• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

8 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2017/18). Analiza zasobów szkoły i wybranie obszaru głównego w Cieszkowiance

Jesteśmy po naszym pierwszym spotkaniu. Za naszą pracę zostaliśmy wyróżnieni "Dobrą praktyką".

https://szkolazklasa20.pl/szkoly/szkoly-uczestnika/

Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Informacja o programie została rozesłana pocztą mailową do wszystkich nauczycieli w naszej szkole. Poprzez Google Drive został udostępniony dokument do którego chętni nauczycieli mogli się wpisywać. Jednocześnie informacja o ponownym udziale w programie Szkoła z Klasą 2.0 została umieszczona na naszej stronie internetowej. W tym roku bardzo zależy nam na większym udziale uczniów w pracach naszego projektu oraz zaangażowaniu się także rodziców,

Spośród zgłoszonych osób  p. Dyrektor wybrała koordynatora szkolnego - Joanna Kordzińską (czyli mnie :)).

Koordynator w porozumieniu z innymi uczestnikami ustalił datę pierwszego spotkania na 6 listopada. Udało nam się zebrać grupę składającą się z 16 nauczycieli uczących na różnych poziomach edukacyjnych, opiekuna Samorządu Szkolnego oraz bibliotekarza.

Pracą w zespole zainteresowanie wyrazili także nasi uczniowe. Duża część z nich pamięta nasze działania z zeszłego roku.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od przypomnienia naszych zeszłorocznych działań. Część z nas pracowała już w projekcie Szkoła z Klasą 2.0 , ale mamy kilku “nowych” dla których jest to nowe doświadczenie. Z myślą o nich został zaprezentowany filmik  informujący o działach programu Szkoły z Klasą 2.0. Następnie koordynator posługując się prezentacją wyjaśnił na czym polega program, z jakich składa się etapów, zadań. Przedstawił harmonogram działań i rolę jaką odgrywa platforma w projekcie. Na zakończenie tej części spotkania omówione zostały zasady uzyskania Dobrej praktyki, Certyfikatu oraz zaświadczeń dla zaangażowanych członków zespołu. Mogliśmy się oprzeć na naszych zeszłorocznych doświadczeniach, gdyż udało nam się dostać 2 Certyfikaty dla naszej Cieszkowianki.

Po krótkiej przerwie przystąpiliśmy do  naszego pierwszego tegorocznego zadania. Pytania, na które odpowiedzieliśmy poznaliśmy dużo wcześniej, zostały wysłane do każdego uczestnika poprzez nasze szkolne konta pocztowe oraz z wykorzystaniem dokumentów pracujących w "chmurze". Dzięki temu część z nas miała  możliwość wcześniejszego przygotowania się do spotkania.

 

Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

 

Grupy wchodzące w skład naszej szkolnej społeczności to:

Co każda z tych grup potrafi i czym może się podzielić z innymi

 • uczniowie,

 • umiejętności,

 • pomoc koleżeńska

 • rodzice,

 • warsztaty dla uczniów prowadzone przez rodziców

 • doświadczenie, umiejętności

 • spojrzenie na przestrzeń szkolną z innej perspektywy

 • nauczyciele

 • doświadczenie, umiejętności

 • oraz pozostali pracownicy szkoły.

 • doświadczenie, umiejętności

 

Współpracują z nami:

Co każda z tych grup potrafi i czym może się podzielić z innymi

 • mieszkańcy miasta,

 • udział w ciekawych projektach

 • pracownicy Biblioteki Miejskiej,

 • sposoby spędzania wolego czasu

 • udział w przedstawieniach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi

 • zachęcanie do czytania

 • uczestnicy  z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 • udział w ciekawych projektach

 • dzielenie się doświadczeniem

 • udział w przedstawieniach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Wspólna droga”

 • wrażliwością, bezinteresownością i umiejętnością akceptacji każdego człowieka

 • pozostałe szkoły podstawowe w mieście

 • pomocy przy organizacji konkursów międzyszkolnych

 • dzielenie się doświadczeniem

 • udział w przedstawieniach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi

 • nasi absolwenci

 • udział w ciekawych projektach

 • współtworzenie Koncertu Absolwentów Cieszkowianki

 • dzielenie się doświadczeniem, pomysłami

 • Miejski Dom Kultury

 • udział w ciekawych projektach

 • sposoby spędzania wolego czasu

 • udział w przedstawieniach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi

 

Jesteśmy bardzo dużym gronem nauczycielskim. Mamy wielu uczniów i tym samym wielu rodziców. Nie jest łatwo i nie zawsze się udaje wszystkich zaangażować do wspólnych projektów. Od wielu lat mamy 1 imprezę na której spotykamy się wszyscy razem. Jest to szkolny festyn “Pożegnanie lata z Cieszkowianką”. Od zeszłego roku takim dniem, może zostanie szkolny Dzień Wolontariatu.

Jest bardzo dużo chętnych rodziców i nauczycieli do wspólnych działań, ale jak w to w życiu bywa są i tacy, którzy nie lubią się zaangażować.

W związku z coraz większą informatyzacją naszego życia. W tym roku postaramy się położyć nacisk na zwiększenie wiedzy rodziców, uczniów i nauczyciel na temat bezpiecznych zachowań w Internecie.

 Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna)

Mocne punkty przestrzeni fizyczno - architektonicznej, to:

 • posiadamy duży, dwupiętrowy budynek szkolny, 2 boiska wewnętrzne (osobne dla klas 1-3 oraz dla klas 4-7)

 • sala gimnastyczna z zapleczem oraz boisko sportowe

 • 3 ciągi komunikacyjne (klatki schodowe)

 • 2 duże hole i 2 łączniki: przy stołówce i przy sekretariacie

 • kącik czytelniczy

 • kącik rekreacyjny

 • czarna / kredowa tablica do rysowania dla uczniów

 • dobrze wyposażona biblioteka z kącikiem komputerowym

 • stołówka szkolna z samodzielną kuchnią

 • sklepik szkolny

 • sala tutoringowa

 • przestrzeń matematyczna (ściana z polami figur, schody z tabliczką mnożenia, schody z jednostkami)

 • przestrzeń językowa (schody językowe)

 • gabinet logopedyczny(dobrze wyposażony i przyjazny uczniom - dzieci lubią tam spędzać czas)

 • dobrze wyposażona świetlica socjoterapeutyczna

 

Słabe punkty przestrzeni fizyczno - architektonicznej, to:

 • małe i ciasne sale do języków obcych

 • niewykorzystane hole (parter i I piętro)

 • mało urozmaicona kolorystyka korytarzy i sal lekcyjnych

 • brak salki relaksacyjnej, w której uczniowie mogliby się wyciszyć w czasie przerw lub po lekcjach

 • brak mini boiska sportowego dostępnego w czasie przerw (np. do gry w koszykówkę, ping-ponga itp.

 • brak siłowni zewnętrznej

 • brak automatów z napojami

 • brak kącika komputerowego na holu dostępnego dla uczniów podczas przerw

 • brak dużego parkingu przed szkołą

 • brak większej ilości kserokopiarek i drukarek, przydatnych do sporządzania dodatkowych materiałów na lekcje przez nauczycieli

 • brak korkowych tablic przy klasach na korytarzach  do przywieszania prac uczniowskich

 • brak tabletów z możliwością wykorzystania w czasie lekcji (na każdą ławkę)Uczniowie w rozmowach wskazują, że najbardziej lubią te miejsca w szkole, które są kolorowe i urządzone z wygodnymi miejscami do siedzenia. W zeszłym roku jednym z zadań w Szkole z Klasą był konkurs na urządzenie 2 miejsc wypoczynkowych dla uczniów. W jednym przypadku zadanie zostało spełnione niestety tylko częściowo. Chcielibyśmy  znaleźć pomysł na uatrakcyjnienie pozostałych wielu miejsc w naszym budynku oraz na szkolnych boiskach. Chcielibyśmy zwrócić większą uwagę na zagospodarowanie ścian. Zastanawiamy się w jaki sposób urządzać klasy, by nauka w nich była przyjemnością. Dużym wyzwaniem będzie zaplanowanie ciekawych rozwiązań dla boisk szkolnych, by nasi uczniowie chętniej spędzali tam swój czas.

 

Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

W większości sal jest komputer z podłączonym projektorem lub tablicą multimedialną. Wszyscy uczniowie klas 4-7 oraz nauczyciele korzystają w komunikacji z poczty  mailowej oraz z aplikacji dołączonych do konta pocztowego.

 • Stanowiska komputerowe w bibliotece (2-3) dla uczniów

 • 10 ozobotów, przy pomocy których dzieci od pierwszej klasy poznają zasady programowania (dostępne dla wszystkich nauczycieli różnych przedmiotów)

 • 5 robotów Dash służących do programowania

 • duże zasoby biblioteczne

 • liczne gry dydaktyczno - edukacyjne

 • cztery stoły do piłkarzyków dostępne dla uczniów podczas przerw

 • stoły do ping ponga dostępne podczas lekcji wychowania fizycznego

 • szachy ogrodowe dostępne dla uczniów (wykorzystywane zbyt rzadko)

 • rowery na wyposażeniu do sprawdzenia umiejętności  potrzebnych do zdobycia karty rowerowej

 • mural na ścianach szkoły i miasteczko ruchu drogowego na boisku wewnętrznym

 • magiczny dywan dostępny dla uczniów podczas dużych przerw i wykorzystywany przez nauczycieli na lekcjach

 • dziennik elektroniczny do komunikacji uczeń - nauczyciel - rodzic

 • zbyt mało kserokopiarek dostępnych dla nauczycieli i komputerów z drukarkami

 • słaba jakość wifi

 • brak materiałów plastyczno - technicznych wykorzystywanych do dekoracji szkoły, prac projektowych

 

Wiekszość sprzętu dostępna jest dla uczniów tylko podczas zajęć. Chcielibyśmy, by np. stoły do tenisa stołowego były dostępne dla uczniów także podczas przerwy. Wiążę się to niestety z dodatkowym dyżurem nauczyciela, a na to nas już niestety nie stać.

 

Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Mocne strony szkoły:

 • dobrze zarządzana szkoła (dyrekcja), otwarta na nowe pomysły

 • dobra kadra nauczycielska (zaangażowana)

 • liczne zespoły zadaniowe

 • spora grupa zaangażowanych rodziców w życie szkolne

 • duży budynek z salą gimnastyczną

 • sukcesy uczniów w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych

 • wiele konkursów organizowanych dla dzieci, spośród których każdy wybierze coś dla siebie

 • liczne wycieczki szkolne

 • realizacja projektów ogólnoszkolnych

 • liczne szkolenia nauczycieli

 • dużo imprez angażujących całą społeczność lokalną

 • stołówka szkolna, smaczne i zdrowe menu

 • skomputeryzowana biblioteka

 • prężna świetlica dla najmłodszych

 • opieka psychologiczno - pedagogiczna

 • logopedia

 

Słabe strony szkoły:

 • brak zajęć dodatkowych dla klas 7 i 8 np. kółko fotograficzne, gotowania itp

 • brak siłowni dla uczniów starszych np. bieżnia, orbitrek, rowerek itp.

 • dwuzmianowość, lekcje kończące się wieczorem

 • zadania domowe, które nie są sprawdzane i nie wnoszą nic nowego w edukację ucznia

 • nie wszyscy nauczyciele mogą korzystać z nowoczesnych technologii z powodu braku doposażenia mniejszych sal

 • małą ilość przeprowadzanych doświadczeń przez uczniów

 • mało jest wciąż zajęć realizowanych poza salą lekcyjną

 • nasi uczniowie podczas prac często wykazują bierną postawę, a nauczyciele ich wyręczają

Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego. 

Wybraliśmy - SAMODZIELNOŚĆ


Od lat obserwujemy spadek samodzielności uczniów. Uczniowie nie potrafią korzystać z wielu pomocy, gdyż oczekują gotowych rozwiązań podanych przez nauczycieli. Wkładają coraz mniej wysiłku w wykonanie zadań  a oczekiwania są bardzo duże.

Chcemy by, nasi uczniowie rozwijali krytyczne myślenie, wytrwale dążyli do celu i podejmowali ryzyko. Pragniemy w nich rozwijać wytrwałość, elastyczne myślenie, myślenie o swoim sposobie myślenia, korzystanie z posiadanej wiedzy, zbieranie danych na różne sposoby, kreatywność, rozbudzanie wyobraźni. Zamierzamy wspomagać kształcenie u uczniów logicznego myślenia, zdolności do podejmowania i realizacji innowacji, umiejętności optymalizacji własnych działań porzez kontynuację wprowadzenia szeroko rozumianego programowania od najmłodszych lat w szkole.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych uczniów podejmie pracę w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Musimy ich wyposażyć w takie umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć w każdej rzeczywistości. Za główne cele stawiamy: rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i uczenia się na nich, pracy w zespole oraz rozbudzenie w nich chęci samodoskonalenia się przez całe życie.

 Koordynator

Joanna Kordzińska

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube