• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

8 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2017/18). Zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb społeczności szkolnej w Cieszkowiance.

Nasze drugie spotkanie w ramach pracy "Szkoła z Klasą 2.0" tym razem przebiegało przy współudziale naszych uczniów. Zapraszamy do zapoznania się wynikami naszego spotkania.

Jakie tematy zainteresowały Was w ramach wybranego obszaru? Czego w związku z nimi chcieliście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb? Wypiszcie pytania, które wstępnie zdefiniowaliście.

W tym roku zainteresował nas temat związany z SAMODZIELNOŚCIĄ. Szkoła uczy samodzielności, krytycznego myślenia, odwagi stawiania pytań oraz odpowiedzialności za naukę.

 

Najważniejsze dla nas to: szkoła dba o to, aby uczniowie umieli samodzielnie korzystać z wiedzy i poszerzać ją, nie bali się popełniać błędów i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu.  Ważne obszary, nad którymi chcemy popracować:

 • Stosuje metody oparte na inquiry based learning (uczeniu się przez odkrywanie) i pomaga im kształtować pozytywne nawyki myślowe: określanie kluczowych problemów, zadawanie odpowiednich pytań, dokładność, słuchanie z empatią i zrozumieniem, poczucie humoru, hamowanie impulsywności, wytrwałość, elastyczne myślenie, myślenie o swoim sposobie myślenia, korzystanie z posiadanej wiedzy, zbieranie danych na różne sposoby, kreatywność, rozbudzanie wyobraźni i innowacyjności, cieszenie się z wyników i dziwienie się światu, podejmowanie rozsądnego ryzyka, myślenie niezależne, chęć nieustannego uczenia się. »

 • Szkoli nauczycieli w wykorzystaniu tych metod. »

 • Zachęca uczniów do wykonywania samodzielnych badań i eksperymentów i kształci w nich odwagę zadawania pytań i popełniania błędów (pokazując, że zarówno przyznanie się do swojej niewiedzy, jak i popełnianie błędów są nieodzowną częścią rozwoju i samodzielnego myślenia).

 

Z proponowanych obszarów wybraliśmy 3 tematy związane z interesującym nas zagadnieniem. Zastanawialiśmy się nad tym, czego chcemy się dowiedzieć od uczniów. Po burzy mózgów,  opracowaliśmy najważniejsze pytania, które nas nurtują

 • Jakie są oczekiwania uczniów/rodziców/nauczycieli wobec szkoły?

 • W jakie działania chętnie włączą się nasi uczniowie, rodzice  oraz nauczyciele?

 • Jakie są mocne i słabe strony współpracy między rodzicami - nauczycielami - uczniami

 • W jaki sposób zaktywizować naszych uczniów do odpowiedzialności za własną naukę?

Szkolny koordynator

Joanna Kordzińska

 

Opiszcie, jak przygotowaliście się do badania potrzeb i jak podzieliliście się zadaniami do jego przeprowadzenia.

W ramach naszego zadania zespół spotkał się dwukrotnie. Na pierwsze spotkanie oprócz nauczycieli zaproszeni zostali nasi uczniowie, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w projekcie.

Przy rozpoczęciu spotkania zaprezentowane zostało narzędzie Kret. Do uzupełniania chmurek, korytarzy i budynku szkoły wykorzystaliśmy Padlet. Na czas badania potrzeb został udostępniony dla wszystkich członków naszej szkolnej społeczności.

https://padlet.com/joanna_kordzinska/gg6rmbijlao8

 

Pierwsze 30 minut podzieleni na 4 grupy bawiliśmy się w Grę Edukacyjną “Szkoła na czasie”. Dla nauczycieli była to doskonała wskazówka, jak rozpocząć z uczniami rozmowę o możliwych zmianach w szkole, dla uczniów był to czas, w którym mogli się rozluźnić i nabyć pewności siebie.

 

Następnie zastanawialiśmy się nad tym jakie pytania zadać naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do spisywania naszych pomysłów wykorzystaliśmy tabelę we wspólnym dokumencie pracując w chmurze. Na przeprowadzenie badań w szkole daliśmy sobie 2 tygodnie. Każdy nauczyciel wśród zadeklarowanych pytań wybierał te, które chciał wykorzystać badając potrzeby naszej społeczności.

 

 Opiszcie przeprowadzone badanie potrzeb społeczności szkolnej: kto został przebadany, kiedy oraz jakimi metodami. Opiszcie metody i narzędzia, sposób ich zastosowania oraz jakie udało się dzięki nim uzyskać informacje (wyniki badania) od grupy docelowej. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb. 

 

Pytanie

Kto został przebadany?

Kiedy było badanie /miejsce

Jakie wykorzystano metody /narzędzia

jakie uzyskano informacje

odpowiedzialna osoba

Jakie możliwości mają uczniowie w naszej szkole by samodzielnie zdobywać wiedzę? R

rodzice uczniów

25, 01.2018

wywiad

uczniowie w szkole mogę samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z zasobów biblioteki, Internetu i komputerów w bibliotece. Uczniowie mogą też korzystać z pomocy rodziców i rodzeństwa.

Samorząd Uczniowski

W jaki sposób uczeń może wpływać na atmosferę na lekcji?

uczniowie klas 3b i 3h

25, 26.01.2018

Wywiad

Uczniowie mogą wpływać na atmosferę na lekcjach poprzez właściwe zachowanie, pomaganie sobie w pracy i bycie uprzejmym dla dzieci i nauczyciela. Uczniowie powiedzieli, że atmosfera będzie dobra, gdy każdy będzie mógł zdobyć ocenę lub plusa. Na właściwą atmosferę wpływa więc też aktywność uczniów i ich zaangażowanie.

Violetta Langner

Co powoduje, że jesteś zadowolony lub niezadowolony ze swoich wyników w szkole? W jaki sposób świętujesz swoje sukcesy ?

49 uczniów

16-26.01.2018

pocztówka

Najwięcej uczniów (26) jako przyczynę swego zadowolenia lub niezadowolenia wskazywało oceny. Wymieniali też nauczycieli, sprawdziany, naukę, własny wysiłek, podręczniki, pochwały, kolegów i koleżanki, przyjemność i radość. Dwóch uczniów odpowiedziało, że nie wie.

Pytanie o świętowanie sukcesu było trudniejsze: 14 uczniów w ogóle nie świętuje, 10 osób się cieszy, 9 osób mówi o tym mamie, bliskim, przyjaciołom, kilku uczniów gdzieś z tej okazji wychodzi lub wyjeżdża, je coś dobrego, bawi sie z psem, odpoczywa, otrzymuje nagrodę, próbuje utrzymać sukces. Dwie osoby nie wiedzą, jak świętują, a jedna zadeklarowała, że dostaje z tej okazji obiad.

Bogna Szałamacha

Co wzbudza w Tobie ciekawość podczas lekcji i zachęca do zgłębiania się w temat?

klasa VI d

18.01.2018r./

25.01.2018r.

ściana opinii

W ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0” przeprowadzone zostało badanie na temat lekcji, które zachęcają do samodzielnego zgłębiana tematów. Uczniowie zastanawiali się samodzielnie oraz w grupach, swoje przemyślenia zapisywali na kolorowych kartkach, które przyklejali na duży arkusz papieru. Ciekawość dzieci pobudzają ciekawe metody pracy stosowane przez nauczycieli np. gry, zabawy, konkursy, piosenki, taniec, wycieczki. Uczniowie doceniają również stawiane przez nauczycieli wyzwania w postaci dodatkowych, samodzielnych  prac lub projektów do wykonania. Lubią pracę w grupie, możliwość zaprezentowana wyników swojej pracy np. w postaci prezentacji na forum klasy. Wśród przedmiotów, które pobudzają ich ciekawość wymieniali historię, przyrodę, informatykę, j.niemiecki, plastykę oraz wf. Często to osobowość nauczyciela i jego ciekawy sposób opowiadania wzbudza w uczniach chęć szerszego zainteresowania się przedstawianym tematem. Udział w szkolnych przedsięwzięciach typu dzień wolontariatu, konkursy matematyczne, informatyczne, liga zadaniowa, zajęcia sportowe, chór, konkursy piosenki, wycieczki przyrodnicze pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pobudzają do aktywnej pracy.

Basia Warot


Violetta Langner

W jakich sytuacjach i jak często wykorzystujesz zdobytą wiedzę i umiejętności?

7b i5a

26 i 29.01.2018

rozmowa,

ściana opinii

w czasie sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy, na zakupach - matematyka, przyroda w lesie np grzyby jadalne i trujące, j. obce w czasie wakacji zagranicznicznych, j.poleski -czytanie, informatyka - przy korzystaniu z Internetu, BARDZO CZĘSTO ;-)

Samorząd Uczniowski

W jakim zakresie oczekiwałbyś wsparcia nauczyciela podczas planowania i wykonywania eksperymentów?

7b

26.01.2018

rozmowa

Uczniowie oczekują wsparcia w zakresie podawania bibliografii potrzebnej do przeprowadzenia eksperymentów, opieki i czuwania nad bezpieczeństwem w trakcie przeprowadzania eksperymentów, nie chcę odpowiedzi w trakcie przeprowadzania eksperymentu, oczekują , że nauczyciele obdarzą ich dużym zaufaniem, ale też mają być blisko w razie “ awarii”

Kasia Woroch

O jakie pozycje należałoby uzupełnić zasoby biblioteki szkolnej?

49 uczniów

16-26.01.2018

pocztówka

Po przeanalizowaniu propozycji uczniów stwierdziłam, że są bardzo zróżnicowane, co świadczy o różnorodnych zainteresowaniach. Dzieci wymieniały konkretne tytuły lub książki określonych autorów, podawali interesującą ich tematykę: książki postapokaliptyczne, horrory, przygodowe, traktujące o problemach dzieci i młodzieży, plastyczne (manga, origami, o rysowaniu i malowaniu), przyrodnicze o zwierzętach, jeździe konnej, sporcie, naukowe, np. matematyczne, podróżnicze, komiksy. Zaproponowano też powiększenie biblioteki, zakup większej ilości komputerów i tablicy do pisania, stworzenie wypożyczalni filmów i muzyki. 9 uczniów uważa, że nic nie trzeba zmieniać, a jeden nie wie.

Urszula Ferdynus-Remlein

Jaki sprzęt komputerowy chciałbyś wykorzystywać w szkole i co mógłbyś na nim wykonać?

   

burza mózgów


karteczki

Uczniowie chcieliby wykorzystywać w szkole tablety/laptopy/komputery, oraz telefony. Mogliby wykorzystywać je do rysowania,pisania (zamiast zeszytu/ zeszytu ćwiczeń), nauki (zamiast podręczników),, odrabiania zadań domowych, słuchania muzyki lub audiobooków, szukania informacji, robienia prezentacji lub projektów, sprawdzania e-dziennika, pisania sprawdzianów i kartkówek oraz nauki różnych programów. Mile widziany w szkole byłby telewizor umieszczony w jednym z holów, na którym mogliby oglądać filmy naukowe/przyrodnicze/tematyczne oraz bajki lub mecze.

Wśród wymienianego sprzętu komputerowego znalazły się również:

 • ebooki - do czytania lektur
 • drukarka 3 d -do drukowania przyborów
 • playstation/x box/nintendo - do nauki/rozrywki
 • roboty - do nauki/rozrywki
 • okulary do wirtualnej rzeczywistości - do nauki/rozrywki
 • sale gamingowe -do nauki/rozrywki
 • programy do obróbki zdjęć i filmów - do nauki/do tworzenia filmów
 • lepszy sprzęt komputerowy
 • głośniki - do słuchania muzyki na przerwach

Klasy młodsze:

-telefon,konsola do gry, X-box, pad

-tablet do opracowania projektów,

-komputer do pracy w programie Paint; do wchodzenie na ciekawe strony; do gry, do rezerwacji sal

-roboty do różnych celów; do nauki matematyki; do nauki;

-tablet zamiast książek; do uczenia się angielskiego,

- głośniki;na każdym stoisku komputerowym, podłączone do sprzętu

- telewizor żeby oglądać zwierzęta, lekcje o historii;

-ozoboty.

Najwięcej wskazań miały tablety i telefony.

Małgorzata Smoczyk

Marta

Lewandowska

Jakie zajęcia pozalekcyjne dla rówieśników chciałbyś prowadzić?

   

burza mózgów

Klasy młodsze:

Jakie zajęcia chciałabym prowadzić: matematyczne, piłka nożna, plastyczne, zajęcia z grania, zajęcia gitarowe,lekcje komputerowe, zajęcia sportowe, zajęcia akrobatyczne,zajęcia z rysowania w Paint, zajęcia o wnętrzu Ziemi, zajęcia z plastyki i geografii, zajęcia taneczne, zajęcia z polskiego,o zwierzętach,o motocyklach, muzyczne, o świecie, o bezpieczeństwie.

W jakich zajęciach chciałbym uczestniczyć? Zajęcia z robotami kuchennymi, lekcje rysunku, malarstwa, zajęcia z programowania, z liczenia, śpiewania, język hiszpański, piłka nożna, pływanie, karate, judo, zajęcia komputerowe, kulinarne.

Katarzyna Ludwiczak

Marta

Lewandowska

W jaki sposób rozwiązujesz swoje problemy z rówieśnikami?

7b i 5a

26.01.2018

29.01.2018

wywiad

Uczniowie twierdzą , że sami powinni rozwiązywać swoje problemy,  w klasach młodszych oczekują wsparcia   nauczycieli.

Rozmowa występuje najczęściej w wypowiedziach, ale jest też postrzegana jako mało efektywna forma.

Samorząd Uczniowski

Jak aktywizujesz uczniów do samodzielnego działania?

8 nauczycieli

26.01.2018r.

wywiad

W ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0” przeprowadzone zostało badanie dotyczące aktywizacji uczniów do samodzielnego działania. Wywiad z 8 nauczycielami, przeprowadzono 26.01.2018 r. Na pytanie, czy stosujesz na swoich zajęciach lekcję odwróconą, zdecydowana większość badanych odpowiedziała, że raz na pół roku lub rzadziej. Nauczyciele deklarują, że uczniowie w klasie mają możliwość częstego, samodzielnego rozwiązywania problemów i konfliktów. Uczniowie samodzielnie korzystają najczęściej z następujących źródeł informacji: internet, learning aplikacje, słowniki, mapa, atlasy,  filmy, teksty autentyczne, encyklopedie, literatura, podręczniki. Wg nauczycieli najważniejszymi metodami i formami pracy, które wspierają samodzielność uczniów i odpowiedzialność za naukę są: metoda projektu, metody aktywizujące, praca w parach, w grupach, pomoc koleżeńska, samodzielne wyszukiwanie przez uczniów materiałów na dany temat przed lekcją, przygotowanie ćwiczeń dla rówieśników. Wszyscy nauczyciele twierdzą, że ich ocenianie ma na celu motywowanie uczniów do dalszej samodzielnej nauki w domu. Aby nauczyć uczniów samodzielnego, krytycznego myślenia nauczyciele stosują na lekcjach: wyciąganie wniosków, autentyczne materiały do analizy, przedstawienie problemu i próby rozwiązania go, ocenę koleżeńską, samoocenę, wyrażanie swoich opinii, pytania otwarte, samodzielne poprawianie swoich błędów. Wszyscy nauczyciele zachęcają uczniów do analizy i wyciągania wniosków na przyszłość podejmując dyskusje, rozmowy indywidualne, pogadanki, informację zwrotną, analizę tekstów, poprawę błędów w podręczniku. W nauce samodzielności wg nauczycieli najważniejsze jest: zdobywanie celu, pozwalanie na samodzielność, współpraca rodziców nauczycieli i uczniów, pozwolenie uczniom na poniesienie konsekwencji swoich działań, systematyczność, działanie wg wskazówek, nie wyręczanie uczniów. Wszyscy badani nauczyciele zawsze są otwarci na pomysły i potrzeby swoich uczniów.

Nauczyciele klas 1-3 wykorzystują:

 • zabawa z ruchem
 • zawody naszych rodziców
 • instrumenty muzyczne
 • stempelki za osiągnięcia

Magdalena Tarent

 

Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy udało się uzyskać odpowiedzi na postawione początkowo pytania?

W trakcie dyskusji najważniejsze elementy, na które zwrócili uwagę nam nasi uczniowie zostały w tabeli wyróżnione. Wnioski jakie opracowaliśmy to:

 • uczniowie chcą samodzielnie pracować nad własnymi pomysłami

 • chcą być doceniani nagrodami, niekoniecznie materialnymi

 • chcą mieć możliwość zaprezentowania sukcesu rodzicom, obecność rodziców w życiu szkolnym

 • nauczyciele nasi są otwarci na pomysły uczniów (większość)

 • wszyscy mają swobodny dostęp do Internetu, biblioteki

 • uczniowie chcą się dzielić wiedzą i mieć możliwość prezentowania swoich uzdolnień

Postaramy się w naszej pracy uwzględnić uczniów spostrzeżenia i umożliwić im włączenie sie takie działania, które pozwolą uczniom na samorealizację i większą indywidulaną aktywność.

Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Nasz cel to:

umożliwić naszym uczniom i rodzicom włączenie się w działania szkoły wymagające od uczniów samodzielności w podejmowaniu decyzji, możliwość zaprezentowania efektów swoich wysiłków szerszemu gronu odbiorców. Chcemy pokazać, że zgłaszane przez nich postulaty i potrzeby są traktowane poważnie, a proponowane przez nich rozwiązania brane pod uwagę.

Planujemy  zainicjować  wspólne projekty dotyczące klas 1-7:

 • Akcja “Noc malowania motyli” - kontynuacja zeszłorocznego projektu

 • Konkurs na potrawę wielkanocną.

 • Umożliwienie organizację zajęć oraz konkursów “Od uczniów dla uczniów”

 • Udział w konkursach zewnętrznych wymagających większego zaangażowania uczniów.

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube