych uczniowie SP2 odczuli, że pełnią ważną rolę nie tylko w społeczności szkolnej, ale i w społeczeństwie. Podczas prac przygotowawczych uczniowie uczyli się współpracy oraz odpowiedzialności za wspólne dzieło.

25 lutego w naszej szkole odbyła się sesja na temat pracy zespołowej i dzielenia się informacjami, z wykorzystaniem metody World Cafe. Na początku Dyrekcja szkoły przywita zebranych rodziców, uczniów i nauczycieli, przedstawiając tematykę i cel sesji oraz następujące zasady obowiązujące podczas spotkania:

-Zwracamy się z szacunkiem do siebie,

-Wypowiadamy się w swoim imieniu,

-Trzymamy się tematu,

-Nie opiniujemy wypowiedzi innych,

-Uśmiechamy się do siebie.

Sesja odbywała się w swobodnej atmosferze, dającej uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. W tym celu odpowiednio zaaranżowano przestrzeń, aby przypominała przytulną kawiarenkę. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które przemieszczały się pomiędzy stolikami, by przedyskutować wszystkie aspekty realizowanego tematu. Przy stolikach znajdowali się moderatorzy, którzy kierowali rozmową i notowali zgłaszane pomysły. Już od pierwszej chwili było o czym rozmawiać! Uczestnicy doszli do wniosku, że konieczne są zarówno zmiany mające na celu unowocześnienie placówki, jak i udoskonalenie tego, co dobre, a mogłoby być jeszcze lepsze. Burzliwe rozmowy dotyczyły następujących tematów:

1. Komunikacja

- Jak zbudować dobry kontakt pomiędzy Nauczycielem -Uczniem; Nauczycielem – Rodzicem?

- Na czym polega sprawna komunikacja mailowo? Jak uwzględnić emocje towarzyszące trudnym sytuacjom?

- Jak powinna wyglądać ścieżka służbowa? Z kim kontaktować się w trudnych sytuacjach?

2.Współpraca w grupie

-Jakie umiejętności, korzyści niesie współpraca w grupie?

-Kiedy najchętniej i najefektywniej pracujemy w grupie?

-Sposoby oceniania pracy uczniów przy pracy zespołowej.

3. Informacja zwrotna

-Jakie formy informacji zwrotnej są najbardziej wartościowe dla ucznia, rodzica i nauczyciela?

-Jak system punktowy wpływa na motywację uczniów?

-Jak usprawnić system oceniania?

4. Techniki i metody pracy

-W jaki sposób uczeń najczęściej przyswaja wiadomości podczas lekcji?

-Zadania domowe: za czy przeciw?

-Jak i kiedy zbudować dobrą notatkę w zeszycie?

5. Organizacja pracy szkoły

-Jakie są oczekiwania i obawy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli względem klas profilowanych?

-Który moment jest najlepszy na profilowanie klas?

-Jak usprawnić obiady w szkole?


Niewątpliwą zaletą pracy taką metodą było danie możliwości wypowiedzenia własnego zdania każdemu uczestnikowi, na każdy temat. Na szczególne uznanie zasługują aktywność i niezwykła dojrzałość w wyrażaniu poglądów naszych uczniów. World Cafe pozwoliła na kształtowanie właściwych postaw uczniów (empatii, tolerancji, szacunku dla innych, odpowiedzialności za wypowiadane słowa) oraz stanowiła trening sprawności komunikacyjnych uczniów (prezentowania własnego punktu widzenia, obrony swego stanowiska za pomocą argumentów, precyzyjnego wypowiadania się).

Czas przeznaczony na pracę przyniósł zadziwiające efekty. W czasie końcowej sesja “Żniwa”, moderatorzy stolików zaprezentowali plansze wypełnione wnioskami wypracowanymi na każdy temat. Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoliło poznać potrzeby i oczekiwania reprezentantów całej społeczności szkolnej oraz zebrać ich pomysły na ulepszenie pracy szkoły w wielu obszarach. Informacje uzyskane tą drogą będziemy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji za ich wkład w dyskusję i mamy nadzieję, że wdrażanie w szkole najlepszych pomysłów będzie owocne.

Barbara Warot

 

 

 

 

 W programie Szkoła z Klasą jesteśmy na półmetku naszych działań. Za  nami ciekawe doświadczenia związane z przeprowadzonymi badaniami. Zachęcamy do zapoznania się z  nimi. 

https://szkolazklasa20.pl/szkoly/wizytowka/1010/

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

BADANIE OPINII RODZICÓW

Pierwszym badaniem, jakie przeprowadziliśmy była ankieta online skierowana do rodziców uczniów klas 2-8. Formularz ankiety częściowo był wzorowany na ankiecie kierowanej do rodziców przez Kornelówkę - Prywatną Szkołę w Łodzi. Naszym celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VFHLwZXGOkam0ba6CPHo_V_mc2Ni8XpOqERf8SODbxJUMUw1QURLNVI2TVE4RTJQVUY2T0ozWk1ZUy4u

Zdaniem 94 % ankietowanych rodziców ich dziecko chodzi z chęcią do szkoły. Taki sam odsetek respondentów jest zdania, iż w naszej szkole panują dobre relacje. Pozostałe 6 % badanych twierdzi, że w szkole relacje pomiędzy rodzicami a nauczycielami nie są dobre. Swoje zdanie argumentują tym, iż mają słaby kontakt z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami. Na słabą jakość w/w relacji wpływa brak odpowiedzi na wiadomości rodziców kierowane poprzez e-dziennik, brak chęci wprowadzenia zmian ze strony nauczycieli w kontaktach i współpracy z rodzicami (brak konsekwencji; nauczyciel uważa, że ma zawsze rację), brak profesjonalizmu nauczycieli (nieprzygotowanie do spotkań typu zebrania i wywiady) oraz brak czasu na indywidualne spotkania z rodzicami.

8 i 9 czerwca, odbył się VIII Festiwal Szkoły z Klasą na, którego została zaproszona nasz szkoła. Do Warszawy jechało trzech przedstawicieli naszych uczniów, którzy najbardziej angażowali się w projekt. Były to: Julia Zajączkowska kl.5a,  Amelia Tyklewicz kl.6c i Julia Moryksiewicz kl.6c. Naszymi opiekunami były panie Joanna Kordzińska i Izabela Cieślak.

Wyruszyłyśmy wcześnie rano z dworca głównego w Poznaniu. Podróż minęła przyjemnie i dość szybko. Po dotarciu do Warszawy udałyśmy się do domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” w celu zarejestrowania się. Po rejestracji mieliśmy czas na zrobienie swoich plakatów. O godz. 11:30 odbyło się uroczyste otwarcie festiwalu. Następnie podzielono nas na grupy, w których prezentowaliśmy swoje działania w ramach projektu. Oczywiście nie zabrakło też przerw kawowych podczas, których mogliśmy odpocząć, napić się czy zjeść jakieś przekąski. Po prezentacjach naszych działań wybraliśmy się na obiad. Na spacerze z przewodnikiem dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o naszej stolicy. Po zwiedzaniu udaliśmy się ponownie do domu Innowacji Społecznych, gdzie odbyło się zakończenie festiwalu i rozdanie dyplomów.

Po pełnym dniu wrażeń pojechałyśmy komunikacją miejską do naszego hotelu. Szybko odłożyłyśmy bagaże i udałyśmy się powrotem do centrum miasta. Podczas spaceru zrobiłyśmy sobie zdjęcie z Warszawska syrenką i jadłyśmy tajskie lody. Wykończeni wróciłyśmy do hotelu aby nabrać sił na następny dzień.

Drugiego dnia ponownie pojechałyśmy do domu Innowacji Społecznych na warsztaty. Na warsztatach poznaliśmy nową metodę pracy „Desing thinking”. Nasze działania rozpoczęły się od ćwiczeń z Alfą. Był to punktem wyjścia do rozmowy o empatii, diagnozowaniu potrzeb, projektowaniu i prototypowaniu rozwiązań – czyli o kluczowych elementach DT. Alfa brał udział w lekcji angielskiego, WF-u, muzyki i chemii, a my projektowaliśmy narzędzia, które z sukcesem pomogą mu wziąć udział w lekcjach. W drugiej część warsztatów pracując w grupach projektowaliśmy  szkolne przedmioty i akcesoria. Powstało super krzesło, super ławka, super szkolna szafka i super plecak. Po zakończonych warsztatach pojechałyśmy na dworzec i wyruszyłyśmy do Lubonia.

Uważam ,że projekt Szkoła z klasą jest bardzo ciekawym projektem, ponieważ można w nim nauczyć się wielu ciekawych metod nauczania, myślenia a także uczenia się. Biorąc udział w festiwalu nabyłam wielu nowych przeżyć, bardzo mi się podobało oraz zachęcam wszystkich do brania udziału w projekcie w przyszłym roku.

Julia Moryksiewicz kl.6c

 

Tak było na VIII Festiwalu Szkoły z Klasą - https://szk.szkolazklasa.org.pl/bylo-viii-festiwalu-szkoly-klasa/#

 

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

O przystąpieniu do programu koordynator poinformował nauczycieli przez e-dziennik na początku października, zachęcając do współpracy. Decyzja o uczestnictwie spotkała się z przychylnością. Utworzono czteroosobowy zespół. Wielu nauczycieli zapewniło koordynatora o chęci wsparcia działań w ramach programu Szkoła z klasą. Samorząd Uczniowski również został poinformowany o uczestnictwie  szkoły w programie i będzie brał czynny udział w działaniach na rzecz wprowadzenia zmian. Zdecydowaliśmy się poinformować uczniów oraz rodziców  o programie i obszarze działań poprzez stronę szkoły, zamieszczając jednocześnie ankietę dla rodziców online  w celu przeprowadzenia pierwszego badania.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Temat dobrych relacji od dłuższego czasu jest w naszej szkole niezmiernie ważny. Pozytywne relacje są bardzo cenione zwłaszcza wśród nauczycieli. Naszym marzeniem jest, aby uczniowie SP2 w Luboniu umieli nawiązywać i utrzymywać dobre relacje nie tylko rówieśnicze. Dlatego zespół jednogłośnie wybrał obszar działań, który spotkał się z entuzjazmem pozostałych nauczycieli oraz dyrekcji. 

Pracując na co dzień z dziećmi dostrzegamy wiele sytuacji, w których trudno jest uczniom opanować emocje i rozwiązywać konflikty pokojowo. Agresywne, niemiłe zachowania mają ogromny wpływ na późniejsze relacje naszych podopiecznych. Chcemy pracować nieustannie nad trwałą zmianą w naszej szkole, szczególnie w zakresie pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

 

Jesteśmy przekonani, iż pozytywną uwagą możemy również wpłynąć na zachowania uczniów, a bez wątpienia podnieść ich samoocenę i poczucie własnej wartości.

 

Nie ulega wątpliwości, że relacje uczeń-uczeń, nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel-dyrekcja są  bardzo ważne, dlatego przeprowadzimy badania w tym zakresie.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar: dobre relacje

Jakie są nasze mocne strony w ramach

wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach

wybranego obszaru?

 • w szkole panuje przyjazna atmosfera między nauczycielami
 •  nauczyciele współpracują ze sobą i wspierają  się w różnych działaniach : organizowanie imprez szkolnych (festyn/dzień wolontariatu/dzień patrona/apele/konkursy szkolne)
 • bardzo dobra współpraca z rodzicami (organizacja festynu/akcji charytatywnych/wsparcie finansowe Rady Rodziców)
 • respektowanie  zasad odpowiedniego zachowania ujętych w regulaminach szkolnych 
 • organizowanie projektów/akcji z okazji Święta Edukacji Narodowej, Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, Międzynarodowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Tolerancji, Światowego Dnia Ziemi  czy innowacji przeciw wykluczeniu społecznemu
 • organizowanie debat openspace
 • organizowanie dyskotek i konkursów szkolnych oraz organizowanie różnych akcji (np. Tłusty Czwartek, poczta walentynkowa czy Dzień Dziecka) przez SU
 • pedagogizacja rodziców podczas zebrań np. prezentowanie zagrożeń i skutków niekontrolowanych działań dzieci w Internecie
 • uświadamianie uczniów o ważnych sprawach : organizacja słodkich poniedziałków w celu pozyskania funduszy na schronisko dla zwierząt, współpraca ze szkołą z Hiszpanii, której celem jest zmniejszenie różnicy kulturowej oraz zwrócenie uwagi na globalną zmianę klimatu
 • działania międzynarodowe: współpraca  ze szkołami europejskimi - współpraca ze szkołą z Grecji oraz z Instytutem Goethego w Niemczech
 • zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania norm społecznych: festyn pod hasłem Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ, projekty edukacyjne o tej samej tematyce
 • podejście  nauczycieli do uczniów jest podmiotowe, a nie przedmiotowe
 • świetlica szkolna 
 • radiowęzeł
 • dwie pracownie komputerowe
 • sale polonistyczne, matematyczne, językowe, historyczne itp.
 • mała i duża sala gimnastyczna oraz boisko sportowe i bieżnia z bezpieczną nawierzchnią oraz siłownią zewnętrzną i placem zabaw
 • wsparcie higienistki szkolnej, pedagogów oraz psychologa szkolnego
 • biblioteka szkolna z miejscem do pracy dla uczniów oraz stanowiskami komputerowymi
 • prężnie działająca stołówka szkolna
 • uczniowski chór szkolny
 • wielu uczniów nie wykazuje postawy koleżeńskiej - problemy z pożyczaniem zeszytów w celu uzupełnienia zaległości, czasami problemem jest nawet wykonanie zdjęcia strony z zeszytu i przesłanie koledze/koleżance
 • uczniowie są agresywni w stosunku do siebie - bicie/popychanie/ zabieranie kolegom/koleżankom ich własności, wyśmiewanie się z innych
 • nauczyciele napotykają na trudność wyegzekwowania porządanego zachowania u uczniów, których nie uczą (zwłaszcza podczas przerw); jedynym sposobem, który skutkuje zmianą zachowania jest wpisanie punktów ujemnych
 • uczniowie coraz  częściej używają smartfonów i tworzą grupy, które zamiast służyć wymianom wiadomości o lekcjach, są często narzędziem cyberprzemocy
 •  zajęcia pozalekcyjne nie zawsze są adekwatne do oczekiwań i zainteresowań uczniów
 • brak szacunku do młodszych kolegów
 • brak szacunku do pracowników 
 • ocenianie działań nauczycieli przez pryzmat opinii dziecka bez weryfikacji zdarzenia 
 • brak tolerancji na nowe/inne zachowania
 • krzywdzące ocenianie dziecka przez pryzmat dobrych ocen, a nie osobowości przez rówieśników

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

 • współpraca z młodzieżową radą miasta
 • współpraca z biblioteka miejską
 • warsztaty w szpitalu ortopedycznym w Poznaniu
 • przystąpienie do programu Szkoła z Klasą 2.0., 
 • aktywniejsza współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę: Urzędem Miasta, Policją, OSP Luboń oraz Strażą Miejską
 • udział w imprezach zewnętrznych lub w plenerze Dni Lubonia, Luboński Bieg Niepodległości
 • współpraca ze szkołami europejskimi
 • sytuacja rodzinna uczniów
 • sytuacja finansowa
 • wyznawana religia
 • specyfika środowiska lokalnego

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

W naszej szkole zaszły dwie ważne zmiany: zmiana kadry kierowniczej oraz zmiana „pokoleniowa” wśród nauczycieli. Do grona pedagogicznego dołączyło wielu nowych oraz młodych nauczycieli, którzy wzbogacili nie tylko działania szkoły, ale również wpłynęli na jakość relacji w grupie nauczycieli. Jednakże, chcielibyśmy się dowiedzieć jak jest naprawdę. Planujemy również uzyskać wiedzę na temat prawdziwych relacji uczeń-uczeń, co stanowi ich największy problem w relacjach
z rówieśnikami, rodzicami oraz nauczycielami. Interesują nas także przyczyny braku pozytywnych zachowań oraz pojawiania się agresji, nieprzestrzegania norm społecznych oraz łamania regulaminów szkolnych. Pragniemy usprawnić pokojowe rozwiązywanie problemów oraz wypracować odpowiednie wzorce zachowań, aby
w przyszłości wszyscy należący do społeczności szkolnej z przyjemnością spędzali czas w murach naszej szkoły.

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Nasze pytania skierujemy głównie do uczniów w różnych przedziałach grupowych. W klasach młodszych będzie to wykonanie rysunku i krótki opis MOJA NAJMILSZA CHWILA W SZKOLE, CO MI SIĘ W SZKOLE PODOBA oraz SYTUACJE, KTÓRE SPRAWIAJĄ MI TRUDNOŚĆ. W klasach 4-8 użyjemy miedzy innymi takich metod badawczych jak metoda ręki, walizka i kosz, krótki e-mail WSPOMNIENIE Z LAT SPĘDZONYCH W SP2, kartka z pamiętnika NAJMILSZE WSPOMNIENIE ZE SZKOŁY / PRZYKRE WSPOMNIENIE ZE SZKOŁY. Na wszystkich poziomach zostanie przeprowadzony i nagrany wywiad z uczniami, w którym będziemy pytać CO TO SĄ REACJE?, CO MA WPLYW NA RELACJE?, CO ROBIĆ, ABY MIEĆ DOBRE RELACJE? Itp.

Planujemy również użyć ankiety online w celu zadania pytań rodzicom naszych uczniów. Pytania będą dotyczyć głównie relacji rodzic-wychowawca, poprosimy rodziców o wskazanie obszarów, które ich zdaniem wymagają zmiany.

Nauczyciele będą mogli wypowiedzieć się na gadającej ścianie, która pojawi się w pokoju nauczycielskim. Będziemy chcieli dowiedzieć się w jakim stopniu są usatysfakcjonowani z relacji nauczyciel-nauczyciel, co ich zdaniem wymaga poprawy oraz czy mają pomysły jakie zmiany i jak wprowadzić.

Chcielibyśmy również dowiedzieć się które imprezy szkolne spotykają się z największą przychylnością społeczności szkolnej, dlatego rozpoczniemy od Dnia Wolontariatu, podczas którego SU przeprowadzi badanie przy użyciu KUPONU załączonego w materiałach Szkoły z Klasą.

Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu podejmowaliście już w przeszłości? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. 

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 w poprzednim roku w wyniku konkursu na projekt ”Kącik czytelniczy zaaranżowano nową przestrzeń

 • w poprzednim roku w wyniku konkursu na aranżację przestrzeni relaksacyjnej, powstało miejsce wypoczynku dla uczniów

 • powstanie ogródka ziołowego http://zielonyogrodekwcieszkowiance.blogspot.com/

 • powstanie ściany z farba tablicową

 • kolorowa szkoła - z inicjatywy nauczycieli oraz uczniów i absolwentów w ostatnich dniach wakacji ściany szkolnego boiska zostały przemalowane http://sp2lubon.eu/2016-2017/1440-kolorowa-szkola

 • zaprojektowanie ścian oraz schodów z treściami matematycznymi

 

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 na szkolnej stronie został zainicjowany pomysł wymiany dobrych praktyk między nauczycielami http://sp2lubon.eu/dobre-praktyki

 

Przestrzeń społeczno-kulturowa

 akcja “Noc malowania motyli” http://sp2lubon.eu/szkolne-kolo-wolontariatu/1775-nocne-malowanie-motyli-2

 

Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu mieliście już zaplanowane w tym roku szkolnym? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. 

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 •  zaprojektowanie ciekwszej przestrzeni w klasach 

 

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 •  powstanie specjalnego wydania szkolnej gazetki “Odgłosy z Cieszkowianki” poświęcone bezpieczeństwu w sieci - wydanie intermetowe
 • nakrecenie współnego szkolnego teledysku

 • przesyłanie naszych szkolnych działań jako przykąłdy dobrych praktyk do portali ogólnopolskich

 

Przestrzeń społeczno-kulturowa

 Akcja “Noc malowania motyli” - kontynuacja zeszłorocznego projektu

 • Konkurs na potrawę wielkanocną.

 • Udział w konkursach zewnętrznych wymagających większego zaangażowania uczniów.

 

Jakie działania, uwzględniające wyniki badania potrzeb, zamierzacie przeprowadzić w ramach programu? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. Jeżeli w działaniach programowych chcecie powtórzyć niektóre działania przeprowadzone w szkole w przeszłości, napiszcie dlaczego chcecie to zrobić.

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 •   Przygotowanie wystaw prac uczniowskich na temat zasad bezpieczeństwa w Internecie. Prace będą prezentowane w Urzędzie Miasta Luboń oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
 •  przygotowanie gazetek i infomacji dla rodziców związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci

 

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 •  “Cyfrowo bezpieczni” - gra z elementami rozszerzonej rzeczywistości przygotowana przez starszych uczniów dla młodszych kolegów
 •  Udział w konkursie “DBI REPORTER 2018“ - reportaż w całości przygotowany przez uczniów

 •  Zorganizowanie przez uczniów dla uczniów konkursu wiedzowego z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

 • “Sicherheit im Internet” - film lub prezentacja
 • Recenzowanie pod względem przydatności ciekawych stron internetowych z zakresu edukacji

 

Przestrzeń społeczno-kulturowa

 •  Zorganizowanie gminnego etap “Ortograficznych potyczek” - dodatkowe zabawy i ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa w sieci
 • Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania na lekcjach tablicy interaktywnej w ramach programu “Aktywna tablica”

 • Lekcje o hobby - klasa 1d

 

Harmonogram działań uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na poszczególne zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania oraz wskaźniki sukcesu i ewaluację (bieżącą i końcową) działań. 

Główne  działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna za zadanie

Wskaźniki sukcesu działania

Ewaluacja bieżąca i końcowa działania

Udział w konkursie “DBI REPORTER 2018“

1.Zaplanowanie działań związanych z rejestracją DBI 2018 w naszej szkole. Zapoznanie sią z zasadami konkursu

2. Wykonanie zdjęć oraz nagranie filmów.

3. Przejrzenie zebranych materiałów.

4. Wykonanie dodatkowych nagrań.

5. Przygotowanie reportaż z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu  w postaci filmu.

1. 4.02.182. 6.02 - 6.03


3. 7 - 14 marca


4. do 17 marca

Joanna Kordzińska z uczennicami.

Wysłanie filmu na konkurs.


Umieszczenie na szkolnym kanale Youtube.pl.


Umieszczenie w filmie informacji o wszystkich wydarzeniach organizowanych tego dnia.

Wyniki konkursu.Informacja zwrotna, obserwacja od uczniów i nauczycieli.

Zorganizowanie przez uczniów dla uczniów konkursu wiedzowego z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

1. Zaplanowanie formy konkursu

2. Przygotowanie pytań

3. Przygotowanie rodzaju quizu

4. Przygotowanie plakatów zachęcających do udziału

5. Przeprowadzenie konkursu.

1. 27.02-5.03

2.5.03-20.03

3. 21.03-26.03

4. 5.04.18

Joanna Kordzińska z uczennicami.

Udział w konkursie min. 50 uczniów.

Informacja zwrotna, obserwacja od uczniów

Gminny etap “Ortograficznych potyczek” z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa w sieci

 1. Zaplanowanie konkursu.

 2. Zaproszenie do udziału uczniów z pozostałych szkół z Lubonia.

 3. Przeprowadzenie konkursu.

 4. Umieszczenie relacji na szkolnej stronie FB

...

 1. styczeń 2018

 2. luty 2018 1. 9 marca


 1. po 9 marca

Violetta Langner

Anna Mączyńska

Uczniowie klas 7-mych.

Udział delegacji szkół podstawowych.

Umieszczenie relacji na szkolnym FB

Informacja zwrotna

“Cyfrowo bezpieczni” - gra z elementami rozszerzonej rzeczywistości

 1. Spotkanie organizacyjne z uczniami klas 6-7.

 2. Przygotowanie gier przez uczniów.

 3. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem gry w klasach 4-5.

I połowa marca


marzec-kwiecień


II połowa kwietnia

Emilia Wallheim

Przygotowanie 4 gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego.

Wykorzystanie gier przez min. 150 uczniów z 6 różnych klas.

Udostępnienie gier online.

Zdania niedokończone - dla uczniów przygotowujących grę.

Termometr - dla uczniów korzystających z gry.

“Sicherheit im Internet” - film lub prezentacja

 1. Zaplanowanie działań w projekcie.

 2. Przygotowanie przez uczniów informacji po niemiecku dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

 3. Wykonanie nagrań lub prezentacji.

1. marzec 2018


2. do 10 kwietnia3. do 15 kwietnia

Magdalena Tarent

uczniowie klas 5 - tych

Przygotowanie filmu lub prezentacji nt. Bezpieczeństwa w sieci w języku niemieckim.

Informacja zwrotna od uczniów.

Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania na lekcjach tablicy interaktywnej w ramach programu “Aktywna tablica”

 1. Zapoznanie się z wszystkimi funkcjami tablicy interaktywnej

 2. Opracowanie zakresu omawianych funkcji tablicy podczas szkolenia dla nauczycieli

 3. Zaproszenie nauczycieli na szkolenie

 4. Przeprowadzenie szkolenia

marzec - maj 2018

Katarzyna Ludwiczak

Barbara Warot

Opracowanie szkolenia z wykorzystania na lekcjach tablicy interaktywnej

Kupon ewaluacyjny przygotowany dla uczestników szkolenia

Recenzowanie pod względem przydatności ciekawych stron internetowych z zakresu edukacji

 1. odwiedzanie stron - adresy umieszcza nauczyciel- bibliotekarz na specjalnie wydzielonej tablicy w bibliotece

 2. krótki opis/recenzja zawartości strony

 3. ocena przydatności stron pod kątem rozwoju zainteresowań ucznia w powiązaniu z literaturą zakupioną zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w etapie II

 4. zgłaszanie potrzeb tematów w celu wyszukiwania stron

marzec - kwiecień 2018

Urszula Ferdynus-Remlein, Bogna Szałamacha,

uczniowie klas v - VII

Przygotowanie folderu/ulotki informacyjnej z adresami sprawdzonych stron.

Zamieszczenie na stronie szkoły.

Pocztówka

Lekcje o hobby - klasa 1d

Uczniowie przedstawiają klasie swoje hobby, prowadzą zajęcia, zadają pytania, przygotowują prezentacje i zadania dla klasy

wrzesień- czerwiec

Marta Lewandowska

Zdjęcia, film

Zdania niedokończone

Przygotowanie materiałów na Przygotowanie wystawy w szkole, w Urzędzie Miejskim w Luboniu oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

 1. Zaplanowanie działań z okazji Dnia Patrona

 2. Zebranie materiałów

 3. Przygotowanie wystawy

marzec- kwiecień

Joanna Kordzińska

Małgorzata Olejniczk

Zdjęcia, film,

Wywiad i zebranie opinie w anonimowej ankiecie