• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 - opis III etapu 2019/2020

Etap III

Obszar: dobre relacje

Cel:


STWARZAMY MOŻLIWOŚCI BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI W SZKOLE I POZA NIĄ, UCZYMY WSPÓŁPRACY ORAZ WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI, ABY KAŻDY CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ CZUŁ SIĘ WAŻNYM, MIAŁ POCZUCIE SPRAWSTWA ORAZ UMIAŁ ZACHOWAĆ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI.

Do realizacji celu posłużyły  nam następujące inicjatywy:

1, Organizacja targów edukacyjnych, na które uczniowie klas ósmych zaprosili przedstawicieli szkół, którymi byli szczególnie zainteresowani. W wyborze tego przedsięwzięcia zadecydowała chęć wskazania uczniom, a niedługo absolwentom, możliwej ścieżki rozwoju własnych umiejętności i kariery zawodowej. Wybór szkoły średniej jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego młodego człowieka, dlatego odpowiedzialną postawą nauczycieli szkoły podstawowej jest pomoc w przejściu tego niełatwego etapu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, 24 lutego 2020 r. zorganizowano na terenie naszej szkoły I TARGI EDUKACYJNE, na które zaproszono szkoły z terenu Poznania i okolic. Uczniowie klas ósmych mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole, co z pewnością  pomogło niezdecydowanym w podjęciu decyzji, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziło w słuszności swego zdania.

Na I Targach Edukacyjnych swoją ofertę prezentowali:

 1. V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.
 2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.
 3. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie.
 4. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu.
 5. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.
 6. Technikum Nr 19  w Poznaniu.
 7. Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia nr 42 w Poznaniu.
 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu.
 9. Zespół Szkół Mechanicznych. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.
 10. Zespół Szkół Elektrycznych im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu.
 11. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu.
 12.  Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
 13. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.
 14. Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu. 
 15. Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Szkoła stworzyła okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną wybranych przez uczniów szkół, dała uczniom poczucie sprawstwa poprzez umożliwienie wyboru zaproszonych szkół oraz wsparła w trudnej sytuacji, jaką jest wybór szkoły średniej Poprzez udział w targach edukacyjnych uczniowie SP2 odczuli, że pełnią ważną rolę nie tylko w społeczności szkolnej, ale i w społeczeństwie. Podczas prac przygotowawczych uczniowie uczyli się współpracy oraz odpowiedzialności za wspólne dzieło.

 1. Organizacja World cafe - panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Podczas spotkania wymieniono poglądy dotyczące komunikacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, pracy w grupie, informacji zwrotnej, technik i metod pracy oraz organizacji pracy szkoły. Po dyskusji przedstawiono wnioski i dokonano ewaluacji. 

Po analizie wyników badań, zespół Szkoły z Klasą uznał, iż warto byłoby uzyskać jeszcze raz cenne informacje od rodziców. Dlatego podczas zebrań klasowych, poproszono zgromadzonych o wskazanie trzech rzeczy w szkole, z których są zadowoleni oraz trzech, które stanowią trudną sytuację. Spośród odpowiedzi wyłoniono pięć kategorii:komunikacja, praca w grupach, informacja zwrotnej, techniki i metody pracy oraz organizacja pracy szkoły. Następnie opracowano szczegółowe pytania oraz dobrano metodę przeprowadzenia spotkania przedstawicieli wszystkich grup społeczności szkolnej. Metoda world cafe wydała nam się trafnym wyborem, ponieważ w krótkim czasie daje możliwość wszystkim uczestnikom wypowiedzenia się na każdy z tematów oraz poznania opinii reprezentantów pozostałych grup społeczności szkolnej. Podczas dyskusji można zebrać dużą ilość danych i pomysłów, które mogą być poddane doprecyzowaniu i dalszym konsultacjom.

Podczas spotkania zgromadzeni mieli okazję wypowiedzieć się na następujące tematy:

Komunikacja

 1. Jak zbudować dobry kontakt pomiędzy Nauczycielem -  Uczniem

Nauczycielem - Rodzicem?

 1. Na czym polega sprawna komunikacja mailowo? Jak uwzględnić emocje towarzyszące trudnym sytuacjom?
 2. Jak powinna wyglądać ścieżka służbowa? Z kim kontaktować się w trudnych sytuacjach?Współpraca w grupie

 1. Jakie umiejętności, korzyści niesie współpraca w grupie.
 2. Kiedy najchętniej i najefektywniej pracujemy w grupie?
 3. Sposoby oceniania pracy uczniów przy pracy zespołowej?

Informacja zwrotna

 1. Jakie formy informacji zwrotnej są najbardziej wartościowe dla ucznia, rodzica i nauczyciela?
 2.  Jak system punktowy wpływa na motywację uczniów?
 3. Jak usprawnić system oceniania? 

Techniki i metody pracy

 1. W jaki sposób uczeń najczęściej przyswaja wiadomości  podczas lekcji?
 2. Zadania domowe: za czy przeciw?
 3. Jak i kiedy zbudować dobrą notatkę w zeszycie?

Organizacja pracy szkoły

 1. Jakie są oczekiwania i obawy  Uczniów, Rodziców i Nauczycieli  względem klas profilowanych.
 2. Który moment jest najlepszy na profilowanie klas?
 3. Jak usprawnić obiady w szkole?

Spotkanie zakończono prezentacją wniosków, które będą uwzględnione w pracy szkoły. 

Organizacja panelu dyskusyjnego przyczyniła się do budowania relacji w szkole pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, rozwijania umiejętności współpracy oraz poczucia współodpowiedzialności za szkołę. Poprzez możliwość wypowiedzi na każdy z omawianych tematów, uczestnicy mieli realny wpływa na dalszy rozwój szkoły. 

 1. Opracowanie i wdrożenie projektu “The same but different” - projekt międzynarodowy, w którym uczniowie klas siódmych i ósmych mieli możliwość rozwijania umiejętności komunikacji w języku angielskim i prezentowania swojej sylwetki, szkoły oraz kraju. Działania te miały na celu nawiązanie relacji z rówieśnikami z kraju o innym tle kulturowym i uświadomienie, że inny nie znaczy gorszy. 

W celu umożliwienia budowania relacji poza szkołą, podjęto decyzję o realizacji projektu z placówką z Hiszpanii. Głównym priorytetem projektu było wzmocnienie
w uczniach poczucia własnej wartości w kontekście komunikacji w języku angielskim oraz stworzenie warunków umożliwiających poczucie osiągnięcia sukcesu.

W ramach projektu uczniowie z Polski i Hiszpanii rozwijali swoje umiejętności w zakresie redagowania i prezentowania tekstów o sobie i otaczającym środowisku oraz kulturze swojego kraju. Prezentacje, filmy, gry planszowe oraz prace trójwymiarowe prezentowane były na platformie Edmodo, która umożliwiała uczniom komentowanie prac kolegów, nawiązanie kontaktów oraz wykorzystywanie swoich umiejętności językowych poza klasą. Wszystkie działania w ramach projektu prowadziły również do rozwijania kompetencji informatycznych i poszerzenia wiedzy w zakresie narzędzi TIK. 

Przeprowadzenie projektu uatrakcyjniło zajęcia oraz wzbogaciło ofertę edukacyjną szkoły. Pomogło to również w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków i przyczyniło się do wzrostu zainteresowania nauką języka angielskiego.

4. Założenie szkolnego bloga #cieszkowiankawdomu. który powstał w celu umożliwienia komunikacji i integracji społeczności szkolnej w okresie zdalnego nauczania. Blog jest  miejscem wspólnych spotkań, dzielenia się tym co robią uczniowie w domach i jak spędzają wolny czas przesyłając zdjęcia swoich prac: rysunków,wierszyków oraz  filmów.

Czas kwarantanny i zdalnego nauczania jest jednym z trudniejszych okresów w życiu naszych uczniów. Dlatego chcąc podtrzymać kontakt z naszymi podopiecznymi i umocnić ich w przekonaniu, że są ważnymi członkami społeczności szkolnej, podjęliśmy decyzję o utworzeniu bloga #cieszkowiankawdomu. W organizację strony zaangażowali się nauczyciele świetlicy, biblioteki szkolnej oraz logopedzi, którzy publikują wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz zachęcają do wspólnej zabawy i nauki oraz dzielenia się własnymi dokonaniami. Blog cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z pewnością jest to bardzo dobra alternatywa do spędzania wolnego czasu  w domu podczas izolacji społecznej. 

Ta inicjatywa wzmocniła poczucie przynależności do społeczności szkolnej wszystkich uczniów oraz pomogła w adaptacji do nowej rzeczywistości. 

 1. Wygospodarowanie pomieszczenia dla Samorządu Uczniowskiego. W tym celu odmalowano i udekorowano pokój według wskazań członków SU, w którym od tej pory odbywały się wszystkie spotkania SU z opiekunami. 

Inicjatywa wygospodarowania miejsca dla Samorządu Uczniowskiego wyszła od jego członków. Uczniowie wielokrotnie informowali opiekunów o trudnościach lokalowych jakie napotykają podczas omawiania i przygotowywania różnych wydarzeń szkolnych. Każde spotkanie SU musiało być podporządkowane do planu lekcji i odbywało się w czasie długich przerw lub po godzinie 16. Dlatego zespół postanowił zrealizować pomysł uczniów. Po rozmowach z dyrekcją szkoły wygospodarowano pokój, w którym kiedyś znajdował się sklepik szkolny. Miejsce to zostało wyremontowane i częściowo wyposażone. Na prośbę uczniów nauczyciel plastyki wykonał ozdobne napisy na ścianach, które dodają uroku nowopowstałej siedzibie SU. 

Pokój służy do spotkań członków SU, podczas których planowana jest praca nad dalszymi inicjatywami. Uczniowie zamierzają poprosić Radę Rodziców o zakup dodatkowych mebli w celu przechowywania zgromadzonych materiałów

Powstanie przestrzeni dla SU przyczyniło się do wzrostu poczucia realnego wpływu na działania szkoły oraz zwiększenia prestiżu samorządu.

Kryteria Szkoły z Klasą 2.0 są uwzględnione w każdej zaplanowanej inicjatywie. Uczniowie współtworzą każde z działań i biorą czynny udział w ich przebiegu. Do współpracy zostali zaproszeni wszyscy rodzice poprzez przeprowadzenie badania podczas zebrań. Niektórzy odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym World Cafe i mieli realny wpływ na wprowadzenie nowych rozwiązań. Nauczyciele będą koordynować wdrażanie nowo powstałych pomysłów i czuwać nad ich realizacją. Targi Edukacyjne, World Cafe czy projekt “The same but different” mogą z powodzeniem stać się wydarzeniami cyklicznymi i na trwałe znaleźć się w kalendarzu pracy szkoły. Nowa siedziba SU z pewnością przysłuży się do lepszej realizacji zadań samorządu. Mamy ogromną nadzieję, że będą mogły z niej korzystać kolejne pokolenia młodzieży. Szkolny blog cieszy się obecnie dużą popularnością.

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube