• 1 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 2 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 3 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 4 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
baner

2 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2011/12)

Koordynator: Marta Lewandowska

Nauczyciele: Lidia Kałwińska, Agnieszka Mikulska-Spalona, Marta Piniarska

Spotkanie otwierające (problemy, plany)


   Spotkanie organizacyjne odbyło się 14 listopada br, trwało ok. 30 minut.

    Na spotkaniu obecni byli nauczyciele zaangażowani w program Szkoła z klasą 2.0 (p. A. Mikulska i p. M.Piniarska) oraz pani dyrektor L.Kałwińska.

    Na początek rozpatrzyłyśmy punkt o zasobach szkoły, dzieląc je na cztery grupy:

a) ludzie i ich umiejętnośći, czyli  nauczyciele biorący udział w tegorocznej edycji Szkoły z klasą 2.0, a takżę nauczyciele informatyki i chętni uczniowie i nauczyciele, którzy aktywnie będą angażować się w zadania TIK;

b) sprzęt : 3 tablice interaktywne, komputery w pracowniach i bibliotece, rzutniki, kamera, aparat fotograficzny, drukarka;

c) infrastruktura: dostęp do Internetu, sale informatyczne, biblioteka, rzutniki w salach.

   Zastanawiałyśmy się w jaki sposób jak najlepiej, najefektywniej wykorzystać dysponowanym sprzętem w naszej pracy oraz jakie problemy pojawiają się lub mogą się pojawić podczas realizacji wybranych zadań.

   Ustaliłyśmy, iż największym i najczęściej pojawiającym się problemem jest to, iż nie wszystkie klasy korzystają np. z tablic interaktywnych, gdyż, nie mają akurat w tych salach zajęć. Nasz plan działania, który ustaliłyśmy obejmuje cały rok szkolny (dokumentowanie prac - zdjęcia, praca w Wordzie, rysunki wykonywane w Paint, zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej, prowadzenie bloga przez dzieci z klasy 6, wykorzystanie rzutnika, przygotowanie Dnia Patrona, zorganizowanie Szkolnego Festiwalu 2.0). Poza tym, chciałybyśmy aby każda klasa miała możliwość uczestniczenia w lekcji prowadzonej przy pomocy tablicy interaktywnej.

   Szkoła dzięki udziałowi w programie chce promować TIK jako ciekawy sposób na pozyskiwanie wiedzy, zachęcać uczniów do bezpiecznego przeglądania stron internetowych, wyszukiwania samodzielnie informacji, zachęcić nauczycieli do częstszego korzystania z TIK w codziennej pracy, ulepszać pracę szkoły oraz wykorzystywać w jak największym stopniu sprzęt, w który szkoła jest wyposażona.

   Na zebraniu doszłyśmy do wniosku, iż zaangażowane będą wszystkie chętne klasy i uczniowie. Chciałybyśmy zachęcić jak największą liczbę nauczycieli i uczniów do korzystania z TIK.

   Zadniem dla nauczycieli biorących udział w programie jest przeanalizowanie dotychczasowego KODEKSU 2.0, który został zaakceptowany i wprowadzony w życie w ubiegłym roku szkolnym. Wspólnie z uczniami postaramy się ocenić trafność jego założeń oraz w razie potrzeby zmienić niektóre z nich. Wspónym zadaniem osób zaangażowanych w Szkołę z klasą 2.0 będzie zorganizowanie Dnia Patrona, połączonego z I Dniem Wiosny ( wyszukiwanie informacji o patronie naszej szkoły, przygotowanie portretów w programie Paint lub w przypadku klas starszych prezentacji, zorganizowanie olimpiady sportowej im. A. hr Cieszkowskiego i udokumentowanie wydarzeń z pomocą kamery lub aparatu fotograficznego, korzystanie z platformy moodle, np. klasy starsze wymyślają krzyżówkę dla młodszych). Klasy starsze pod okiem pani dyrektor L. Kałwińskiej będą prowadzić bloga.

  Poczas całego roku pracy w programie Szkoła z klasą 2.0 będziemy zbierać materiały, które na koniec zostaną zaprezentowane na Szkolnym Festiwalu 2.0 (prace uczniów, zdjęcia, filmiki, prezentacje multimedialne). Chciałybyśmy aby wszyscy mogli obejrzeć swoje prace oraz prace kolegów i koleżanek ze szkoły. Materiały będą mogły być również zaprezentowane rodzicom.

  Sprawdzanie wykonywanych zadań przez zespół oraz uczniów i chętnych nauczycieli będzie prowadzone na bieżąco. Myślę, że po drodze wpadną nam do głowy jeszcze inne ciekawe pomysły, które urozmaicą naszą pracę.

Debata szkolna


Debata szkolna odbyła się 9 grudnia i trwała 45 minut. Była prowadzona przeze mnie. Brali w niej udział przedstawiciele klas 4-6 i klasy 2. Należymy do tzw. szkół "weteranek", więc na początku przypomnieliśmy sobie zasady wypracowane rok temu.

Kodeks zeszłoroczny:

1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło. porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.

3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.

4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.

5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.

6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.

7. Korzystamy z komputerów szkolnych, także w czasie przerw.

8. Korzystamy z sieci szkolnej.

9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Nasza debata polegała na pracy w 4 grupach (zróżnicowanych pod względem wieku dzieci). Zastanawialiśmy się nad dwoma kluczowymi pytaniami. Co udało się zrealizować w zeszłym roku szkolnym z treści zawartych w kodeksie? Co się nie sprawdziło? Co można zmienić, ulepszyć?

Współpraca między dziećmi układała się doskonale, starsi tłumaczyli młodszym niektóre trudne sformułowania, ale i drugoklasiści mieli sporo do powiedzenie. Wszystkie grupy doszły do wniosku, iż wszystkie punkty zawarte w kodeksie są ważne i powinny w nim zostać. Oto podsumowanie poszczególnych punktów (ogólne uwagi plus cytaty dzieci).

 

1.Dzieci dostrzegają rolę jaką daje im Internet w poznawaniu świata ( wszystkie grupy przyznały to jednogłośnie).

2. "Przed skopiowaniem informacji warto ją przeczytać, porównać informacje z innych źródeł, by sprawdzić ich prawdziwość. Modyfikujemy te informacje znalezione w Internecie, by zwiększyć zrozumiałość tekstu"- zdanie jednej z grup.

3. Wszystkie grupy stwierdziły, iż zbyt mało uwagi zwracają na podawanie autora i źródła (trzeba będzie zwrócić na tę kwestię większą uwagę). Jeden z chłopców wytłumaczył młodszym kolegom, iż należy szanować cudzą pracę i nie wolno przywłaszczać sobie osiągnięć innych.

4.Dzieci przyznają, iż bardzo ważne jest korzystanie z legalnego oprogramowania, ale w praktyce wygląda to różnie.

5. Korzystanie z TIK w celu komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami dzieci postrzegają jako bardzo ważne. Jedna z grup przyznaje, iż :" W naszej szkole dużo osób jest na portalach społecznościowych, kontaktujemy się też z nauczycielami za pomocą maili. Jest to ważne. "Uczniowie przyznają, że spotkali się z przypadkami kiedy zasady Netykiety nie były przestrzegane.

6. Podsumowaniem kolejnego punktu kodeksu może być zdanie : "Programy antywirusowe to podstawa. Bez dobrego programu antywirusowego nie wolno surfować po Internecie".

7. Dzieci miały różne zdania w kwestii korzystania z komputerów podczas przerw w bibliotece. Młodsze dzieci korzystają częściej( warto się temu przyjrzeć).

8.Wszystkie grupy przyznały, iż korzystają z sieci szkolnej. Miały propozycje dotyczące większej ilości informacji umieszczanych na stronie szkoły.

9. Punkt 9 jest dla dzieci bardzo ważny, gdyż jak zauważają poprzez przestrzeganie tego punktu "dbamy o nasze bezpieczeństwo".

Pośród postulatów pojawiły się hasła, aby w szkole było więcej lekcji informatyki oraz więcej informacji o różnych programach, np. Microsoft Excel. Myślę, iż wersja kodeksu, którą komentowaliśmy sprawdziła się w naszej szkole w praktyce. Wszelkie uwagi, które otrzymam jeszcze od nauczycieli i uczniów pomoże mi w opracowaniu i podaniu ostatecznej wersji kodeksu w styczniu.

Marta Lewandowska

Kodeks 2.0


Kodeks 2.0, obowiązujący w zeszłym roku będzie aktualny także w bieżącym roku szkolnym (decyzja ta została podjęta zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli). Postulaty zawarte w kodeksie będą przestrzegane przez całą społeczność szkolną. Nauczyciele szczególnie zaangażowani w program Szkoła z klasą 2.0 wraz z panią dyrektor L.Kałwińską będą nadzorować czy wszystkie punkty, umieszczone w kodeksie, są realizowane.

Kodeks Cieszkowianki w zakresie stosowania TIK

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.
 2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.
 3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.
 4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
 5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.
 6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.
 7. Korzystamy z komputerów szkolnych, także w czasie przerw.
 8. Korzystamy z sieci szkolnej.
 9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Szkolny Festiwal 2.0 - podsumowanie


Szkolny Festiwal 2.0 odbył się 6 czerwca w środę w sali 26. Celowo wybrałyśmy klasę, gdzie znajduje się tablica interaktywna, gdyż dzieci z klas 1 i 2-gich miały możliwość obejrzeć prace, jakie wykonały ich koleżanki i koledzy w ramach projektów "Szkoły z klasą 2.0".Wcześniej ich prace obejrzeli rodzice.

Na początku przypomniałam uczniom zasady Kodeksu Szkoły z klasą 2.0, który obowiązuje w naszej szkole. Pokazałam stronę internetową programu oraz omówiłam w skrócie cele Szkolnego Festiwalu 2.0 w roku szkolnym 2011/2012.

Zaraz potem został zaprezentowany film z przedstawienia z okazji Dnia Mamy, na który klasa 1d gra na flażoletach. Dzieci były dumne ze swojej pracy. Ze strony publicznośći słyszeliśmy pozytywne komentarze i podziw dla uzdolnionych, najmłodszych uczestników naszej TIK-owej grupy. W dalszej części dzieci z klasy 2e zaprezentowały prace wykonane w Power Poincie, dotyczące wybranych krajów europejskich. Po pokazie wspólnie wykonywaliśmy plakaty o krajach Europy. Praca w grupach była bardzo owocna. Na koniec mogliśmy obejrzeć film z przedstawienia andrzejkowego, na którym dzieci z klasy 2d prezentowały popularne bajki z wykorzystaniem rzutnika. Publiczność biła gromkie brawa, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem talentu swoich koleżanek i kolegów. Dzieci, które miały możliwość przedstawienia swoich działań w ramach TIK były dumne ze swoich osiągnięć.

Uczennice z klasy 6b Magda i Gabrysia opowiedziały o swoich blogach, które prowadzą w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0. Wyjaśniły młodszym kolegom jak można założyć bloga i co to właściwie jest. Dziewczyny chętnie zaprezentowały swoje wpisy na blogach, publiczność była bardzo zainteresowana tematem.

Razem z odpowiedzialnymi nauczycielkami: p. Agnieszką Mikulską, p. Martą Piniarską oraz panią wicedyrektor L. Kałwińską omówiłyśmy co udało nam się zrealizować w ramach tegorocznego udziału w programie. Cieszymy się, iż coraz więcej nauczycieli korzysta z tablic interaktywnych i rzutników w swojej pracy. Wykorzystanie TIK w codziennych zajęciach daje wiele nowych możliwośći, sprawia, iż uczniowie są bardziej zaangażowani podczas lekcji. Myślę, żę nasi podopieczni z klas 1-2 oraz dziewczynki z klasy 6 poradzili sobie znakomicie z realizacją założeń programu Szkoła z klasą 2.0. Jeżeli najmłodsi uczniowie już teraz angażują się w tego typu projekty to bardzo dobrze wróży na przyszłość.

Marta Lewandowska

 


Sprawozdania nauczycieli

Zadanie I - Nasi e-nauczyciele

Wybrałam zadanie 2 nie bez powodu. W szkole w kolejnych salach instalowane są tablice multimedialne. Od ubiegłego roku przybyły nam 4 tablice i są w planach kolejne. Środki na te tablice pozyskujemy wspólną pracą np. organizując festyny. Wszyscy mają chęć korzystania z możliwości tablicy w celu uatrakcyjnienia zajęć i zmobilizowania uczniów do większego wysiłku i zaangażowania. Zakupione zostały też programy multimedialne do poszczególnych przedmiotów. Teraz pora na szkolenia dla nauczycieli. Pierwsze szkolenie już się odbyło w październiku i obejmowało obsługę tablic. Jeszcze w styczniu przed feriami planuje zorganizowanie zespołu samokształceniowego dla nauczycieli, na którym każdy „przedmiotowiec”  zaprezentuje krótki scenariusz zajęć, zestaw ćwiczeń itp.  z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. W dniu 6 marca odbędzie się kolejne szkolenie- rada pedagogiczna, tym razem będzie ono dotyczyło wykorzystania gotowych programów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych i zostanie przeprowadzone przez konsultantów spoza szkoły. Mimo dodatkowych godzin pracy nauczyciele są bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że przełoży się to również na zadowolenie uczniów i ich rodziców.

Zadanie II - Szkoła na platformie

Szkoła na platformie:

http://moodle.sp2lubon.nazwa.pl/

 Do wykonania tego zadania przekonali nas sami uczniowie i nauczyciele, którzy zgłaszali, że przygotowywane przez nich materiały dodatkowe takie jak prezentacje multimedialne, scenariusze, e-portfolia i inne materiały chcieliby udostępnić innym uczniom i nauczycielom.

Pomysł i wykonanie zadania to praca nauczyciela informatyki i administratora szkolnej strony internetowej – p. Joanny Kordzińskiej, która założyła platformę edukacyjną z wykorzystaniem Moodle -  darmowej aplikacji internetowej, którą nauczyciele mogą wykorzystywać do tworzenia witryn edukacyjnych.

Na platformie działa obecnie 9 kursów, m.in. muzyka, język polski, informatyka, Sokrates Comenius oraz kurs dla nauczycieli (materiały do pracy wychowawczej, awans zawodowy, gotowe konspekty lekcji, prezentacje multimedialne itp.). Uczniowie mogą logować się jako goście i korzystać z zamieszczanych dla nich notatek z lekcji, zadań dodatkowych i linków do ciekawych stron www.  Funkcjonują też fora dyskusyjne: forum dydaktyczne i fora ogólne. W tej chwili na platformie istnieją konta 33 nauczycieli.

 Dodatkowo ze strony internetowej szkoły p. Kordzińska przygotowała link do Nauka on-line, gdzie nauczyciele zamieszczają ciekawe zadania dla uczniów. Obecnie funkcjonuje to dla 5 przedmiotów: j. polski, j. niemiecki, j. angielski, informatyka, matematyka. Uczniowie mogą tam znaleźć zadania dodatkowe, krzyżówki, testy itp.

 Chcemy nadal rozwijać platformę edukacyjną, docelowo planujemy uruchomienie kursów dla wszystkich przedmiotów oraz umożliwienie umieszczania materiałów również przez uczniów.

Lidia Kałwińska


Zadanie TIK

"Flażolet- najprostszy sposób na miłe muzykowanie"

 Co planujemy?

 Obszarem mojego działania w klasie pierwszej jest czerpanie radości z aktywnego uczestnictwa w grze na flażolecie i inspirowanie uczniów do dalszego kształcenia, rozwijania talentów muzycznych.

Cele ogólne:

1.   Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

2.  Kształtowanie wrażliwości estetycznej ,prawidłowego odbioru, zrozumienia i przeżywania utworów muzycznych.

3. Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania muzycznego.

4. Kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami  muzycznymi do wyrażania własnych przeżyć.

5. Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności współdziałania w grupie.

6. Porządkowanie dziecięcych emocji poprzez muzykowanie.

7. Poznanie prostych terminów muzycznych.

8. Umożliwienie poprzez częste muzykowanie samodzielnych odkryć wszystkich zasad tkwiących w klasycznym zapisie nutowym.

9. Przygotowanie do  gry na flażolecie.

 

 Co zrobiliśmy?

Uczniowie spotykają się na zajęciach raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w ramach koła jak i podczas lekcji edukacji muzycznej. W ciągu kilku zajęć ćwiczymy wybraną piosenkę, aż uczniowie będą w stanie ją samodzielnie razem zagrać  Zaczynaliśmy od prostych, krótkich utworów, by treraz ćwiczyć znacznie trudniejsze kolędy, które będą prezentowane podczas świątecznego spotkania z Rodzicami w klasie.

Za bardzo ważne uważam eksponowanie osiągnięć dzieci, poprzez prezentowanie ich innym w mini koncertach - przede wszystkim rodzicom,  nauczycielom,  a także o ile jest taka możliwość na konkursach czy akademiach ogólnoszkolnych. Ważne jest również utrwalanie tych zdarzeń oraz osiągnięć na fotografiach, a zwłaszcza zapisywanie w kronice szkolnej. Sukcesy artystyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć dzieci, czy podziw rówieśników, ktorzy nie mają tego typu zajęć w równległych klasach owocuje dalszą motywacją do grania na flażolecie, a w niektórych przypadkach jest to wstęp do gry na innych instrumentach.

 

Co się wydarzyło?

Obecnie przygotowujemy się do występu dla rodziców na wigilii klasowej ucząc się grać kolędy.

Projekt

Planowanie projektu

 Temat naszego projektu to:Flażolet- najprostszy sposób na muzykowanie.

Zachwycona prostotą grania na flażolecie postanowiłam wprowadzić naukę gry podczas naucznia zintegrowanego w klasie pierwszej.Skąd pomysł na realizację projektu? Istota wychowania młodszych dzieci powinna nawiązywać do tego co dziecku bliższe czyli dom, rodzina. A taniec i gra na flażolecie wzbudziły u moich dzieci duże zainteresowanie. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności instrumentalnych oraz kształcenie słuchu muzycznego a także nawiązanie więzi emocjonalnych z otoczeniem i prezentacja efektów wspólnego muzykowania podczas koncertów. Zaplanowaliśmy dwa występy : koncert kolęd i koncert z okazji Dnia Matki.  Podczas zajęć z muzykowania wykorzystujemy tablicę multimedilną dzięki której możemy odtworzyć pliki z muzyką . Również na zajęciach komputerowych dzieci miały za zadanie narysować w power point flażolet. Nasze zajecia są zbyt krótkie dlatego aby dzieci mogły kontynuować naukę gry na flażoletach postanowiłam przesyłać pliki z muzyką na e-maile rodziców. Dzieci chętnie ćwiczą w domach przy komputerze  grając swoim rodzicom.

Realizacja projektu

Chcieliśmy wspaniale wypaść na koncercie dlatego postanowiliśmy ćwiczyć bardziej systematycznie poprzez spotkania w szkole na dodatkowych zajęciach oraz odtwarzając w domach akompaniament przy pomocy komputera.

Największą trudność sprawiało mi to, że dzieci były już przemęczone częstymi próbami. Wtedy musiałam pobudzić ich do wyobraźni i wrażliwości .Sięgałam wówczas do różnorodnych utworów muzycznych. Zachęcałam dzieci do wymiany między sobą uwag, dzielenia się doświadczeniami, decydowania o skończonej pracy, próbowania jeszcze raz, kiedy nie są zadowolone. Dawałam im szansę na stworzenie wspólnego dzieła, z którym wszyscy się identyfikowali i cieszyli.

Jak już wspomniałam wcześniej pierwszy nasz występ to koncert kolęd na którym dzieci zaskoczyły mnie swoją odwagą i perfekcją zagrania utworów. Na drugim koncercie, który odbył się z okazji Dnia Matki dzieci były juz pewne siebie.

 

Podsumowanie projektu

W styczniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu odbył sie koncert flażoletów w wykonaniu klasy pierwszej. Odbiorcami byli rodzice ale również nauczyciele i zaproszeni goście.Pierwszaki poprzez akompaniament puszczony na tablicy multimedialnej miały okazję zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Pokazaliśmy jak radzimy sobie z grą na flażolecie. Podczas koncertu zostały wykonane najpiękniejsze polskie kolędy. Dzięki temu koncertowi uczniowie pokonali swoją tremę i nauczyli sie szacunku do własnej i cudzej pracy. Za bardzo ważne uważam eksponowanie osiągnięć dzieci na fotografiach a  utworów muzycznych na filmach, które dołączam w pliku.

Drugą naszą publiczną prezentacją był koncert z Okazji Dnia Matki w maju, którego odbiorcami były mamy. Prezentacja trwałą 30 minut.Wykorzystaliśmy tablicę multimedialną do nutek i odtwarzania akompaniamentu.Utwory grane  w tym koncercie wyzwoliły w moich uczniach twórczą postawę i nauczyły odpowiedzialności nie tylko  za swoje dokonania ale i efekty pracy całej klasy. Dzieci nabrały pewnosci siebie i wspierały w nabywaniu nowych umiejętności.

Agnieszka Mikulska- Spalona

 


Zadanie TIK

Swoją przygodę z Szkołą z klasą 2.0 postanowiłam przeżyć ze swoimi uczniami uczęszczającymi na zajęcia dodatkowe – grupa 8 uczniów z klasy II e. Początkowo wszystko wydawało się nam bardzo skomplikowane, jednak po wnikliwej analizie ubiegłorocznego kodeksu i rozmowie z koordynatorem wszystko się nam „rozjaśniło”. Postanowiliśmy przejść do wykonania pierwszego zadania.

Dzieci bardzo lubią pisać w edytorze tekstu, rysować w poincie, dlatego postanowiłam połączyć te dwie czynności i stworzyć pierwsze zadanie używając tych programów. Zadaniem uczniów było przygotowanie świątecznych życzeń w wybranym przez siebie programie( Word lub Point). Do swojej pracy mieli przygotować się w domu. Wybrać program w którym stworzą kartkę 
i napiszą życzenia, założyć konto poczty elektronicznej, ułożyć życzenia. Dalsza część pracy była wykonana (jak się okazało - nie do końca) w szkole. Niestety zbyt krótki czas zajęć spowodował, że uczniowie swoje zadania kończyli w domu. Jednak dzięki wcześniej założonym kontom, nie było problemu z przesłaniem nieskończonych prac z konta poczty elektronicznej nauczyciela na konta uczniów. Skończoną pracę uczniowie przesłali z powrotem na moją pocztę.

 

Wykorzystany punkt z kodeksu:

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności korzystania z komputera – poczta elektroniczna, program Word, Point.

 2. Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń świątecznych.

Zadania dla uczniów:

 1. Założyć konto poczty elektronicznej.
 2. Ułożyć życzenia świąteczne.
 3. Stworzyć kartkę świąteczną lub ozdobić tekst życzeń w edytorze tekstu Word lub Poincie.
 4. Przesłać wykonaną pracę drogę elektroniczną do nauczyciela.

Umiejętności TIK jakie zdobędą uczniowie:

 1. Tworzenie tekstów w edytorze Word.

 2. Korzystanie z poczty elektronicznej.

 3. Wyszukiwanie obrazów, ilustracji na dany temat.

 4. Stworzenie kartki lub życzeń świątecznych w programie komputerowym.

Największy problem stanowiło to, że niektórzy uczniowie nie mają stałego dostępu do internetu. Kolejnym utrudnieniem był brak czasu rodziców na pomoc dzieciom w wykonaniu zadania. Niektórzy rodzice zbyt mocno ingerowali w zadanie dzieci i niestety niektóre prace nie wydają się być samodzielną pracą.

Wnioski na przyszłość:

 1. Bardziej sprecyzować zadanie – ściśle określić program w jakim zadanie ma zostać wykonane.

 2. Zwrócić większą uwagę na czas wykonania zadania.

 3. Przeprowadzić rozmowę z rodzicami na temat samodzielnego wykonywania zadań przez uczniów. Rodzic powinien kierować, pomagać lecz nie wykonywać pracy za dziecko.

Projekt

Planowanie projektu

 • Temat projektu: „”Wybrane kraje Unii Europejskiej"

Temat projektu powstał z mojej inicjatywy. Zadanie zostało zrealizowane z 8 osobową grupą uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym.Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach.

 • Cel główny: Wzbogacenie wiedzy uczniów o krajach Unii Europejskiej.i
 • Organizacja: Przewidywany czas trwania projektu to 4 tygodnie. Projekt zakończy się prezentacją multimedialną.Praca uczniów będzie monitorowana poprzez spotkania z opiekunem  podczas zajęć jak i na bieżąco konsultowana e-mailowo. Do pomocy zaproszeni zostali również rodzice uczniów.
 • Zadania:

−         Każdy grupa ma za zadanie wykonać prezentacje PowerPoint zawierającą:

 1. Podstawowe informacje o danym kraju (historia, zabytki)
 2. Ciekawostki wybrane przez dzieci.

-          Zadanie dodatkowe:

 1. Przedstawienie prezentacji z krótkim omówieniem wśród swoich kolegów i koleżanek z klasy.
 2. Przygotowanie matriałów potrzebnych do wykonania plakatu przez dzieci którym prezentacja zostanie wyświetlona (uczniowie klasy IIe)

 

Obecnie uczestnicy projektu są na etapie wyszukiwania informacji o wybranym przez siebie kraju.

Grupa I: Ola i Julka - Francja

Grupa II: Wiktor i Kuba - Niemcy

Gruoa II: Kinga i Weronika - Włochy

Grupa IV: Zuzia i Bartek - Hiszpania

Realizacja projektu

Realizacją projektu uczniowie zajmują się już 4 tydzień.

Początkowo zbierali niezbędne informacje o swoich państwach, a następnie z pomocą nauczyciela wykonywali prezentację  PowerPoincie.

Spotkania odbywają się średnio raz w tygodniu. Ewentualne konsultacje odbywają się również poprzez emaile. Trudność sprawiła dzieciom brak znajomości programu w której mieli wykonać prezentacje, dlatego cotgodniowe spotkanie było ograniczone do pracy tylko z jednym zespołem.

Swoje poczynania przedstawimy uczniom klasy II e oraz wyświetlimy na projektorze podczas Festiwalu szkolnego dla społeczności szkolnej.

 

Podsumowanie projektu

Szkolny Festiwal 2.0 odbył się w jednej z sal w naszej szkole, w której znajduje się tablica multimedialna. Odbiorcami byli uczniowie klas 1 i 2 oraz nauczyciele uczący w danej klasie. Uczniowie, którzy wykonali prezentacje mieli możliwość przedstawienia ich po raz kolejny. Pierwsza prezentacja odbyła się dla kolegów i koleżanek z klasy IIe i IId. Po prezentacjach wykonaliśmy w grupach plakaty o wybranym kraju Unii Europejskiej do których materiały przygotowały dzieci biorące udział w projekcie.Na festiwalu nasza prezentacja trwała ok. 20 minut. Oprócz wyświetlenia prezentacji w PowerPoincie dzieci przedstawiły swoje wcześniejsze dokonania – kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi, projekty buziek i propozycję sprawdzianu.

Zajęcia były bardzo ciekawe i dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Uważam, że doświadczenia, które zdobyliśmy poprzez udział w projekcie długo zostaną z nami i pomogą nam bezpiecznie korzystać z internetu oraz programów office.

Uczymy z TIK

Pomysł zadania powstał z mojej inicjatywy. Zadanie zostało zrealizowane z 8 osobową grupą uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym. Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach.

I etap - planowanie, wykonanie zadania Uczniowie mieli za zadanie wykonanie karty pracy sprawdzającej umiejętności matematyczne swoich kolegów i koleżanek z klasy. Pracę rozpoczęli od wspólnego wyboru zakresu zadań w karcie pracy (jakie umiejętności chcą sprawdzić), następnie podzielili się na 4 dwuosobowe zespoły w których tworzyli zadania. Karta pracy miała zawierać 4 zadania. Pierwsze z nich obejmowała dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (5 przykładów z dodawania i 5 z odejmowania), zadanie drugie miało sprawdzić umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 20 ( 5 przykładów z dzielenia i 5 z mnożenia), 3 i 4 zadanie to zadania z treścią. Kolejnym etapem pracy było napisanie zadań w edytorze tekstu Word oraz wydrukowanie i skserowanie swoich kart pracy dla innych uczniów. Tym samym powstały 4 różne karty pracy, które postanowiliśmy wykorzystać na lekcji w dniu następnym.

II etap – realizacja zadania w klasie Gotowe karty pracy uczniowie rozdali swoim kolegom i koleżankom z klasy. Jedna osoba z grupy osób przygotowujących karty pracy wytłumaczyła dzieciom na czym polega ich zadanie.

III etap – sprawdzenie i ocenienie Po wykonaniu zadań karty zostały zebrane przez nauczyciela, a następnie sprawdzone na kolejnych zajęciach z uczniem zdolnym przez ich autorów. Dzieci wspólnie wymyśliły system oceniania. W programie Paint stworzyły różne buźki, które przyznawały za wykonanie zadań.

0 błędów – REWELACJA – super buźka

1-3 błędów – FAJOWO – fajna buźka

4-6 błędów – JEST OK – dobra buźka

7 i więcej – PRACUJ!PRACUJ! - grymasząca buźka

Stworzone buźki i karty pracy są załącznikiem w zadaniu.

Zaskoczeniem było dla mnie to, że uczniowie nie mieli najmniejszych problemów z wykonaniem swojego zadania. Sprawnie zaplanowali swoją pracę, ułożyli zadania i przepisali je w Wordzie. Moja pomoc ograniczała się jedynie do pokazania wzoru karty pracy i pokazania w jaki sposób można zapisywać znaki, oddzielać działania itp. Myślę, że zadanie to było naprawdę owocną pracą moich uczniów. Budujące dla mnie było to, kiedy jedna z uczennic po wykonaniu swojej karty pracy i zakończonych zajęciach powiedziała „Te zajęcia były super. Nie mogę doczekać się kolejnych”. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest realizacja takiego zadanie na zajęciach z uczniem zdolnym. Dzięki temu dzieciaki miały powtórkę z matematyki, zajęć komputerowych i świetną zabawę.

Marta Piniarska

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube