7 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2016/17). Eduprzestrzeń - zaprojektuj z nami nasze otoczenie

Zapraszamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do udziału w wyjatkowym konkursie na nową aranżację przestrzeni szkolnej

"Strefa relaksu" oraz "Kącik czytelniczy".

Uczestniczyć mogą całe klasy, grupy zaprzyjaźnionych uczniów, ale także do zabawy zachęcamy Rodziców.

Waszym zadaniem jest stworzenie projektu jednego z 2 pomieszczeń, z których w przyszłości będziecie korzystać:

 • hol przy gabinecie pedagoga szkolnego i pielęgniarki - „Kącik czytelniczy”
 • hol przy sekretariacie - „Strefa relaksu”

Każdy projekt musi zawierać graficzne przedstawienie projektowanej przestrzeni oraz kosztorys w kwocie do 2 tys. złotych. 

Czekamy na Wasze projekty do 21  III 2017 r

Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Szukasz inspiracji?

http://designwszkole.pl/

 
https://www.flickr.com/photos/eduspaces/
 
https://edustore.eu/pliki/Przestrzenie-edukacji-tom1.pdf
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT ARANŻACJI PRZESTRZENI SZKOLNEJ

„Kącik czytelniczy”

 

1. Organizator:

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hrabiego Cieszkowskiego w Luboniu

2. Cel:

 Przygotowanie aranżacji przestrzeni „Kącika czytelniczego”.

2.1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez stworzenie przestrzeni szkolnej sprzyjającej czytaniu.

2.2. Poprawa bezpieczeństwa oraz atmosfery podczas przerw poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i międzylekcyjnego relaksu.

2.3. Motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce odpoczynku.

2.4.Motywowanie uczniów oraz rodziców do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

3. Adresat

 Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich oddziałów wraz z ich rodzicami, opiekunami oraz członkami rodziny zainteresowanymi działalnością lokalną.

4. Warunki i przebieg konkursu

4.1. Konkurs ma na celu zorganizowanie Kącika czytelniczego – hol przy gabinecie pedagoga szkolnego (dokładne wymiary w załączniku nr 1)

4.2. Każda klasa może zgłosić dowolną ilość projektów w danej kategorii.

4.3. Projekty mogą być dziełem:

 1. indywidualnym - tworzonym przez jednego reprezentanta klasy wraz z opiekunem lub
 2. grupowym - tworzonym przez kilkoro uczniów danego oddziału pod opieką jednej lub kilku osób dorosłych.

4.4. Każdy projekt składać musi się z następujących elementów:

 1. Wizualizacji – graficzne przedstawienie projektowanej przestrzeni w formie wybranej przez uczestników konkursu
 2. Kosztorysu – w kwocie do 2 tys. złotych
 3. Metryczki – imiona i nazwiska autorów, reprezentowaną klasę, krótki opis przebiegu współpracy i podziału obowiązków między autorami projektu

4.5. Projekty muszą być dziełem uczestnika konkursu, nie mogą one zawierać elementów, do których uczestnik konkursu nie posiada praw autorskich.

4.6. Projekty składać można można do 21  III 2017 r. w sali 112 u pani Joanny Kordzińskiej, Emilii Wallheim.

4.7. Komisja konkursowa w składzie:

 1. 2 reprezentantów Samorządu Uczniowskiego
 2. 2 reprezentantów Rady Rodziców
 3. 2 nauczycieli  pracujących w projekcie Szkoła z Klasą 2.0

dokona wyboru najciekawszej pracy w każdej z kategorii konkursowych w terminie do 15 IV 2017 r.

4.8. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony wycieczką do kina.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Nagrodzony projekt zostanie wdrożony do realizacji niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej.

5.2.Koszty wdrożenia projektu organizatorzy pokrywają z własnych środków.

5.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację projektów / zdjęć oraz wykorzystanie ich przez organizatora konkursu.

5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w realizację zwycięskiego projektu, jeśli któraś z jego część naruszy prawo budowlane lub szkolne zasady bhp.

5.5. Złożenie projektu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

 

Załącznik 1

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT ARANŻACJI PRZESTRZENI SZKOLNEJ

„Strefa relaksu”

 

1. Organizator:

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hrabiego Cieszkowskiego w Luboniu

2. Cel:

 Przygotowanie aranżacji przestrzeni „Strefy relaksu”.

2.1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez stworzenie przestrzeni szkolnej sprzyjającej czytaniu.

2.2. Poprawa bezpieczeństwa oraz atmosfery podczas przerw poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i międzylekcyjnego relaksu.

2.3. Motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce odpoczynku.

2.4.Motywowanie uczniów oraz rodziców do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

3. Adresat

 Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich oddziałów wraz z ich rodzicami, opiekunami oraz członkami rodziny zainteresowanymi działalnością lokalną.

4. Warunki i przebieg konkursu

4.1. Konkurs ma na celu zorganizowanie Strefy relaksu – hol przy sekretariacie (dokładne wymiary w załączniku nr 2)

4.2. Każda klasa może zgłosić dowolną ilość projektów w danej kategorii.

4.3. Projekty mogą być dziełem:

 1. indywidualnym - tworzonym przez jednego reprezentanta klasy wraz z opiekunem lub
 2. grupowym - tworzonym przez kilkoro uczniów danego oddziału pod opieką jednej lub kilku osób dorosłych.

4.4. Każdy projekt składać musi się z następujących elementów:

 1. Wizualizacji – graficzne przedstawienie projektowanej przestrzeni w formie wybranej przez uczestników konkursu
 2. Kosztorysu – w kwocie do 2 tys. złotych
 3. Metryczki – imiona i nazwiska autorów, reprezentowaną klasę, krótki opis przebiegu współpracy i podziału obowiązków między autorami projektu

4.5. Projekty muszą być dziełem uczestnika konkursu, nie mogą one zawierać elementów, do których uczestnik konkursu nie posiada praw autorskich.

4.6. Projekty składać można można do 21  III 2017 r. w sali 112 u pani Joanny Kordzińskiej, Emilii Wallheim.

4.7. Komisja konkursowa w składzie:

 1. 2 reprezentantów Samorządu Uczniowskiego
 2. 2 reprezentantów Rady Rodziców
 3. 2 nauczycieli  pracujących w projekcie Szkoła z Klasą 2.0

dokona wyboru najciekawszej pracy w każdej z kategorii konkursowych w terminie do 15 IV 2017 r.

4.8. Najlepsze projekty w każdej kategorii zostaną nagrodzone wycieczką do kina.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Nagrodzony projekt zostanie wdrożony do realizacji niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej.

5.2.Koszty wdrożenia projektu organizatorzy pokrywają z własnych środków.

5.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację projektów / zdjęć oraz wykorzystanie ich przez organizatora konkursu.

5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w realizację zwycięskiego projektu, jeśli któraś z jego część naruszy prawo budowlane lub szkolne zasady bhp.

5.5. Złożenie projektu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

 

 Załącznik 2