• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

8 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2017/18). III Etap - Opracowanie harmonogramu działań oraz określenie wskaźników sukcesu i zaplanowanie ewaluacji w Cieszkowiance.

Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu podejmowaliście już w przeszłości? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. 

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 w poprzednim roku w wyniku konkursu na projekt ”Kącik czytelniczy zaaranżowano nową przestrzeń

 • w poprzednim roku w wyniku konkursu na aranżację przestrzeni relaksacyjnej, powstało miejsce wypoczynku dla uczniów

 • powstanie ogródka ziołowego http://zielonyogrodekwcieszkowiance.blogspot.com/

 • powstanie ściany z farba tablicową

 • kolorowa szkoła - z inicjatywy nauczycieli oraz uczniów i absolwentów w ostatnich dniach wakacji ściany szkolnego boiska zostały przemalowane http://sp2lubon.eu/2016-2017/1440-kolorowa-szkola

 • zaprojektowanie ścian oraz schodów z treściami matematycznymi

 

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 na szkolnej stronie został zainicjowany pomysł wymiany dobrych praktyk między nauczycielami http://sp2lubon.eu/dobre-praktyki

 

Przestrzeń społeczno-kulturowa

 akcja “Noc malowania motyli” http://sp2lubon.eu/szkolne-kolo-wolontariatu/1775-nocne-malowanie-motyli-2

 

Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu mieliście już zaplanowane w tym roku szkolnym? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. 

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 •  zaprojektowanie ciekwszej przestrzeni w klasach 

 

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 •  powstanie specjalnego wydania szkolnej gazetki “Odgłosy z Cieszkowianki” poświęcone bezpieczeństwu w sieci - wydanie intermetowe
 • nakrecenie współnego szkolnego teledysku

 • przesyłanie naszych szkolnych działań jako przykąłdy dobrych praktyk do portali ogólnopolskich

 

Przestrzeń społeczno-kulturowa

 Akcja “Noc malowania motyli” - kontynuacja zeszłorocznego projektu

 • Konkurs na potrawę wielkanocną.

 • Udział w konkursach zewnętrznych wymagających większego zaangażowania uczniów.

 

Jakie działania, uwzględniające wyniki badania potrzeb, zamierzacie przeprowadzić w ramach programu? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. Jeżeli w działaniach programowych chcecie powtórzyć niektóre działania przeprowadzone w szkole w przeszłości, napiszcie dlaczego chcecie to zrobić.

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 •   Przygotowanie wystaw prac uczniowskich na temat zasad bezpieczeństwa w Internecie. Prace będą prezentowane w Urzędzie Miasta Luboń oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
 •  przygotowanie gazetek i infomacji dla rodziców związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci

 

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 •  “Cyfrowo bezpieczni” - gra z elementami rozszerzonej rzeczywistości przygotowana przez starszych uczniów dla młodszych kolegów
 •  Udział w konkursie “DBI REPORTER 2018“ - reportaż w całości przygotowany przez uczniów

 •  Zorganizowanie przez uczniów dla uczniów konkursu wiedzowego z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

 • “Sicherheit im Internet” - film lub prezentacja
 • Recenzowanie pod względem przydatności ciekawych stron internetowych z zakresu edukacji

 

Przestrzeń społeczno-kulturowa

 •  Zorganizowanie gminnego etap “Ortograficznych potyczek” - dodatkowe zabawy i ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa w sieci
 • Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania na lekcjach tablicy interaktywnej w ramach programu “Aktywna tablica”

 • Lekcje o hobby - klasa 1d

 

Harmonogram działań uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na poszczególne zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania oraz wskaźniki sukcesu i ewaluację (bieżącą i końcową) działań. 

Główne  działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna za zadanie

Wskaźniki sukcesu działania

Ewaluacja bieżąca i końcowa działania

Udział w konkursie “DBI REPORTER 2018“

1.Zaplanowanie działań związanych z rejestracją DBI 2018 w naszej szkole. Zapoznanie sią z zasadami konkursu

2. Wykonanie zdjęć oraz nagranie filmów.

3. Przejrzenie zebranych materiałów.

4. Wykonanie dodatkowych nagrań.

5. Przygotowanie reportaż z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu  w postaci filmu.

1. 4.02.182. 6.02 - 6.03


3. 7 - 14 marca


4. do 17 marca

Joanna Kordzińska z uczennicami.

Wysłanie filmu na konkurs.


Umieszczenie na szkolnym kanale Youtube.pl.


Umieszczenie w filmie informacji o wszystkich wydarzeniach organizowanych tego dnia.

Wyniki konkursu.Informacja zwrotna, obserwacja od uczniów i nauczycieli.

Zorganizowanie przez uczniów dla uczniów konkursu wiedzowego z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

1. Zaplanowanie formy konkursu

2. Przygotowanie pytań

3. Przygotowanie rodzaju quizu

4. Przygotowanie plakatów zachęcających do udziału

5. Przeprowadzenie konkursu.

1. 27.02-5.03

2.5.03-20.03

3. 21.03-26.03

4. 5.04.18

Joanna Kordzińska z uczennicami.

Udział w konkursie min. 50 uczniów.

Informacja zwrotna, obserwacja od uczniów

Gminny etap “Ortograficznych potyczek” z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa w sieci

 1. Zaplanowanie konkursu.

 2. Zaproszenie do udziału uczniów z pozostałych szkół z Lubonia.

 3. Przeprowadzenie konkursu.

 4. Umieszczenie relacji na szkolnej stronie FB

...

 1. styczeń 2018

 2. luty 2018 1. 9 marca


 1. po 9 marca

Violetta Langner

Anna Mączyńska

Uczniowie klas 7-mych.

Udział delegacji szkół podstawowych.

Umieszczenie relacji na szkolnym FB

Informacja zwrotna

“Cyfrowo bezpieczni” - gra z elementami rozszerzonej rzeczywistości

 1. Spotkanie organizacyjne z uczniami klas 6-7.

 2. Przygotowanie gier przez uczniów.

 3. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem gry w klasach 4-5.

I połowa marca


marzec-kwiecień


II połowa kwietnia

Emilia Wallheim

Przygotowanie 4 gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego.

Wykorzystanie gier przez min. 150 uczniów z 6 różnych klas.

Udostępnienie gier online.

Zdania niedokończone - dla uczniów przygotowujących grę.

Termometr - dla uczniów korzystających z gry.

“Sicherheit im Internet” - film lub prezentacja

 1. Zaplanowanie działań w projekcie.

 2. Przygotowanie przez uczniów informacji po niemiecku dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

 3. Wykonanie nagrań lub prezentacji.

1. marzec 2018


2. do 10 kwietnia3. do 15 kwietnia

Magdalena Tarent

uczniowie klas 5 - tych

Przygotowanie filmu lub prezentacji nt. Bezpieczeństwa w sieci w języku niemieckim.

Informacja zwrotna od uczniów.

Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania na lekcjach tablicy interaktywnej w ramach programu “Aktywna tablica”

 1. Zapoznanie się z wszystkimi funkcjami tablicy interaktywnej

 2. Opracowanie zakresu omawianych funkcji tablicy podczas szkolenia dla nauczycieli

 3. Zaproszenie nauczycieli na szkolenie

 4. Przeprowadzenie szkolenia

marzec - maj 2018

Katarzyna Ludwiczak

Barbara Warot

Opracowanie szkolenia z wykorzystania na lekcjach tablicy interaktywnej

Kupon ewaluacyjny przygotowany dla uczestników szkolenia

Recenzowanie pod względem przydatności ciekawych stron internetowych z zakresu edukacji

 1. odwiedzanie stron - adresy umieszcza nauczyciel- bibliotekarz na specjalnie wydzielonej tablicy w bibliotece

 2. krótki opis/recenzja zawartości strony

 3. ocena przydatności stron pod kątem rozwoju zainteresowań ucznia w powiązaniu z literaturą zakupioną zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w etapie II

 4. zgłaszanie potrzeb tematów w celu wyszukiwania stron

marzec - kwiecień 2018

Urszula Ferdynus-Remlein, Bogna Szałamacha,

uczniowie klas v - VII

Przygotowanie folderu/ulotki informacyjnej z adresami sprawdzonych stron.

Zamieszczenie na stronie szkoły.

Pocztówka

Lekcje o hobby - klasa 1d

Uczniowie przedstawiają klasie swoje hobby, prowadzą zajęcia, zadają pytania, przygotowują prezentacje i zadania dla klasy

wrzesień- czerwiec

Marta Lewandowska

Zdjęcia, film

Zdania niedokończone

Przygotowanie materiałów na Przygotowanie wystawy w szkole, w Urzędzie Miejskim w Luboniu oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

 1. Zaplanowanie działań z okazji Dnia Patrona

 2. Zebranie materiałów

 3. Przygotowanie wystawy

marzec- kwiecień

Joanna Kordzińska

Małgorzata Olejniczk

Zdjęcia, film,

Wywiad i zebranie opinie w anonimowej ankiecie

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube