• 1 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 2 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 3 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 4 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
baner

5 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2014/15). „Książka – mój najlepszy przyjaciel” – projekt edukacyjny w klasie 5e

Klasa 5e wzięła udział w projekcie edukacyjnym pt. „Książka – mój najlepszy przyjaciel” w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. Uczniowie w zespołach przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające książki, które ich zdaniem warto przeczytać. Można w nich znaleźć informacje na temat autora wybranego utworu literackiego, krótkie streszczenie treści, opis głównych bohaterów, zalety lektury oraz hasło reklamujące ją. Trwającą miesiąc pracę w grupach zakończyły prezentacje książek na lekcji języka polskiego, podczas której koledzy i koleżanki z klasy oceniali wystąpienia, przyznając punkty w ramach oceny koleżeńskiej.

Uczniowie klasy 5e okazali się przekonującymi recenzentami i wzbudzili zainteresowanie swoich kolegów i koleżanek.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi prezentacjami, a następnie do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książek, które naprawdę warto przeczytać!

Anna Mączyńska

 

Czytaj więcej: 5 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2014/15). „Książka – mój najlepszy przyjaciel” – projekt edukacyjny w...

5 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2014/15). Festiwal SZKOŁY Z KLASĄ 2.0

Od czwartku 21 maja na główmy holu naszej szkoły można podziwiać prace powstałe w trakcie projektów w ramach programu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. Przez cały niemal rok szkolny chętni uczniowie z klas 4 - 6 realizowali swoje pomysły na kółkach zainteresowań i różnych lekcjach. Okazało się, że praca tą metodą to doskonała zabawa i możliwość zaprezentowania swojego talentu. Poza tym nauka wcale nie musi być nudna, a nowoczesne narzędzia stwarzają nieograniczone wręcz możliwości. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z obróbką zdjęć, tworzeniem komiksów, prezentacji i albumów. Ciekawe projekty mogą przecież powstawać na języku polskim, matematyce czy kółku fotograficznym. Uczniowie bardzo chętnie uczą się też od siebie nawzajem. Powstałe pomoce mogą być przecież doskonałym urozmaiceniem lekcji.

Violetta Langner

5 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2014/15)

Koordynator Agnieszka Górna

Nauczyciele: Elżbieta Nowakowska, Urszula Ferdynus, Violetta Langner, Anna Mączyńska, Szymon Nowicki.

Spotkanie otwierające (Spotkanie otwierające)

1) Kiedy odbyło się spotkanie, kto wziął w nim udział, ile trwało?

Spotkanie odbyło się na terenie szkoły, w środę 26 listopada i trwało  ok. 2 godziny. Zespół  omówił wszelkie kwestie związane ze Szkoły z klasą 2.0. Ustalono zadania .

W skład zespołu Szkoły z klasą 2.0 w bieżącym roku szkolnym wchodzą: panie vice dyrektorki: E. Nowakowska, U. Ferdynus; koordynator - A. Górna; nauczyciele języka polskiego Anna Mączyńska, Violetta Langner i Szymon Nowicki.

Wszyscy nauczyciele uczestniczyli aktywnie w spotkaniu.

2) Jakimi zasobami (ludzie/ umiejętności/ sprzęt/ infrastruktura) związanymi z TIK-iem, rozwijaniem umiejętności czytania i odkrywania dysponuje szkoła?

Mamy to szczęście ,że nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. W każdej klasie znajduje się laptop z rzutnikiem lub tablicą interaktywną.

Cała Rada Pedagogiczna została przeszkolona  w zakresie obsługi i możliwości wykorzystania tablic interaktywnych.

Kilku nauczycieli brało udział w kursie „ Cyfrowej szkoły”.

Dwoje nauczycieli zostało mentorami kursów w ramach Aktywnej Edukacji.

Mamy też bardzo kreatywnego, chętnego do współpracy i pomocy informatyka.

3) Z jakimi głównymi problemami musi się zmierzyć szkoła?

 • opór niektórych nauczycieli
 • mała przepustowość i niska jakość łącza internetowa,
 • problemy z dostępem do Internetu w niektórych miejscach szkoły,

4) Jaki jest plan działania szkoły (cel główny, poszczególne zadania służące jego realizacji, terminy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych zadań)? Plan możesz rozpisać w tabelce.

Cel: Odkrywania i poznawania świata poprzez rozwijanie u  dzieci umiejętności czytania,

·         Rozszerzenie i poprawa sieci  dostępu do Internetu na terenie szkoły 

·         Zachęcenie nauczycieli do  wykorzystania TIK-u na lekcjach i po nich.

·         Stworzenie uczniom możliwości wykazania się kreatywnością, a także możliwością rozwoju zainteresowań.

·         Prowadzenie lekcji otwartych dla dzieci ,przygotowanych przez dzieci.

·         Efektywne wykorzystanie bogatej infrastruktury szkoły.

·         Wykonanie poszczególnych zadań w programie.

·         Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Nauki przez  .

5) Jeśli zaplanowaliście działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz je tutaj.

 • Przystąpienie do konkursu MEN „ Książka naszych marzeń”
 • Konkurs biblioteczny „ Pięknego czytania”
 • Lekcje biblioteczne,
 • Stworzenie kącika „ Mały Mol Książkowy” prowadzonego przez uczniów, na szkolnej platformie Moodle,gdzie będziemy umieszczać recenzję książek dla dzieci.

6) W jaki sposób sprawdzisz, czy cele zostały osiągnięte?

- ewaluacja po konkretnych zajęciach,

- wyniki konkursów,

- prezentacja działań szkoły na stronie internetowej

- sprawozdania umieszczone na platformie,

- zaliczenie programu Szkoła z klasą 2.0

Targi 2.0 (Targi 2.0)

1) Jak wyglądały przygotowania uczniów oraz nauczycieli do Targów 2.0?

Wraz z uczniami i  zespołem nauczycieli spotkaliśmy się, aby omówić przebieg i realizację Targów 2.0. Omówiliśmy przydział obowiązków i zadania oraz harmonogram na ten dzień. Uczniowie mieli zaproponować w jaki sposób zaprezentują efekty pracy . Przygotowali plakaty i zaproszenia.

2) Kiedy odbyły się Targi 2.0, kto je otworzył, kto wziął w nich udział, ile trwały?

Targi  2.0 połączyliśmy z Dniem otwartym dla Rodziców, dzięki temu mogliśmy zaprezentować nasze działania szerszemu gronu społeczności szkolnej. Odbyły się one dnia 7 lutego, w dwóch trzygodzinnych turach od 8- 11 i od 11 do 14. Otworzyła je  pani vice dyrektor Urszula Ferdynus. Udział w nich wzięli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły.

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? [Możesz uzupełnić opis o linki do stron z relacją z targów: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.]

Przebieg wydarzeń rejestrował koordynator szkolny Szkoły z Klasą 2 oraz uczeń , któremu powirerzono to zadanie. Zdjęcia zostały umieszczone na stronie naszej szkoły.

4) Opisz stanowiska uczniowskie. [Ile było stanowisk uczniowskich? Jakie były tematy stoisk/zadania prezentowane na stoiskach? Które stanowiska cieszyły się szczególnym zainteresowaniem zwiedzających i dlaczego?]

Każda klasa przygotowywała swoje stanowisko:

Klasy 1-3 w projekcie „Młody Odkrywca” poznawały świat bawiąc się i pracując wokół tematów np. Warzywa i owoce w naszej wyobraźni (klasa 3a), Sprzęty dawniej i dziś (klasa 3c), Drugie życie makulatury (klasa 2e, 2b, 1h), Badanie właściwości papieru (klasa 2d), Drugie życie szmatek i łatek (klasa 1e), Dobre rady na odpady (klasa 1a, 3b), Powietrze i jego rola (klasa 1c), Zdrowe odżywianie - piramida żywności (klasa 1i, 1f, 1d, 2a), Dziwny świat wynalazków (klasa3d).

Klasy 4-6 mogły wybrać sobie zajęcia, ale też uczyły się poprzez zabawę, doświadczanie i przeżywanie, realizując projekt „Czytamy i odkrywamy” w ramach Szkoły z klasą 2.0 – Targi 2.0. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach językowych z j. niemieckiego i angielskiego, rozwiązywali trudne matematyczne łamigłówki, inscenizowali baśnie (klasa 5b), wykonywali ciekawe doświadczenia (klasa 4a – „Mózgi ma i je używa”), przedstawiali zagadnienia matematyczne na wykresach w arkuszu kalkulacyjnym (klasa 6d), prezentowali znalezione w różnych źródłach ciekawostki przyrodnicze (klasa 5a), poznawali kraje niemieckojęzyczne (klasa 5c), tworzyli gry planszowe w oparciu o lektury szkolne, przygotowali nagrane przez uczniów baśni (klasa 4c, 6a), byli Mistrzami Kodowania w czasie zabaw z programem Scratch (klasa 5f), prezentowali sylwetki słynnych Anglików (klasa 5e), poznawali historię narodu żydowskiego (klasa 6c, 4e). Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się, jak co roku, magiczne doświadczenia w sali przyrodniczej,  ale również nowość:czytanie napisanych przez uczniów e-książek oraz prezentacje na temat ulubionych książek.

5) Opisz, w jaki sposób zostały zaprezentowane podczas targów zadania/ścieżki.

- prezentacje wyświetlane w poszczególnych klasach,

- czytanie i prezentoewanie e- książek,

- biblioteka ,jako miejsce, w którym można było posłuchać nagranych baśni,

- stoisko, prezentujące prace i karty pracy, zdjęcia itp powstałe w czasie trwania projektów,

- klasy, w których uczniowie mogli doświadczać i odkrywać,

 

6) Umieść Kodeks 2.0 waszej szkoły. Napisz, czy zdecydowaliście się wprowadzić jakieś zmiany i dlaczego. Jeśli go weryfikowaliście napisz, jakie uwagi i pomysły zgłaszali uczniowie? Jakie tematy i dlaczego budziły najwięcej emocji wśród uczniów? Podaj przykłady, możesz posłużyć się cytatami.]

Nie wprowadziliśmy zmian w kodeksie, zbyt wiele się działo.

 Kodeks 2.0 SP 2

 • Z sieci korzystamy, ale nie wszystkim ufamy!
 • Rozwagę mamy , gdy z  internetowych informacji korzystam.
 • Bez zgody osoby, cudzych zdjęć nie umieszczamy.
 • Moje dane- w tajemnicy zachowane.
 • Pamiętamy, że z cudzych prac korzystamy i dlatego dane o tym umieszczamy..
 • Będę korzystać z komputera , na którym jest zainstalowany program antywirusowy. 
 • Plików  nie pobieramy, jeśli źródeł nie znamy.
 • Korzystamy z tablicy interaktywnej, by nie mazać tradycyjnej.
 • Nie hejtujemy, życzliwi dłużej pożyjemy!
 • Z Internetu korzystamy, z całym światem rozmawiamy.

 

 

7) Opisz, w jakiej formie nauczyciele zdecydowali się podzielić między sobą swoimi doświadczeniami z pracy w I semestrze. Podaj najważniejsze spostrzeżenia i wnioski, jeśli pojawiły się pomysły na nowy semestr - zapisz je.

Spotkaliśmy się z zespołem nauczycieli Szkoły z Klasą 2.0 na  zebraniu, które miało podsumować nasze działania i być zarazem zebraniem przygotowującym Targi 2.0.

Wnioski:

- od razu rozwiązywać problemy wynikające z przestrzeganiem terminów,

- dobrać sobie nauczyciela, który może nas wspomagać, w razie nieobecności,

- na bieżąco umieszczać informacje na stronie szkoły z działań związanych z Szkołą z Klasą 2.0

- korzystać z doświadczeń osób biorących udział w poprzednich edycjach Szkoły z Klasą,

- spotkać się w sprawie wyboru kolejnych działań. 

8) Jeśli zdecydowaliście się przeprowadzić podczas Targów 2.0 działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz jak się do nich przygotowywaliście oraz zrelacjonuj ich przebieg.

Wiele naszych działań było związanych z czytelnictwem:

- tworzenie e- książek,

- prezentacje Moja ulubiona książka,

inscenizacje baśni ,

- nagranie baśni , czytanych przez dzieci,

Prezentacje tych wszystkich działań.

9) Podziel się własną refleksją – co dla ciebie było najważniejsze, co okazało się trudne lub zaskakujące? Jakie masz wskazówki dla naśladowców?

Najważniejsze było dla mnie to, ze w nasze działania włączyli się wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole. Udało nam się połączyć Targi z Dniem otwartym dla rodziców i promować idee programu Szkoły z Klasą2.0 . Wszyscy " odkrywali , czytali" lub doświadczali. Nikt się nie nudził i każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Trudności... radziliśmy sobie z nimi- tak duża szkoła jest do nich przyzwyczajona... Czasami zanikał nam Internet, ale to nie koniec świata. 

Festiwal nauki w Cieszkowiance (Szkolny Festiwal 2.0)

1) Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Spotkanie zespołu odbyło się 11 maja. Wraz z nauczycielami nad programem Festiwalu pracowała grupa uczniów aktywnie zaangażowanych w program.

2) Opisz organizację festiwalu. [Gdzie i kiedy odbył się festiwal? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?]

Festiwal odbył się 21 maja na holu głównym naszej szkoły oraz w dwóch salach lekcyjnych. Była to impreza osobna, zaproszono uczniów i rodziców naszej szkoły.

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? [Możesz uzupełnić opis o linki do stron z relacją z festiwalu: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia]

Przebieg wydarzeń rejestrował uczeń z kółka fotograficznego, który współpracował przy projektach Szkoły z klasą 2.0.

4) Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg. [Kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?]

Festiwal otworzyła pani Dyrektor. Każda grupa , która brała udział w projekcie wyeksponowała swoje prace i efekty działań w projekcie. Uczniowie chętnie udzielali informacji zwrotnej na temat swoich dokonań. uczyli młodsze dzieci wykorzystania różnych aplikacji. Bardzo dużą popularnością cieszyło się stanowisko ze zdjęciami obrobionymi za pomocą różnych programów oraz komiksy napisane w gwarze poznańskiej. Dzieci chętnie wykonywały różne ćwiczenia przygotowane specjalnie na ten dzień. Atmosfera była radosna i twórcza.

5) Jeśli zdecydowaliście się przeprowadzić podczas Festiwalu 2.0 działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz jak się do nich przygotowywaliście oraz zrelacjonuj ich przebieg.

Wiele naszych końcowych produktów było związanych z czytaniem. Prezentacje na temat lektur, plakaty promujące wakacyjne czytanie, ćwiczenia dotyczące lektur oraz komiksy i książki, które stworzyli uczniowie dla uczniów.

6) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość - co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

Myślę, że koordynowanie tak dużego projektu pozwoliło mi się sprawdzić zarówno we współpracy z innymi nauczycielami jak i w kierowaniu różnymi działaniami. Bardzo trafnym krokiem było zangażowanie grupy uczniów w koordynację i przygotowanie festiwalu. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością ,ale również odpowiedzialnością .  W przyszłym roku na festiwal zaprosimy gości z naszego miasta, którzy będą brali udział w następnej edycji.

Spotkanie podsumowujące (Spotkanie podsumowujące)

1) Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

_ włączenie większej liczby nauczycieli i co za tym idzie uczniów do projektu,

- poznanie i wykorzystanie nowych aplikacji,

- doskonała współpraca w grupie nauczycieli pracujących w projekcie,

- uaktywnienie uczniów,

- sukces Festiwalu i Targów...zarówno organizacyjny jak i promujący działania szkoły

 

2) Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

Właściwie największym problemem dla nas okazała się terminowość. Czasami było nam trudno pośród zadań codziennych wpleść jeszcze działania projektowe ze Szkoły z klasą.

3) Jeśli przeprowadziliście działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz je tutaj.

Świadomie przystąpiliśmy do tej edycji Szkoły z klasą, gdyż widzimy potrzebę propagowania czytelnictwa wśród dzieci. Dzięki ścisłej współpracy z naszym bibliotekarzem i po licznych konsultacjach ,większość naszych działań związanych było z czytaniem właśnie:

- prezentacja lektur,

- pisanie książek,

- tworzenie komiksów,

- tworzenie kart pracy związanych z lekturami,

- plakaty propagujące czytelnictwo w czasie wakacji...itp.

4) W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

Chcielibyśmy w przyszłym roku w większym stopniu wykorzystać bazę informatyczną naszej szkoły. Dużo rozmawialiśmy tez o potrzebie doświadczania przez dzieci- uważamy,że to najlepsza forma nauki dla dzieci, niestety nieco u nas zaniedbana. Mamy zamiar powołać zespół dziecięcych koordynatorów programu, którzy będą od początku współtworzyć zespół, plan i realizację założeń.

Agnieszka Górna


 

Szkoła z e-dziennikiem. (Zadanie dyrektora - planowanie)

Dobra praktyka

 

1) Napisz jakie zadanie wybrałeś/aś w kategoriach znajdujących się nad okienkami treści?

Wprowadzamy e-dziennik (UONET  PLUS firmy Vulcan)

Do wprowadzenia dziennika elektronicznego przygotowujemy się od kilku lat. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z wprowadzenia tego narzędzia, przygotowywaliśmy szkołę pod względem technicznym (komputery, Internet). Podjęliśmy decyzję, że przynajmniej przez pierwsze półrocze prowadzić będziemy jednocześnie dziennik elektroniczny i papierowy, by dzięki temu nauczyciele mieli możliwość stopniowego zapoznawania się z programem i na bieżąco mogli przedyskutować pojawiające się problemy i wypracować sposoby ich rozwiązywania. Przed wprowadzeniem e-dziennika zaplanowaliśmy szkolenia  prowadzone przez konsultantkę, która uczyła nas posługiwania się nowym narzędziem, pokazując zalety płynące z jego używania jako szansę dla nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie wzajemnej współpracy. 

2) Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania konkretnych problemów i postulatów. Podaj cele (konkretne dla twojej szkoły), które chcesz osiągnąć poprzez realizację tego zadania.

Na spotkaniu otwierającym omówiliśmy potrzeby nauczycieli związane z wprowadzeniem e-dziennika do pracy. W czasie realizacji zadania należy przygotować komputery i dostęp do Internetu w każdej sali, wzmocnić łącze internetowe,  wspierać i motywować tych pracowników, którzy do nowego narzędzia podchodzą z nieufnością i mogą się natknąć na problemy. E-dziennik ma polepszyć komunikację  między szkołą a rodzicem i uczniem, usprawnić pracę nauczycieli i dyrektora (tworzenie zestawień, monitorowanie), wzmocnić pracę w zespole i wzajemne wspieranie się.

 

3) Przedstaw w przejrzysty sposób (np. tabela, schemat) kroki, które podejmiesz w celu realizacji wybranego zadania. Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

 

1.Planowanie wdrożenia UONET  PLUS firmy Vulcan w r. szk.2014/15 – odpowiedzialni: dyrekcja szkoły,nauczyciele, pracownicy administracji.

2.Przygotowanie sprzętu, sprawy techniczne do września 2014 - dyrekcja szkoły nauczyciele informatyki, konsultant Vulcana ,pracownik administracji, administratorzy.

3.Szkolenia wdrożeniowe, spotkania zespołów zadaniowych i przedmiotowych- do września 2014  -dyrekcja, nauczyciele, pracownik administracji,administratorzy.

4. Ustalenie zakresu pracy z dziennikim, zasady, obowiązki-wrzesień 2014- dyrekcja, nauczyciele, pracownik administracji, administratorzy, rodzice, uczniowie. 

5. Przekazanie informacji o e-dzienniku rodzicom oraz udostępnienie dziennika uczniom i rodzicom. - listopad 2014, styczeń 2014.

6. Praca z e-dziennikiem. Bieżące rozwiązywanie problemów.

7.Monitoring i wstępne podsumowanie procesu wdrażania dziennika elektronicznego przez nauczycieli, rodziców i uczniów – marzec/kwiecień 2015

8. Ewaluacja wdrożenia – zbadanie sposobu wykorzystania dziennika elektronicznego oraz stopnia zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli.

4) Ja zamierzasz sprawdzić, że zadanie zostało zrealizowane i przyniosło spodziewane efekty? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia: zaplanuj konkretne metody. Podaj kryteria sukcesu (czyli wskaźniki które zamierzasz osiągnąć), do których odniesiesz się po zakończeniu realizacji.

NSprawdzenie, czy zadanie zrealizowano, odbędzie się wieloetapowo. Planujemy analizę zapisów w e-dzienniku: bazy danych uczniów i nauczycieli oraz dokumentowania pracy pedagogicznej. Bieżący monitoring ujawni czy cele cząstkowe zostały zrealizowane. Poprosimy też o opinie na temat funkcjonowania e-dziennika rodziców i uczniów (pytania dotyczyć będą zarówno zagadnień technicznych, jak i korzyści z wprowadzenia dziennika elektronicznego). Informacje te pomogą nam udoskonalić pracę w przyszłym roku i przyczynią się do poprawy jakości pracy szkoły.

Szkoła z e - dziennikiem (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Podjęliśmy się wprowadzenia dziennika elektronicznego UONET  PLUS firmy Vulcan w r. szk.2014/15. Przed rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego przygotowywaliśmy sprzęt i szkoliliśmy się, korzystając z fachowej pomocy konsultanta Vulcana i nauczycielki informatyki - administratorki dziennika. Szkolenie wdrożeniowe wywołało sporo entuzjazmu, ale też i obaw części grona. Aby rozwiać wątpliwości, spotykaliśmy się w zespołach zadaniowych i przedmiotowych i dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniami. Ustaliliśmy też zakres pracy, zasady i obowiązki wynikające z korzystania z tego narzędzia. Przez pierwsze półrocze równolegle prowadziliśmy dziennik papierowy. Początkowo planowaliśmy, że jeśli e-dziennik będzie narzędziem trudnym do oswojenia, dokumentację tradycyjną będziemy prowadzili cały rok szkolny, jednakże nawet najbardziej początkowo sceptyczni nauczyciele wdrożyli się w używanie nowego narzędzia tak sprawnie, że nie było to konieczne. Przekazanie dostępu do e-dziennika rodzicom odbyło się w listopadzie (kl. 4-6) i w styczniu (kl. 1-3). Tym spośród rodziców i opiekunów, którzy mają problem z korzystaniem z Internetu lub komputera, zapewniliśmy pomoc i specjalne przeszkolenie.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

E-dziennik to bardzo przydatne narzędzie. Bardzo mnie cieszy, że udało się do niego przekonać tych nieufnych i tak szybko pozbyli się swoich lęków. Nawet ci, którzy byli początkowo największymi sceptykami, z zaciekawieniem odkrywali wciąż nowe funkcje e-dziennika. Ponadto rodzice także chętnie korzystają z tego narzędzia. Usprawnia ono bardzo komunikację i ożywia życie szkoły-wiele informacji dociera do adresatów znacznie szybciej, zwłaszcza, że dziennik posiada również moduł komunikowania się wszystkich użytkowników.

Na bieżąco rozwiązujemy problemy, które pojawiają się podczas używania e-dziennika. Na szczęście nauczyciele chętnie dzielą się rozwiązaniami i nie mają obaw przed zadawaniem nurtujących ich pytań.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

 Ciągle się uczymy i różne rozwiązywane na bieżąco problemy notujemy, by im zapobiec w przyszłości. Warto wspólnie przedyskutować i ustalić wiele szczegółów, których waga okazuje się dopiero w trakcie pracy. Mieliśmy problem z podziałem uczniów na grupy - ponieważ nie na każdej lekcji  dzielonej grupy są takie same (np. chłopcy/dziewczęta), trzeba wprowadzić jednolite oznaczenia, aby system odpowiednio przypisywał ucznia do grupy. Warto zwrócić uwagę na to, by zaraz na początku ustalić sposób oznaczania i aby każdy wychowawca poprawnie to zrobił-ponieważ uczyliśmy się na swoich błędach, warto zwrócić uwagę na takie techniczne szczegóły, bo rzutuje to zarówno na frekwencję jak i ilość zrealizowanych godzin, które wykazuje system. Przy opisywaniu ocen także warto ujednolicić nazewnictwo, aby rodzice nie mieli problemów z odnalezieniem potrzebnych informacji. Warto także wiedzieć, że przy zmianie organizacji pracy danego dnia wychowawca musi zmienić plan lekcji, bo w przeciwnym razie nieusunięta lekcja będzie się rodzicom ukazywała jako brak. To, co opisuję, to w większości szczegóły techniczne, które jednak mogą utrudniać pracę, zwłaszcza w tak dużej szkole jak nasza.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Myślę, że cele zostały zrealizowane. Rodzice i nauczyciele - jak wynika z przeprowadzonej ankiety-są w znakomitej większości zadowoleni. Pozostaje nam tylko zapytać uczniów - ci z jednej strony cieszą się, że mogą mieć ciągły wgląd w swoje własne oceny i inne ważne informacje, a  z drugiej strony martwią się, że te wszystkie oceny i informacje bardzo szybko docierają do ich rodziców i nie bardzo mogą to ukryć...

Wyniki ankiety wykazały, że większości rodzicom dziennik elektroniczny bardzo ułatwił kontrolę wyników osiągnięć szkolnych  ich dziecka, tylko jednemu z rodziców taka forma nie odpowiada lub nie ułatwiła kontroli.

         Prawie połowa rodziców codziennie lub kilka razy w tygodniu sprawdza wyniki dziecka w dzienniku elektronicznym lub kontaktuje się za pośrednictwem dziennika z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu.

         Większość rodziców twierdzi, że dziennik elektroniczny w 100% spełnia ich oczekiwania. Pewna grupa rodziców uważa, że dziennik w połowie spełnia ich oczekiwania, ale rzadko kontaktują się z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu lub sprawdzają wyniki swego dziecka.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Wyniki ewaluacji będziemy wdrażać od początku nowego roku: na zespole samokształceniowym przed rozpoczęciem roku ustalimy wszystko, co w tym roku- roku wdrożenia- utrudniało nam pracę. Ponadto zamierzam wprowadzić w życie jeden z postulatów - aby zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przygotowywać też w e-dzienniku, a nie jak do tej pory w innym programie. Na pewno uda się to zrobić od września i jeszcze bardziej usprawni naszą pracę. Wzmocniony Internet także...

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Większość rodziców jest bardzo zadowolona z wprowadzenia e-dziennika, uczniowie - jak pisałam wyżej - mają ambiwalentne odczucia. Nauczyciele chętnie korzystają z tego narzędzia, które mobilizuje nawet tych, których zmobilizować trudniej niż innych. Z mojego punktu widzenia e-dziennik jest bardzo przydatny - zarówno ze względu na ułatwioną kontrolę jak i możliwość wykonywania różnego rodzaju obliczeń i zestawień. Ważną zaletą jest też możliwość komunikowania się z użytkownikami e-dziennika. Pozostaje mieć nadzieję, że nasze kontakty nie przeniosą się całkowicie do świata wirtualnego.

Elżbieta Nowakowska


Z czego możemy być dumni jako Polacy? (Uczymy innych - zadanie I)

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Na początku zaznajomiłam uczniów z ideą Szkoły z klasą oraz metodą Uczymy innych.

Klasa 6d miała za zadanie zrealizować temat . 98 % wybrało prezentację multimedialną. Następnie uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy przed klasą. Najlepsze dwie pary zaprosiłam do prowadzenia lekcji w młodszych klasach.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

 na początku odbiorcami lekcji byli rówieśnicy, następnie dzieci z klasy piątej i czwartej.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

- wyjaśnienie ,kim jest patriota oraz patriotyzm,

- przedstawienie sylwetek sławnych Polaków,

- wskazanie miejsc w Polsce, ważnych w historii kraju,

- wyjaśnienie, kryterium doboru pozostałych rzeczy, z których mogą być dumni Polacy.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Uczniowie pracowali w parach. Ich role nie były prze ze mnie określone, dzięki temu sami dbali o dobór ról. Przeważnie przygotowywali prezentację wspólnie i dzielili się w czasie prowadzenia lekcji na prowadzącego i osobę obsługującą komputer, rozdającą karty pracy i jednocześnie dbającą o porządek na lekcji. 

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Uczniowie wykorzystywali  prezentację multimedialną , tablicę interaktywną.

Korzystali z zasobów Internetu.

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Uczniowie: 

-przedstawili siebie i cel lekcji,

-następnie wraz z uczniami uczącymi się ,na zasadzie dyskusji określili kim jest patriota i czym jest patriotyzm,

- przedstawili swoją prezentację multimedialną,

- zorganizowali szybką rundkę pytań, związanych ściśle z prezentacją,

- rozdali karty pracy  , które młodsze dzieci miały rozwiąz- podsumowali lekcję.

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

- wyniki krótkiego testu,

- wypełnione karty pracy,

- atrakcyjne prezentacje.

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Myślę, że mocną stroną zajęć było to, że uczniowie uczący prezentowali się na forum swojej klasy. Zyskali doświadczenie i pewność, że to, co przygotowali było atrakcyjne. Natomiast dzieci klas młodszych były bardzo zainteresowane nową formą lekcji i tym, że prowadzili ją starsi koledzy.

Uczymy się ucząc (Uczymy innych - zadanie II)

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Tym razem postanowiłam zaangażować do zadania uczniów klasy piątej, którzy biorą udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami byli uczniowie klasy czwartej, którzy mają kłopoty z nauką ortografii.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

- wybór odpowiednich treści i ćwiczeń,

- przygotowanie kart pracy,

- doskonalenie umiejętności dzielenia się informacjami,

- uatrakcyjnienie nauki ortografii.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Każdy z uczniów otrzymał ode mnie pocztą elektroniczną materiały ,z których miał ułożyć kartę pracy dla młodszego kolegi lub koleżanki. 

Uczniowie dobierali się parami, wymieniali się swoimi kartami pracy i udzielali wskazówek, które z zadań jest nieciekawe, niezrozumiałe lub za proste.

Następnie dzieci klasy 5 poprawiały swoje karty pracy i pracowali z uczniami z młodszej klasy w trybie jeden na jeden.

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

- poczta elektroniczna,

- zasoby Internetu,

-  Microsoft Word 2010, 

 

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Uczniowie ( sześcioro )  spotkali się w małej sali, dzieci z klasy piątej wybrały sobie swojego ucznia i pracowali z nim 30 minut, później wymienili się kartami pracy i oceniali ich poprawność ( pod ręką mieli  słowniki ortograficzne). Następnie czytaliśmy po kolei fragment książki. 

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Na koniec zajęć zaproponowałam wspólne czytanie " Mikołajka" . Dzieci czytały po fragmencie...nieżle się ubawiły i doskonaliły umiejętność czytania i współpracy. Każdy z nich miał w czytanym fragmencie znaleźć wyraz, którego pisownię uzasadniała przećwiczona zasada.

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Rezultaty:

- wykonanie przez uczących kart pracy,

- praca na zajęciach,

- dzieci uczące się wypełniły kartę pracy przygotowaną przez starszych kolegów,

 

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Po raz kolejny przekonałam się jak łatwo uczą się dzieci od dzieci. Uczniowie klas piątych przygotowali atrakcyjne karty pracy, przy czym sami utrwalali sobie zasady ortografii , nad którymi mieli pracować ze swoimi podopiecznymi. Sami mając problemy z ortografią stali się " ekspertami" w tej dziedzinie. Nie mogę też nie wspomnieć o sympatycznej atmosferze i atrakcyjności metody przy trudnej nauce zasad ortografi

Moja sugestia: chłopcy lepiej pracują z chłopcami, dziewczynki wolały pracę z dziewczynkami .

Jak stworzyć własną książkę? (Uczymy innych - zadanie III)

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Do tego zadania wybrałam uczniów klasy 6, którzy uczestniczą w zajęciach dla ucznia zdolnego.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami byli uczniowie klas piątych, także biorący udział w zajęciach z uczniem zdolnym.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

- zapoznanie młodszych uczniów z programem Storybird

- promowanie własnej twórczości,

- wymiana doświadczeń,

- stworzenie opowiadań do cyklu ilustracji,

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Każdy uczeń z szóstej klasy miał jednego podopiecznego z klasy piątej. Ten pomysł był spontaniczny, dlatego uczniowie klas szóstych specjalnie nie przygotowywali się do tego zadania ( oprócz tego ,że sami byli już po cyklu zajęć i stworzeniu własnej książki ). 

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

-  program do tworzenia i wydawania książek Storybird,

-  zasoby Internetu, w tym różne słowniki

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Uczniowie klas 5 i 6, które uczę, mają wspólną godzinę traz w tygodniu , dla uczniów zdolnych. Tym razem mogliśmy skorzystać z sali komputerowej, więc pomyślałam, że należy to optymalnie wykorzystć. Zapytałam uczniów starszych, czego mogliby nauczyć młodszych kolegów z wykorzystaniem komputerów . Jednomyślnie zdecydowali, że chętnie podzielą się nowonabytą umiejętnością tworzenia książek w programie Storybird. Młodsze dzieci z ochotą na to przystały. Dzieci z szóstych klas zaprezentowały swoją twórczość. Pomogły młodszym się zalogować i dalej wspólnie tworzyły historię... Było dużo zabawy i śmiechu... a nawet pojawił się horror. Tym razem zajęcia trwały dłużej.

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Myślę, że zaprezentowanie twórczości starszych dzieci, to również promowanie czytelnictwa:)

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Dzieci stworzyły ciekawe prace, dobrze się bawiły i nie chciały się rozstawać. 

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Zadziwia mnie ciągle łatwość przekazywania wiedzy przez dzieci- dzieciom. Często bez większego przygotowania mali nauczyciele świetnie sobie radzili z przekazaniem wiedzy i swoich doświadczeń młodszym dzieciom, rówieśnikom.

Mam wrażenie, że wystarczy dzieciom dać możliwość, rzucić temat i gotowe. Myślę, że warto włączyć do tych działań również uczniów słabszych... ucząc - uczą się sami, stają się odpowiedzialni za konkretne zadanie.

 

10) Opisz, którą lekcję i w jaki sposób zaprezentują uczniowie podczas Targów 2.0.  

Podczas Targów uczniowie zaprezentowali różne elementy z tych trzech zajęć:

1. prezentacje na temat tego, czym Polacy mogą się pochwalić na świecie ( pokazywanoi w sali historycznej)

2. przygotowaliśmy wystawę kart pracy z ortografii,

3. dołączyliśmy nasze e- książki do prezentacji uczniów biorących udział w projekcie Szkoły z klasą.

Urszula Ferdynus


 

Czytamy wiersze dla dzieci (Planowanie projektu)

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

W projekcie wezmą udział uczniowie klasy 5f. Planuję stworzyć 5 grup po ok. 4 osoby. Każda grupa przygotuje swoja prezentację multimedialną, która stanie się potem pomocą dydaktyczną dla dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w szkole.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Projekt dotyczy przede wszystkim głośnego czytania - umiejętności, która bywa często pomijana w klasach starszych. O ile dzieci z klas młodszych czytają głośno na każdych niemal zajęciach, w klasie czwartej staje się to już problemem, bo zabiera cenny czas na lakecji. Tymczasem odpowiednie odczytanie utworu literackiego (zwłaszcza poetyckiego) pomaga w zrozumieniu jego sensu. Dlatego zamierzam przypomnieć moim uczniom, że głośne czytanie może być niezwykle ciekawą zabawą.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

 • Głośne odczytywanie wierszy wybranego poety, z uwzględnieniem intonacji itd.
 • Zapoznanie się z twórczością poetów, którzy tworzyli dla dzieci.
 • Dobieranie ilustracji do tekstu.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnej.
 • Nagrywanie własnego głosu.
 • Ćwiczenie dykcji, kontroli głosu, praca glosem.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

 1. Przydzielenie zadań i podział na grupy - listopad.
 2. Zapoznanie się z twórczością poetów wybranych przez uczniów - listopad/grudzień.
 3. Wybór wiersza przez grupę - grudzień.
 4. Nauka głośnego czytania - grudzień/styczeń.
 5. Tworzenie nagrań przy pomocy dyktafonów, wybór ilustracji do wiersza - styczeń.
 6. Odsłuchanie nagrań, dzielenie się uwagami i wskazówki do dalszej pracy - styczeń.
 7. Tworzenie prezentacji multimedialnych - styczeń/uty.
 8. Prezentacja efektów pracy - luty.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą polegały i jak będą przebiegały.

Jak już wspomniałam, zamierzam pokazać uczniom, jakie korzyści płyną z głośnego czytania. Przy okazji przypomnimy sobie sylwetki i twórczość poetów (zarówno tych znanych z lekcji, jak i zaproponowanych przez samych uczniów).

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

 • Program do tworzenia prezentacji multimedialnych np. Power Piont.
 • Dyktafon.
 • Skaner (w przypadku konieczności skanowania ilustracji potrzebnych do kolejnych slajdów).

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Zamierzamy zrezygnować z oceny na rzecz wspólnego omówienia prac i wyciągnięcia wniosków. Zastanawiam się też, czy nie poprosić uczniów o samoocenę lub ocenę koleżeńską. Jednak na tym etapie pracy jeszcze tego nie zdecydowałam.

Czytamy wiersze dla dzieci (Realizacja projektu)

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Większośc prac przebiega zgodnie z harmonogramem.

Do tej pory udało się:

-podzielić uczniów na grupy i wyjaśnić założenia pracy,

-dobrać materiał literacki i omówić go na wspólnych spotkaniach, przypomnieć sylwetki poetów,

-uczniowie dobrali materiał zdjęciowy i ilustracje,

Upewniliśmy się też, że wszyscy radzą sobie przynajmniej na poziomie dobrym z programem Power Point. Ustaliliśmy terminy i przystąpiliśmy do pracy. 

W tej chwili doskonalimy umiejetność głośnego odczytywania utworów i nagrywania ich. Wyciągamy wnioski.

na tym etapie nie wprowadziliśmy jeszcze żadnych modyfikacji, chociaż nie wykluczamy, że takie się pojawią.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Przede wszystkim starałam się niczego nie narzucać. To ma być praca uczniów dla uczniów, nie moja. Starałam się jedynie służyć dobrą radą. Myślę, że nadal będę skupiała się na tym samym. Postanowiłam, że zwiększę swoją rolę dopiero w momencie, kiedy zauważę, że dzieci być może mają problemy.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

ucznioowie nie mieli oporów jeśli chodzi o głośne odczytywanie utworów na forum grupy i klasy. Dałam każdej grupie tydzień na przygotowanie się do odczytania. Odczytywała każda osoba po kolei i dzieliliśmy się wrażeniami. Niektóre wypowiedzi uczniów były bardzo ciekawe. Co ważne - dzieci z większą skrupulatnością o szczegóły oceniały same siebie niż kolegów i koleżanki.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Najwięcej frajdy sprawiło im nagrywanie własnego głosu. Postanowiłam tutaj, obok zwykłego dyktafonu, wykorzystać sprzęt foniczny, którego zwykle używam w szkolnym gabinecie logopedycznym. Jest to urzadzenie doskonalsze od zwykłego dyktafonu i daje większe możliwości. Poza tym kolorowe mikrofony robiły na uczniach większe wrażenie - poczuły się jak w prawdziwym studiu nagrań. 

Myślę, że dzieci były zdziwione brzmieniem swojego głosu. Z takim zaskoczeniem spotykam się każdego dnia jako logopeda. Uczniowie czesto nie akceptują własnego głosu. Czesto inaczej go sobie wyobrażają. Ćwiczenie dało im więc wiele radości, chociaż były też momenty zniechęcenia. 

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Nagrywanie głosu uczniów to nie lada wyzwanie. Jeśli ktoś chciałby mnie naśladować, proszę uzbroić się w cierpliwość. Po pierwsze, jak już wspomniałam, dzieci są zaskoczone brzmieniem swojego głosu, czesto nawet odmawiają współpracy. Warto więc dać im możliwość przygotowania się do tego zadania, oswojenia z nim. Warto polecić, aby napierw nagrywały się same w domu. Nawet za pomocą zwykłego telefonu. 

Czytamy wiersze dla dzieci (Prezentacja projektu)

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Prezentacja projektu odbyła się podczas zajęć dodatkowych z języka polskiego. Odbiorcami była klasa 5f (część klasy szczególnie zainteresowana przedmiotem). Zaprosiłam też uczniów klas młodszych z racji tego, że projekt miał w efekcie dać gotową pomoc dydaktyczną na zajęcia logopedyczne.

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Uczniowie (grupy) zaprezentowali swoje prezentacje multimedialne. Następnie podzieliliśmy się wrażeniami z przebiegu pracy i dokonaliśmy oceny koleżeńskiej i samooceny. W pierwszym etapie, podczas oglądania, byłam jedynie widzem. Właściwie to starałam się nim być przez cały czas. Dopiero podczas dokonywania oceny musiałam odegrać rolę prowadzącego. Co ciekawe, uczniowie byli dla siebie bardziej ktytyczni niż dla kolegów i koleżanek.

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Podczas samej prezentacji wykorzystaliśmy laptopa i tablicę multimedialną, które znajdują się w sali polonistycznej.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Ocena projektu zaczęła się tuż po prezentacji. Młodsze dzieci zaznaczyły swoje zdanie na specjalnie przygotowanych termometrach. Im wyżej przywiesili swoją karteczkę samoprzylepną, tym bardziej im się podobało. Muszę przyznać, że niemal wszystkie karteczki znalazły się na szczycie termometru. Potem zaproszone dzieci wyszły i dokonaliśmy dalszej oceny. Uczniowie byli zadowoleni z tego, że inni docenili ich pracę. ocena młodszych dzieci bardzo ich podbudowała. Poczuli się ekspertami w danej dziedzinie, ponieważ dodatkowo opowiedziały o przebiegu swej pracy i przygotowały biografię danego poety.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Właściwie było to odsłuchiwanie tylko. Odczytywanie wierszy odbyło się wcześniej. Jak już wspominałam, barierą dla wielu uczniów było odsluchanie własnego głosu. Jednak ostatecznie dobrze sobie z tym oradzili.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Przede wszystkim nalezy dać uczniom możliwość decydowania. Jesli dziecko ma świadomość, że wiele od niego zależy, zabierze się do pracy ze zdwojonym zapałem. Ja tylko zaproponowałam temat i podpowiedziałam, co nalezy zrobić. Reszta należała do uczniów.

Violetta Langner


 

Książka - mój najlepszy przyjaciel (Planowanie projektu)

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt zrealizuję z uczniami klasy 5e, dzieci będą pracować w małych 2-3 osobowych zespołach.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Głównym celem projektu jest kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci ze szkoły podstawowej. Zależy mi na tym, aby to młodzi czytelnicy stali się recenzentami, którzy będą rekomendować kolegom i koleżankom książki do przeczytania.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Cele:

 • wyszukiwanie informacji dotyczącej autora wybranej książki,
 • sporządzanie notatki o książce (jej treści, bohaterach),
 • formułowanie zalet przeczytanej książki,
 • układanie haseł reklamowych,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

1. Zapoznanie uczniów z założeniami projektu, ustalenie terminów, kryteriów oceny - początek grudnia.

2. Dokonanie wyboru książek do prezentacji (praca w zespołach) - grudzień.

3. Poszukiwanie informacji na temat autora wybranej książki, ciekawostek z jego życia (praca w zespołach) - początek styczenia.

4. Recenzja książki - prezentacja treści, bohaterów, zalet przeczytanej lektury (praca w zespołach) - styczeń.

5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej (praca w zespołach) - koniec styczenia.

6. Przedstawienie przygotowanych prezentacji na lekcji języka polskiego - luty.

7. Prezentacja prac zespołów na stronie internetowej szkoły i Moodle -luty.

8. Prezentacja prac podczas Szkolnego Festynu Czytelniczego.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą polegały i jak będą przebiegały.

Pytanie nieobowiązkowe
 

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Planujemy wykorzystanie następujących narzędzi TIK:

 • PowerPoint - program do przygotowania prezentacji multimedialnej,
 • zasoby internetu,
 • strona internetowa szkoły i Moodle,
 • laptop, rzutnik.

 

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Zamierzam wykorzystać samocenę i ocenę koleżeńską według ustalonych wspólnie z dziećmi kryteriów, przy czym moja ocena też będzie jedną z ocen koleżeńskich.

Książka - mój najlepszy przyjaciel (Realizacja projektu)

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Większość prac przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Do tej pory: - zapoznałam uczniów z założeniami projektu edukacyjnego,

                - dokonałam podziału na grupy,

                - wspólnie z uczniami ustaliłam harmonogram prac oraz kryteria oceny prezentacji,

                - upewniłam się, czy uczniowie radzą sobie z programem PowerPoint,

                - uczniowie przygotowali prezentacje i przedstawili je na lekcji języka polskiego.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Moja rola w projekcie polegała na:

- przygotowaniu uczniów do pracy metodą projektu edukacyjnego,

- opracowaniu założeń projektu,

- ujedniliceniu ustalonych z dziećmi kryteriów oceny prezentacji,

- nadzorowaniu przebiegu prac zgodnie z harmonogramem,

- przypomnieniu zasad korzystania z programu PowerPoint oraz z zasobu Internetu,

- udzielaniu porad dotyczących opracowania wybranych książek,

- podsumowaniu ocen koleżeńskich.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W trakcie realizacji projektu uczniowie czytali wybraną przez siebie książkę, a następnie opracowywali ją według wcześniej ustalonego wzoru.

Obserwując dzieci, mogę stwierdzić, że dużo radości sprawił im już sam wybór książki - zależało im, aby ich rówieśnicy zainteresowali się prezentowaną przez nich lekturą. Ich wybory były więc przemyślane, co ważne (a szczególnie cieszy nauczyciela języka polskiego) książki były uważnie przeczytane. Moi uczniowe stali się prawdziwymi ekspertami danego utworu literackiego, chętnie opowiadali treść, udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania kolegów i koleżanek.

Uczniowie wykazali się umięjętnościami czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego i jego opracowania (streszczenia, opisu bohaterów). 

Niektórzy uczniowie umiejętnie wyszukali (głównie korzystając z zasobów Internetu) ciekawostki na temat autora i jego powieści.

Dużo entuzjazmu wśród uczniów wzbudzało przedstawianie zalet prezentowanej książki oraz wymyślonego samodzielnie hasła reklamującego ją. Dzieci w tej części prezentacji reagowały spontanicznie i żywiołowo, oklaskując kolegów i koleżanki.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

W zakresie TIK-u uczniowie doskonalili umiejętność korzystania z programu PowerPoint, z zasobów Internetu, obsługi laptopa oraz projektora.

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Jestem zadowolona z pracy uczniów, byłam pod wrażeniem ich entuzjazmu, gdy przedstawiali swoje gotowe prezentacje (niektórzy nie mogli się wręcz doczekać swojego wystąpienia). Na zakończenie projektu przeprowadziłam ewaluację i dowiedziałam się, że dzieciom podobało się: współpracowanie ze sobą, prezentowanie efektów swojej pracy, poczucie, że są znawcami książki i mogą zainteresować swoich kolegów, możliwość oceny innych uczniów (dzieci przyznawały sobie nawzajem punkty w ramach oceny koleżeńskiej). Dużym zaskoczeniem było to, że każda prezentacja była inna graficznie, a przez to ciekawa. Co więcej, jeden zespół zamiast prezentacji PowerPont przygotował nagrany przez siebie filmik, który rozbawił wszystkich oglądających, ze mną oczywiście na czele.

Z drugiej strony same dzieci przyznały, że ocenianie prac kolegów i koleżanek wcale nie jest łatwe. Myślę, że należy dobrze przemyśleć kryteria oceny i je dokładnie omówić z uczniami. 

Pewną trudnością dla dzieci okazało się także wygłoszenie prezentacji, były zespoły, które odczytywały swoją prezentację i czyniły to w sposób nużący, monotonny.

Warto zwrócić uwagę uczniom, że są różne formy prezentowania treści, np tabele, schematy, mapy, a nie tylko tekst ciągły (w ten sposób uniknie się pokusy monotonnego czytania długich tekstów). W mojej ocenie zdecydowanie lepiej wypadły prezentacje krótsze, zawierające najważniesze informacje, ale zapisane ciekawie graficznie.

Książka - mój najlepszy przyjaciel (Prezentacja projektu)

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Publiczna prezentacja projektu edukacyjnego pt. "Książka - mój najlepszy przyjaciel" odbyła się podczas Dnia otwartego dla Rodziców w dniu 7 lutego, połączonego z Targami 2.0. Odbiorcami byli uczniowie, rodzice odwiedzający szkołę oraz inni nauczyciele.

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Poszczególne zespoły przedstawiały przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne według ustalonego wcześniej harmonogramu w wzyznaczonych godzinach. Byłam opiekunem uczniów, nadzorowałam przebieg prezentacj, natomiast wybrany uczeń odpowiedzialny był za ewentualną pomoc kolegom i koleżankom przy obsłudze laptopa.

 

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Uczniowie wykorzystali laptop oraz rzutnik multimedialny.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Podsumowania projektu dokonaliśmy na lekcji języka polskiego. Dzieci w ramach oceny koleżeńskiej przyznawały sobie punkty za poszczególne kryteria (wcześniej wspólnie ustalone) i w ten sposbób wskazały prezentacje, które najbardziej im się podobały (moja ocena była jedną z ocen koleżeńskich). Ponadto każdy zespół dokonywał podsumowania swojej pracy poprzez wskaznie tego, co sprawiło im trudność i tego, co było łatwe.

Uczniom bardzo podobał się projekt, byli zadowoleni z efektów swojej pracy - przygotowanych prezentacji multimedialnych, które miały różne, ciekawe graficzne rozwiązania. Okazało się, że można opracować książkę w intersujący sposób z wykorzystaniem nowoczesych technologii.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W ramach projektu uczniowie (połączeni w zespoły) przygotowali prezentacje multimedialne książek, które ich zdaniem warto przeczytać. Dzieci musiały więc wybrać książkę, przeczytać ją, opracować według ustalonego wzoru i przygotować prezentację, która zawierała: informacje na temat autora książki, ciekawostki z jego życia lub dotyczące jego powieści, krótkie streszczenie, opis bohaterów, zalety lektury oraz hasło reklamujące ją.

Uczniowie chętnie przedstawiali efekty swojej pracy, podobało im się to, że mogą wzbudzić zainteresowanie kolegów i koleżanek przeczytaną książką.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Jestem zadowolona z realizacji projektu edukacyjnego, oczywiście po jego zakończeniu widzę, co można poprawić, na co zwrócić jeszcze większą uwagę. Warto zachęcić dzieci do schematycznego, graficznego przedstawiania treści zamiast zapełniania slajdów długim teskstem ciągłym.

Niektórym uczniom problem sprawiła publiczna prezentacja, choć  sami wręcz nie mogli doczekać się przedstawienia efektów swojej pracy.

Mimo iż dzieci wiedziały o tym, że prezentacja książki będzie wygłaszana przez nich, w mojej ocenie nie wszyscy należycie przygotowali się i niektórzy odczytali tekst monotannnie z pomyłkami. Mam więc pole do działań na lekcjach języka polskiego, aby jeszcze większy nacisk położyć na wystąpienia prezentujące np. prace w grupach.

Cieszy natomiast fakt, że dzieci bardzo dobrze radzą sobie z narzędziami TIK.

Anna Mączyńska


 

Przez twórczość do świadomego odbioru dzieła literackiego (Planowanie projektu)

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt zostanie zrealizowany z uczniami z klasy 6 d oraz uczestnikami koła fotograficznego, które prowadzę. W realizacji projektu pomagać będzie p. Agnieszka Górna.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Uczniowie pracują nad stworzeniem własnych książek w programie Storybird – tworzenie e-książeczek.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

 • tworzenie książki na dowolny, zaproponowany przez siebie temat;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
 • wzbogacanie słownictwa;
 • kształtowanie umiejętności doboru środków językowych;
 • umiejętność korzystania z programu Storybird – tworzenie e-książeczek;
 • zapoznanie z obowiązującym prawem autorskim;
 • kształtowanie odpowiedzialności za słowo.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

Listopad – zapoznanie uczniów z ideą projektu – Szymon Nowicki.

Grudzień – wybór tematów, zapoznanie z zasadami korzystania z programu Storybird – tworzenie e-książeczek – Agnieszka Górna i Szymon Nowicki.

Styczeń – logowanie uczniów na platformie – Agnieszka Górna.

Luty – pierwsze korekty tekstów – Szymon Nowicki

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą polegały i jak będą przebiegały.

 • poznawanie różnych konwencji gatunkowych i motywów literackich;
 • doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników;
 • kształtowanie gustów literackich poprzez własną twórczość i jej ocenę;
 • wskazywanie najważniejszych cech kultury popularnej i wysokiej.

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Storybird – tworzenie e-książeczek (prezentacja na stronie internetowej szkoły).

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Ze względu na wiek uczestników projektu i ich świadomość kulturową, ocena działań uczniów ograniczać się będzie jedynie do dbałości o poprawność językową, ortograficzną oraz o kulturę słowa poszczególnych prac.

Przez twórczość do świadomego odbioru dzieła literackiego (Realizacja projektu)

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Do tej pory :

 • zapoznaliśmy uczniów z ideą projektu,
 • opracowaliśmy wspólnie terminarz wykonywania poszczególnych zadań,
 • zapoznaliśmy uczniów z programem Storybird- tworzenie e-książek,
 • uczniowie napisali książki,

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

 • Przygotowanie uczniów do pracy metodą projektu.
 • Opracowanie założeń projektu.
 • Nadzorowanie i ujednolicanie terminarzy.
 • Omówienie zasad działania i korzystania z programu.
 • Przygotowanie ćwiczeń wzbogacających słownictwo i kształtujących umiejętność doboru środków językowych.
 • Sprawdzenie poprawności ortograficznej i językowej książek.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W projekcie ciągle czytamy fragmenty różnych utworów, po to, aby uczniowie nauczyli się rozróżniać różne konwencje gatunkowych i literackich. 

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

W zakresie TIK-u uczniowie zapoznali się z możliwościami programu Storybird- tworzenie e-książek oraz stworzyli swoje książki.

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Na tym etapie pracy widzę jeszcze duży entuzjazm uczniów. Są tacy, którzy przystąpili od razu do pisania. Inni, zadają pytania natury technicznej

Moja rada?  Może jedynie to, by harmonogram i terminarz zadań wisiały w widocznym miejscu w klasie. Niestety wolny czas, w szóstej klasie to abstrakcja. Trzeba ciągle uczniom przypominać o zadaniach i terminach. Uważam rrównież, że warto ograniczyć tematykę, niektórzy uczniowie "popłynęli rozpisując się"

Czytamy i tworzymy. (Prezentacja projektu)

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas Dnia otwartego dla Rodziców, który połączyliśmy z Targami 2.0, 7 lutego w naszej szkole. Odbiorcami byli uczniowie, rodzice oraz inni nauczyciele.

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Wybrani uczniowie, których e- książki były najciekawsze, prezentowali je wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Pełniłem rolę opiekuna sali , w której to miało miejsce.

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Wykorzystaliśmy laptop i rzutnik multimedialny, dzięki temu widzowie mogli obserwować czytany przez ucznia tekst, oceniać trafność wyboru ilustracji, a na końcu pokazaliśmy zainteresowanym ( nie tylko uczniom) proces tworzenia książki w programie Storybird.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Projekt podsumowaliśmy podczas wspólnych zajęć, poprzedzonych przeczytaniem przez uczniów poleconych przeze mnie e- książek stworzonych przez kolegów. Zaprezentowaliśmy 5 najlepszych prac na forum klasy( dzieci wybierały spośród tych, które wytypowałem).

Uczniowie najbardziej byli zadowoleni z nowonabytych umiejętniośvci wykorzystania programu. Sami zaczęli poszukiwania innych , podobnych. Wykorzystamy je na pewno.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Uczniowie prezentowali swoją twórczość literacką i zachęcali do czytania...nie tylko swoich prac, ale również czytania ogólnie. Wymyślili nawet akcję " Dla odmiany dziś czytamy" , która miałaby wyprzeć wszechobecną zabawę na komórkach.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Sam nie jestem w pełni zadowolony z efektów projektu. Wielu szóstoklasistów nie podołało temu zadaniu. Ich prace były bądź nieciekawe, bądź epatujące przemocą i krwią. Miałem problem z wyborem prac do prezentacji. Koniecznie trzeba ograniczyć tematykę. Jak zwykle była grupa dzieci , która nie wywiązała się z zadania. Natomiast uczniowie, którzy doszli do etapu prezentowania swoich prac byli bardzo zadowoleni z tej możliwości , moje wsparcie nie było wcale konieczne. Wystarczyła moja obecność i wcześnioej opracowany harmonogram.

Szymon Nowicki


 

2 edycja Szkoły z Klasą 2.0 (2011/12)

Koordynator: Marta Lewandowska

Nauczyciele: Lidia Kałwińska, Agnieszka Mikulska-Spalona, Marta Piniarska

Spotkanie otwierające (problemy, plany)


   Spotkanie organizacyjne odbyło się 14 listopada br, trwało ok. 30 minut.

    Na spotkaniu obecni byli nauczyciele zaangażowani w program Szkoła z klasą 2.0 (p. A. Mikulska i p. M.Piniarska) oraz pani dyrektor L.Kałwińska.

    Na początek rozpatrzyłyśmy punkt o zasobach szkoły, dzieląc je na cztery grupy:

a) ludzie i ich umiejętnośći, czyli  nauczyciele biorący udział w tegorocznej edycji Szkoły z klasą 2.0, a takżę nauczyciele informatyki i chętni uczniowie i nauczyciele, którzy aktywnie będą angażować się w zadania TIK;

b) sprzęt : 3 tablice interaktywne, komputery w pracowniach i bibliotece, rzutniki, kamera, aparat fotograficzny, drukarka;

c) infrastruktura: dostęp do Internetu, sale informatyczne, biblioteka, rzutniki w salach.

   Zastanawiałyśmy się w jaki sposób jak najlepiej, najefektywniej wykorzystać dysponowanym sprzętem w naszej pracy oraz jakie problemy pojawiają się lub mogą się pojawić podczas realizacji wybranych zadań.

   Ustaliłyśmy, iż największym i najczęściej pojawiającym się problemem jest to, iż nie wszystkie klasy korzystają np. z tablic interaktywnych, gdyż, nie mają akurat w tych salach zajęć. Nasz plan działania, który ustaliłyśmy obejmuje cały rok szkolny (dokumentowanie prac - zdjęcia, praca w Wordzie, rysunki wykonywane w Paint, zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej, prowadzenie bloga przez dzieci z klasy 6, wykorzystanie rzutnika, przygotowanie Dnia Patrona, zorganizowanie Szkolnego Festiwalu 2.0). Poza tym, chciałybyśmy aby każda klasa miała możliwość uczestniczenia w lekcji prowadzonej przy pomocy tablicy interaktywnej.

   Szkoła dzięki udziałowi w programie chce promować TIK jako ciekawy sposób na pozyskiwanie wiedzy, zachęcać uczniów do bezpiecznego przeglądania stron internetowych, wyszukiwania samodzielnie informacji, zachęcić nauczycieli do częstszego korzystania z TIK w codziennej pracy, ulepszać pracę szkoły oraz wykorzystywać w jak największym stopniu sprzęt, w który szkoła jest wyposażona.

   Na zebraniu doszłyśmy do wniosku, iż zaangażowane będą wszystkie chętne klasy i uczniowie. Chciałybyśmy zachęcić jak największą liczbę nauczycieli i uczniów do korzystania z TIK.

   Zadniem dla nauczycieli biorących udział w programie jest przeanalizowanie dotychczasowego KODEKSU 2.0, który został zaakceptowany i wprowadzony w życie w ubiegłym roku szkolnym. Wspólnie z uczniami postaramy się ocenić trafność jego założeń oraz w razie potrzeby zmienić niektóre z nich. Wspónym zadaniem osób zaangażowanych w Szkołę z klasą 2.0 będzie zorganizowanie Dnia Patrona, połączonego z I Dniem Wiosny ( wyszukiwanie informacji o patronie naszej szkoły, przygotowanie portretów w programie Paint lub w przypadku klas starszych prezentacji, zorganizowanie olimpiady sportowej im. A. hr Cieszkowskiego i udokumentowanie wydarzeń z pomocą kamery lub aparatu fotograficznego, korzystanie z platformy moodle, np. klasy starsze wymyślają krzyżówkę dla młodszych). Klasy starsze pod okiem pani dyrektor L. Kałwińskiej będą prowadzić bloga.

  Poczas całego roku pracy w programie Szkoła z klasą 2.0 będziemy zbierać materiały, które na koniec zostaną zaprezentowane na Szkolnym Festiwalu 2.0 (prace uczniów, zdjęcia, filmiki, prezentacje multimedialne). Chciałybyśmy aby wszyscy mogli obejrzeć swoje prace oraz prace kolegów i koleżanek ze szkoły. Materiały będą mogły być również zaprezentowane rodzicom.

  Sprawdzanie wykonywanych zadań przez zespół oraz uczniów i chętnych nauczycieli będzie prowadzone na bieżąco. Myślę, że po drodze wpadną nam do głowy jeszcze inne ciekawe pomysły, które urozmaicą naszą pracę.

Debata szkolna


Debata szkolna odbyła się 9 grudnia i trwała 45 minut. Była prowadzona przeze mnie. Brali w niej udział przedstawiciele klas 4-6 i klasy 2. Należymy do tzw. szkół "weteranek", więc na początku przypomnieliśmy sobie zasady wypracowane rok temu.

Kodeks zeszłoroczny:

1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło. porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.

3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.

4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.

5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.

6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.

7. Korzystamy z komputerów szkolnych, także w czasie przerw.

8. Korzystamy z sieci szkolnej.

9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Nasza debata polegała na pracy w 4 grupach (zróżnicowanych pod względem wieku dzieci). Zastanawialiśmy się nad dwoma kluczowymi pytaniami. Co udało się zrealizować w zeszłym roku szkolnym z treści zawartych w kodeksie? Co się nie sprawdziło? Co można zmienić, ulepszyć?

Współpraca między dziećmi układała się doskonale, starsi tłumaczyli młodszym niektóre trudne sformułowania, ale i drugoklasiści mieli sporo do powiedzenie. Wszystkie grupy doszły do wniosku, iż wszystkie punkty zawarte w kodeksie są ważne i powinny w nim zostać. Oto podsumowanie poszczególnych punktów (ogólne uwagi plus cytaty dzieci).

 

1.Dzieci dostrzegają rolę jaką daje im Internet w poznawaniu świata ( wszystkie grupy przyznały to jednogłośnie).

2. "Przed skopiowaniem informacji warto ją przeczytać, porównać informacje z innych źródeł, by sprawdzić ich prawdziwość. Modyfikujemy te informacje znalezione w Internecie, by zwiększyć zrozumiałość tekstu"- zdanie jednej z grup.

3. Wszystkie grupy stwierdziły, iż zbyt mało uwagi zwracają na podawanie autora i źródła (trzeba będzie zwrócić na tę kwestię większą uwagę). Jeden z chłopców wytłumaczył młodszym kolegom, iż należy szanować cudzą pracę i nie wolno przywłaszczać sobie osiągnięć innych.

4.Dzieci przyznają, iż bardzo ważne jest korzystanie z legalnego oprogramowania, ale w praktyce wygląda to różnie.

5. Korzystanie z TIK w celu komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami dzieci postrzegają jako bardzo ważne. Jedna z grup przyznaje, iż :" W naszej szkole dużo osób jest na portalach społecznościowych, kontaktujemy się też z nauczycielami za pomocą maili. Jest to ważne. "Uczniowie przyznają, że spotkali się z przypadkami kiedy zasady Netykiety nie były przestrzegane.

6. Podsumowaniem kolejnego punktu kodeksu może być zdanie : "Programy antywirusowe to podstawa. Bez dobrego programu antywirusowego nie wolno surfować po Internecie".

7. Dzieci miały różne zdania w kwestii korzystania z komputerów podczas przerw w bibliotece. Młodsze dzieci korzystają częściej( warto się temu przyjrzeć).

8.Wszystkie grupy przyznały, iż korzystają z sieci szkolnej. Miały propozycje dotyczące większej ilości informacji umieszczanych na stronie szkoły.

9. Punkt 9 jest dla dzieci bardzo ważny, gdyż jak zauważają poprzez przestrzeganie tego punktu "dbamy o nasze bezpieczeństwo".

Pośród postulatów pojawiły się hasła, aby w szkole było więcej lekcji informatyki oraz więcej informacji o różnych programach, np. Microsoft Excel. Myślę, iż wersja kodeksu, którą komentowaliśmy sprawdziła się w naszej szkole w praktyce. Wszelkie uwagi, które otrzymam jeszcze od nauczycieli i uczniów pomoże mi w opracowaniu i podaniu ostatecznej wersji kodeksu w styczniu.

Marta Lewandowska

Kodeks 2.0


Kodeks 2.0, obowiązujący w zeszłym roku będzie aktualny także w bieżącym roku szkolnym (decyzja ta została podjęta zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli). Postulaty zawarte w kodeksie będą przestrzegane przez całą społeczność szkolną. Nauczyciele szczególnie zaangażowani w program Szkoła z klasą 2.0 wraz z panią dyrektor L.Kałwińską będą nadzorować czy wszystkie punkty, umieszczone w kodeksie, są realizowane.

Kodeks Cieszkowianki w zakresie stosowania TIK

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.
 2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.
 3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.
 4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
 5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.
 6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.
 7. Korzystamy z komputerów szkolnych, także w czasie przerw.
 8. Korzystamy z sieci szkolnej.
 9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Szkolny Festiwal 2.0 - podsumowanie


Szkolny Festiwal 2.0 odbył się 6 czerwca w środę w sali 26. Celowo wybrałyśmy klasę, gdzie znajduje się tablica interaktywna, gdyż dzieci z klas 1 i 2-gich miały możliwość obejrzeć prace, jakie wykonały ich koleżanki i koledzy w ramach projektów "Szkoły z klasą 2.0".Wcześniej ich prace obejrzeli rodzice.

Na początku przypomniałam uczniom zasady Kodeksu Szkoły z klasą 2.0, który obowiązuje w naszej szkole. Pokazałam stronę internetową programu oraz omówiłam w skrócie cele Szkolnego Festiwalu 2.0 w roku szkolnym 2011/2012.

Zaraz potem został zaprezentowany film z przedstawienia z okazji Dnia Mamy, na który klasa 1d gra na flażoletach. Dzieci były dumne ze swojej pracy. Ze strony publicznośći słyszeliśmy pozytywne komentarze i podziw dla uzdolnionych, najmłodszych uczestników naszej TIK-owej grupy. W dalszej części dzieci z klasy 2e zaprezentowały prace wykonane w Power Poincie, dotyczące wybranych krajów europejskich. Po pokazie wspólnie wykonywaliśmy plakaty o krajach Europy. Praca w grupach była bardzo owocna. Na koniec mogliśmy obejrzeć film z przedstawienia andrzejkowego, na którym dzieci z klasy 2d prezentowały popularne bajki z wykorzystaniem rzutnika. Publiczność biła gromkie brawa, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem talentu swoich koleżanek i kolegów. Dzieci, które miały możliwość przedstawienia swoich działań w ramach TIK były dumne ze swoich osiągnięć.

Uczennice z klasy 6b Magda i Gabrysia opowiedziały o swoich blogach, które prowadzą w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0. Wyjaśniły młodszym kolegom jak można założyć bloga i co to właściwie jest. Dziewczyny chętnie zaprezentowały swoje wpisy na blogach, publiczność była bardzo zainteresowana tematem.

Razem z odpowiedzialnymi nauczycielkami: p. Agnieszką Mikulską, p. Martą Piniarską oraz panią wicedyrektor L. Kałwińską omówiłyśmy co udało nam się zrealizować w ramach tegorocznego udziału w programie. Cieszymy się, iż coraz więcej nauczycieli korzysta z tablic interaktywnych i rzutników w swojej pracy. Wykorzystanie TIK w codziennych zajęciach daje wiele nowych możliwośći, sprawia, iż uczniowie są bardziej zaangażowani podczas lekcji. Myślę, żę nasi podopieczni z klas 1-2 oraz dziewczynki z klasy 6 poradzili sobie znakomicie z realizacją założeń programu Szkoła z klasą 2.0. Jeżeli najmłodsi uczniowie już teraz angażują się w tego typu projekty to bardzo dobrze wróży na przyszłość.

Marta Lewandowska

 


Sprawozdania nauczycieli

Zadanie I - Nasi e-nauczyciele

Wybrałam zadanie 2 nie bez powodu. W szkole w kolejnych salach instalowane są tablice multimedialne. Od ubiegłego roku przybyły nam 4 tablice i są w planach kolejne. Środki na te tablice pozyskujemy wspólną pracą np. organizując festyny. Wszyscy mają chęć korzystania z możliwości tablicy w celu uatrakcyjnienia zajęć i zmobilizowania uczniów do większego wysiłku i zaangażowania. Zakupione zostały też programy multimedialne do poszczególnych przedmiotów. Teraz pora na szkolenia dla nauczycieli. Pierwsze szkolenie już się odbyło w październiku i obejmowało obsługę tablic. Jeszcze w styczniu przed feriami planuje zorganizowanie zespołu samokształceniowego dla nauczycieli, na którym każdy „przedmiotowiec”  zaprezentuje krótki scenariusz zajęć, zestaw ćwiczeń itp.  z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. W dniu 6 marca odbędzie się kolejne szkolenie- rada pedagogiczna, tym razem będzie ono dotyczyło wykorzystania gotowych programów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych i zostanie przeprowadzone przez konsultantów spoza szkoły. Mimo dodatkowych godzin pracy nauczyciele są bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że przełoży się to również na zadowolenie uczniów i ich rodziców.

Zadanie II - Szkoła na platformie

Szkoła na platformie:

http://moodle.sp2lubon.nazwa.pl/

 Do wykonania tego zadania przekonali nas sami uczniowie i nauczyciele, którzy zgłaszali, że przygotowywane przez nich materiały dodatkowe takie jak prezentacje multimedialne, scenariusze, e-portfolia i inne materiały chcieliby udostępnić innym uczniom i nauczycielom.

Pomysł i wykonanie zadania to praca nauczyciela informatyki i administratora szkolnej strony internetowej – p. Joanny Kordzińskiej, która założyła platformę edukacyjną z wykorzystaniem Moodle -  darmowej aplikacji internetowej, którą nauczyciele mogą wykorzystywać do tworzenia witryn edukacyjnych.

Na platformie działa obecnie 9 kursów, m.in. muzyka, język polski, informatyka, Sokrates Comenius oraz kurs dla nauczycieli (materiały do pracy wychowawczej, awans zawodowy, gotowe konspekty lekcji, prezentacje multimedialne itp.). Uczniowie mogą logować się jako goście i korzystać z zamieszczanych dla nich notatek z lekcji, zadań dodatkowych i linków do ciekawych stron www.  Funkcjonują też fora dyskusyjne: forum dydaktyczne i fora ogólne. W tej chwili na platformie istnieją konta 33 nauczycieli.

 Dodatkowo ze strony internetowej szkoły p. Kordzińska przygotowała link do Nauka on-line, gdzie nauczyciele zamieszczają ciekawe zadania dla uczniów. Obecnie funkcjonuje to dla 5 przedmiotów: j. polski, j. niemiecki, j. angielski, informatyka, matematyka. Uczniowie mogą tam znaleźć zadania dodatkowe, krzyżówki, testy itp.

 Chcemy nadal rozwijać platformę edukacyjną, docelowo planujemy uruchomienie kursów dla wszystkich przedmiotów oraz umożliwienie umieszczania materiałów również przez uczniów.

Lidia Kałwińska


Zadanie TIK

"Flażolet- najprostszy sposób na miłe muzykowanie"

 Co planujemy?

 Obszarem mojego działania w klasie pierwszej jest czerpanie radości z aktywnego uczestnictwa w grze na flażolecie i inspirowanie uczniów do dalszego kształcenia, rozwijania talentów muzycznych.

Cele ogólne:

1.   Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

2.  Kształtowanie wrażliwości estetycznej ,prawidłowego odbioru, zrozumienia i przeżywania utworów muzycznych.

3. Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania muzycznego.

4. Kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami  muzycznymi do wyrażania własnych przeżyć.

5. Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności współdziałania w grupie.

6. Porządkowanie dziecięcych emocji poprzez muzykowanie.

7. Poznanie prostych terminów muzycznych.

8. Umożliwienie poprzez częste muzykowanie samodzielnych odkryć wszystkich zasad tkwiących w klasycznym zapisie nutowym.

9. Przygotowanie do  gry na flażolecie.

 

 Co zrobiliśmy?

Uczniowie spotykają się na zajęciach raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w ramach koła jak i podczas lekcji edukacji muzycznej. W ciągu kilku zajęć ćwiczymy wybraną piosenkę, aż uczniowie będą w stanie ją samodzielnie razem zagrać  Zaczynaliśmy od prostych, krótkich utworów, by treraz ćwiczyć znacznie trudniejsze kolędy, które będą prezentowane podczas świątecznego spotkania z Rodzicami w klasie.

Za bardzo ważne uważam eksponowanie osiągnięć dzieci, poprzez prezentowanie ich innym w mini koncertach - przede wszystkim rodzicom,  nauczycielom,  a także o ile jest taka możliwość na konkursach czy akademiach ogólnoszkolnych. Ważne jest również utrwalanie tych zdarzeń oraz osiągnięć na fotografiach, a zwłaszcza zapisywanie w kronice szkolnej. Sukcesy artystyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć dzieci, czy podziw rówieśników, ktorzy nie mają tego typu zajęć w równległych klasach owocuje dalszą motywacją do grania na flażolecie, a w niektórych przypadkach jest to wstęp do gry na innych instrumentach.

 

Co się wydarzyło?

Obecnie przygotowujemy się do występu dla rodziców na wigilii klasowej ucząc się grać kolędy.

Projekt

Planowanie projektu

 Temat naszego projektu to:Flażolet- najprostszy sposób na muzykowanie.

Zachwycona prostotą grania na flażolecie postanowiłam wprowadzić naukę gry podczas naucznia zintegrowanego w klasie pierwszej.Skąd pomysł na realizację projektu? Istota wychowania młodszych dzieci powinna nawiązywać do tego co dziecku bliższe czyli dom, rodzina. A taniec i gra na flażolecie wzbudziły u moich dzieci duże zainteresowanie. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności instrumentalnych oraz kształcenie słuchu muzycznego a także nawiązanie więzi emocjonalnych z otoczeniem i prezentacja efektów wspólnego muzykowania podczas koncertów. Zaplanowaliśmy dwa występy : koncert kolęd i koncert z okazji Dnia Matki.  Podczas zajęć z muzykowania wykorzystujemy tablicę multimedilną dzięki której możemy odtworzyć pliki z muzyką . Również na zajęciach komputerowych dzieci miały za zadanie narysować w power point flażolet. Nasze zajecia są zbyt krótkie dlatego aby dzieci mogły kontynuować naukę gry na flażoletach postanowiłam przesyłać pliki z muzyką na e-maile rodziców. Dzieci chętnie ćwiczą w domach przy komputerze  grając swoim rodzicom.

Realizacja projektu

Chcieliśmy wspaniale wypaść na koncercie dlatego postanowiliśmy ćwiczyć bardziej systematycznie poprzez spotkania w szkole na dodatkowych zajęciach oraz odtwarzając w domach akompaniament przy pomocy komputera.

Największą trudność sprawiało mi to, że dzieci były już przemęczone częstymi próbami. Wtedy musiałam pobudzić ich do wyobraźni i wrażliwości .Sięgałam wówczas do różnorodnych utworów muzycznych. Zachęcałam dzieci do wymiany między sobą uwag, dzielenia się doświadczeniami, decydowania o skończonej pracy, próbowania jeszcze raz, kiedy nie są zadowolone. Dawałam im szansę na stworzenie wspólnego dzieła, z którym wszyscy się identyfikowali i cieszyli.

Jak już wspomniałam wcześniej pierwszy nasz występ to koncert kolęd na którym dzieci zaskoczyły mnie swoją odwagą i perfekcją zagrania utworów. Na drugim koncercie, który odbył się z okazji Dnia Matki dzieci były juz pewne siebie.

 

Podsumowanie projektu

W styczniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu odbył sie koncert flażoletów w wykonaniu klasy pierwszej. Odbiorcami byli rodzice ale również nauczyciele i zaproszeni goście.Pierwszaki poprzez akompaniament puszczony na tablicy multimedialnej miały okazję zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Pokazaliśmy jak radzimy sobie z grą na flażolecie. Podczas koncertu zostały wykonane najpiękniejsze polskie kolędy. Dzięki temu koncertowi uczniowie pokonali swoją tremę i nauczyli sie szacunku do własnej i cudzej pracy. Za bardzo ważne uważam eksponowanie osiągnięć dzieci na fotografiach a  utworów muzycznych na filmach, które dołączam w pliku.

Drugą naszą publiczną prezentacją był koncert z Okazji Dnia Matki w maju, którego odbiorcami były mamy. Prezentacja trwałą 30 minut.Wykorzystaliśmy tablicę multimedialną do nutek i odtwarzania akompaniamentu.Utwory grane  w tym koncercie wyzwoliły w moich uczniach twórczą postawę i nauczyły odpowiedzialności nie tylko  za swoje dokonania ale i efekty pracy całej klasy. Dzieci nabrały pewnosci siebie i wspierały w nabywaniu nowych umiejętności.

Agnieszka Mikulska- Spalona

 


Zadanie TIK

Swoją przygodę z Szkołą z klasą 2.0 postanowiłam przeżyć ze swoimi uczniami uczęszczającymi na zajęcia dodatkowe – grupa 8 uczniów z klasy II e. Początkowo wszystko wydawało się nam bardzo skomplikowane, jednak po wnikliwej analizie ubiegłorocznego kodeksu i rozmowie z koordynatorem wszystko się nam „rozjaśniło”. Postanowiliśmy przejść do wykonania pierwszego zadania.

Dzieci bardzo lubią pisać w edytorze tekstu, rysować w poincie, dlatego postanowiłam połączyć te dwie czynności i stworzyć pierwsze zadanie używając tych programów. Zadaniem uczniów było przygotowanie świątecznych życzeń w wybranym przez siebie programie( Word lub Point). Do swojej pracy mieli przygotować się w domu. Wybrać program w którym stworzą kartkę 
i napiszą życzenia, założyć konto poczty elektronicznej, ułożyć życzenia. Dalsza część pracy była wykonana (jak się okazało - nie do końca) w szkole. Niestety zbyt krótki czas zajęć spowodował, że uczniowie swoje zadania kończyli w domu. Jednak dzięki wcześniej założonym kontom, nie było problemu z przesłaniem nieskończonych prac z konta poczty elektronicznej nauczyciela na konta uczniów. Skończoną pracę uczniowie przesłali z powrotem na moją pocztę.

 

Wykorzystany punkt z kodeksu:

 1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności korzystania z komputera – poczta elektroniczna, program Word, Point.

 2. Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń świątecznych.

Zadania dla uczniów:

 1. Założyć konto poczty elektronicznej.
 2. Ułożyć życzenia świąteczne.
 3. Stworzyć kartkę świąteczną lub ozdobić tekst życzeń w edytorze tekstu Word lub Poincie.
 4. Przesłać wykonaną pracę drogę elektroniczną do nauczyciela.

Umiejętności TIK jakie zdobędą uczniowie:

 1. Tworzenie tekstów w edytorze Word.

 2. Korzystanie z poczty elektronicznej.

 3. Wyszukiwanie obrazów, ilustracji na dany temat.

 4. Stworzenie kartki lub życzeń świątecznych w programie komputerowym.

Największy problem stanowiło to, że niektórzy uczniowie nie mają stałego dostępu do internetu. Kolejnym utrudnieniem był brak czasu rodziców na pomoc dzieciom w wykonaniu zadania. Niektórzy rodzice zbyt mocno ingerowali w zadanie dzieci i niestety niektóre prace nie wydają się być samodzielną pracą.

Wnioski na przyszłość:

 1. Bardziej sprecyzować zadanie – ściśle określić program w jakim zadanie ma zostać wykonane.

 2. Zwrócić większą uwagę na czas wykonania zadania.

 3. Przeprowadzić rozmowę z rodzicami na temat samodzielnego wykonywania zadań przez uczniów. Rodzic powinien kierować, pomagać lecz nie wykonywać pracy za dziecko.

Projekt

Planowanie projektu

 • Temat projektu: „”Wybrane kraje Unii Europejskiej"

Temat projektu powstał z mojej inicjatywy. Zadanie zostało zrealizowane z 8 osobową grupą uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym.Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach.

 • Cel główny: Wzbogacenie wiedzy uczniów o krajach Unii Europejskiej.i
 • Organizacja: Przewidywany czas trwania projektu to 4 tygodnie. Projekt zakończy się prezentacją multimedialną.Praca uczniów będzie monitorowana poprzez spotkania z opiekunem  podczas zajęć jak i na bieżąco konsultowana e-mailowo. Do pomocy zaproszeni zostali również rodzice uczniów.
 • Zadania:

−         Każdy grupa ma za zadanie wykonać prezentacje PowerPoint zawierającą:

 1. Podstawowe informacje o danym kraju (historia, zabytki)
 2. Ciekawostki wybrane przez dzieci.

-          Zadanie dodatkowe:

 1. Przedstawienie prezentacji z krótkim omówieniem wśród swoich kolegów i koleżanek z klasy.
 2. Przygotowanie matriałów potrzebnych do wykonania plakatu przez dzieci którym prezentacja zostanie wyświetlona (uczniowie klasy IIe)

 

Obecnie uczestnicy projektu są na etapie wyszukiwania informacji o wybranym przez siebie kraju.

Grupa I: Ola i Julka - Francja

Grupa II: Wiktor i Kuba - Niemcy

Gruoa II: Kinga i Weronika - Włochy

Grupa IV: Zuzia i Bartek - Hiszpania

Realizacja projektu

Realizacją projektu uczniowie zajmują się już 4 tydzień.

Początkowo zbierali niezbędne informacje o swoich państwach, a następnie z pomocą nauczyciela wykonywali prezentację  PowerPoincie.

Spotkania odbywają się średnio raz w tygodniu. Ewentualne konsultacje odbywają się również poprzez emaile. Trudność sprawiła dzieciom brak znajomości programu w której mieli wykonać prezentacje, dlatego cotgodniowe spotkanie było ograniczone do pracy tylko z jednym zespołem.

Swoje poczynania przedstawimy uczniom klasy II e oraz wyświetlimy na projektorze podczas Festiwalu szkolnego dla społeczności szkolnej.

 

Podsumowanie projektu

Szkolny Festiwal 2.0 odbył się w jednej z sal w naszej szkole, w której znajduje się tablica multimedialna. Odbiorcami byli uczniowie klas 1 i 2 oraz nauczyciele uczący w danej klasie. Uczniowie, którzy wykonali prezentacje mieli możliwość przedstawienia ich po raz kolejny. Pierwsza prezentacja odbyła się dla kolegów i koleżanek z klasy IIe i IId. Po prezentacjach wykonaliśmy w grupach plakaty o wybranym kraju Unii Europejskiej do których materiały przygotowały dzieci biorące udział w projekcie.Na festiwalu nasza prezentacja trwała ok. 20 minut. Oprócz wyświetlenia prezentacji w PowerPoincie dzieci przedstawiły swoje wcześniejsze dokonania – kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi, projekty buziek i propozycję sprawdzianu.

Zajęcia były bardzo ciekawe i dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Uważam, że doświadczenia, które zdobyliśmy poprzez udział w projekcie długo zostaną z nami i pomogą nam bezpiecznie korzystać z internetu oraz programów office.

Uczymy z TIK

Pomysł zadania powstał z mojej inicjatywy. Zadanie zostało zrealizowane z 8 osobową grupą uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym. Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach.

I etap - planowanie, wykonanie zadania Uczniowie mieli za zadanie wykonanie karty pracy sprawdzającej umiejętności matematyczne swoich kolegów i koleżanek z klasy. Pracę rozpoczęli od wspólnego wyboru zakresu zadań w karcie pracy (jakie umiejętności chcą sprawdzić), następnie podzielili się na 4 dwuosobowe zespoły w których tworzyli zadania. Karta pracy miała zawierać 4 zadania. Pierwsze z nich obejmowała dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (5 przykładów z dodawania i 5 z odejmowania), zadanie drugie miało sprawdzić umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 20 ( 5 przykładów z dzielenia i 5 z mnożenia), 3 i 4 zadanie to zadania z treścią. Kolejnym etapem pracy było napisanie zadań w edytorze tekstu Word oraz wydrukowanie i skserowanie swoich kart pracy dla innych uczniów. Tym samym powstały 4 różne karty pracy, które postanowiliśmy wykorzystać na lekcji w dniu następnym.

II etap – realizacja zadania w klasie Gotowe karty pracy uczniowie rozdali swoim kolegom i koleżankom z klasy. Jedna osoba z grupy osób przygotowujących karty pracy wytłumaczyła dzieciom na czym polega ich zadanie.

III etap – sprawdzenie i ocenienie Po wykonaniu zadań karty zostały zebrane przez nauczyciela, a następnie sprawdzone na kolejnych zajęciach z uczniem zdolnym przez ich autorów. Dzieci wspólnie wymyśliły system oceniania. W programie Paint stworzyły różne buźki, które przyznawały za wykonanie zadań.

0 błędów – REWELACJA – super buźka

1-3 błędów – FAJOWO – fajna buźka

4-6 błędów – JEST OK – dobra buźka

7 i więcej – PRACUJ!PRACUJ! - grymasząca buźka

Stworzone buźki i karty pracy są załącznikiem w zadaniu.

Zaskoczeniem było dla mnie to, że uczniowie nie mieli najmniejszych problemów z wykonaniem swojego zadania. Sprawnie zaplanowali swoją pracę, ułożyli zadania i przepisali je w Wordzie. Moja pomoc ograniczała się jedynie do pokazania wzoru karty pracy i pokazania w jaki sposób można zapisywać znaki, oddzielać działania itp. Myślę, że zadanie to było naprawdę owocną pracą moich uczniów. Budujące dla mnie było to, kiedy jedna z uczennic po wykonaniu swojej karty pracy i zakończonych zajęciach powiedziała „Te zajęcia były super. Nie mogę doczekać się kolejnych”. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest realizacja takiego zadanie na zajęciach z uczniem zdolnym. Dzięki temu dzieciaki miały powtórkę z matematyki, zajęć komputerowych i świetną zabawę.

Marta Piniarska

2 edycja Szkoły Myślenia (2009/10)

Nauczyciele:

Agnieszka Górna, Michał Szwacki, Izabela Cieślak, Małgorzata Smoczyk, Marta Krojenka

 

Sprawozdania nauczycieli

Projekt 1: Jedna forma- wiele ćwiczeń

Planowanie projektu

SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT

Inspiracji szukałam w wielu źródłach. Czym zainteresować uczniów? Jak zachęcić ich do twórczego podejścia,pisania,poszukiwania, do zainteresowania językiem ojczystym?Odpowiedź znalazłam na Waszej stronie. Po konsultacji z zainteresowanymi dziećmi wybraliśmy reportaż związany z życiem szkolnym, jako formę, której nie ma w podstawie programowej szkoły podstawowej, a która pozwala doskonalić i rozwijać różne formy wypowiedzi.

KTO REALIZUJE PROJEKT?

Projekt realizuje ośmioro uczniów z kl. V i VI, zainteresowanych doskonaleniem swego warsztatu pisarskiego .

JAKIE SĄ CELE PROJEKTU?

- uczniowie doskonalą swój warsztat pisarski,

- poprzez różnego rodzaju ćwiczenia wzbogacają swój język,

- doskonalą umiejętność zbierania i selekcjonowania informacji,

- zbierają, opracowują różne materiały,

- tworzą i analizują ankiety,

- w różny sposób podchodzą do tego samego tematu, ucząc się tolerancji i akceptacji poglądów innych.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

1. Tworzenie mapy pojęć związanych z reportażem.

2. Analiza poszczególnych etapów tworzenia reportażu.

3. Wyjaśnianie trudnych pojęć związanych z reportażem.

4. Ćwiczenia językowe np.frazeologiczne mające na celu wzbogacanie języka.

5. Przypomnienie form wypowiedzi przydatnych do zebrania potrzebnych informacji:

a) wywiad,

b) ankieta,

c) rozmowy kierowane.

6. Ćwiczenia redakcyjne, interpunkcyjne i ortograficzne.

W JAKI SPOSÓB POWOŁANO UCZNIOWSKIE ZESPOŁY PROJEKTOWE ?

Młodsi uczniowie podzielili się na dwuosobowe zespoły ,natomiast starsi pracowali indywidualnie.

DOKUMENTOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRACY

1. Sporządzenie kolorowych map pojęciowych na bristolu.

2.Teczki zawierające dokumentację:

- notatki,

- ćwiczenia językowe, ortograficzne,

- ankiety,

- wywiady,

- reportaże,

Najlepsze prace naszych uczniów zostaną opublikowane w elektronicznej wersji naszej szkolnej gazetki " INTERODGŁOSY"

KRYTERIA OCENY

Pod ocenę podlega końcowy efekt pracy  uczniów, czyli reportaż.

 
Realizacja projektu

Projek rozpoczęliśmy od poszukiwania w różdnych źródłach informacji na temat reportażu i sposobu jego pisania. Uczniowie wykazywali duże zaangażowanie i pomysłowość w poszukiwaniach. Z zebranych informacji wybraliśmy najistotniejsze i stworzyliśmy z niej mapę pojęć, która pozwoliła nam zwizualizować kolejne etapy pracy. W tym momencie ujawniły się talenty plastyczne i organizacyjne dzieci. Okazało się jednak, że nie wszytkie pojęcia są zrozumiałe dla piątoklasistów. Zorganizowałam zajęcia ze słownikami i innymi źródłami, które miały za zadanie wyjaśnienie i analizę poszczególnych niezrozumiałych pojęć.

W trakcie kolejnych zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia językowe (np. frazeologiczne oraz ćwiczenia ze słowniekim synonimów), które miały na celu wzbogacenia ich języka, a jednocześnie miały ich zainspirować do szukania ciekawie sformułowanych tematów. Wiele energii uczniowie włożyli w poszukiwanie ciekawych tematów szkolnych, które mogły poruszać nasze reportaże.

Kilka zajęć poświęciliśmy na przypomnienie i ćwieczenie form wypowiedzi przydatnych do zebrania potrzebnych informacji. Uczestnicy przeprowadzali wywiady i przygotowali ankiety, zajęli się ich opracowaniem ( te czynności sprawiały im wiele radości i robili to bardzo chętnie). Najwięcej trudności uczniowie mieli podczas ćwiczeń redakcyjnych, szlifowania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym prac. Dwoje z nich zrezygnowało właśnie na tym etapie.

Zakończyliśmy projekt z sześcioma reportażami napisanymi na różne tematy dotyczące ostatecznie nie tylko życia szkolnego.

Wiele pracy i zaangażowania kosztowało mnie motywowanie uczniów do podjęcia kolejnych działań, a później ich kontynuacji.

 

Projekt 2: Wspomnienia ze szkolnej ławy

Planowanie projektu

Temat pracy podsunęli mi uczniowie klas szóstych. Uznali,że warto byłoby pozostawić po sobie, swoim roczniku jakiś widoczny ślad. Wspólnie wymyśliliśmy,że może to być pewien rodzaj pamiętnika wykonany w formie port-folio za pomocą dowolnej techniki.

Twórcami prac zostali uczniowie kl.6b i kl.6c.

Zadaniem uczniów jest:

- przygotowanie strony tytułowej,

- przedstawienie siebie( w sposób humorystyczny lub poważny),

- stworzenie karty z historii szkoły,

- wspomnienia malucha( wspomnienia z kl.1-3),

- moja klasa- różni ludzie ( koleżanki, koledzy, przyjaciele, sympatie itd- opis postaci),

- lekcje ( te najciekawsze i mniej ciekawe, anegdoty, co z nich w nas zostanie?,które lubiliśmy i dlaczego itd.)

- przerwy,

- szkoła mniej oficjalna ( imprezy klasowe, dyskoteki, festyny itd.),

- wycieczki, których nie zapomnę,

- list do młodszych kolegów.

Cele projektu:

korzystanie z różnych źródeł informacji,

zebranie i wybranie odpowiednich materiałów,

umiejętne zaplanowanie i rozłożenie pracy,

poprawne zredagowanie notatek, listu, opisu ( doskonalenie swego warsztatu redakcyjnego),

twórcze rozwiązania itp.

Wszystki prace zostaną wystawione na szkolnym festiwalu nauki, najlepsze z nich znajdą swoje miejsce w szkolnej Izbie Pamięci naszej szkoły.

 
Realizacja projektu

 

Uczniowie z entuzjazmem podeszli do pomysłu.Zbierali materiały,gromadzili zdjęcia, dzielili się problemami i pytaniami, pokazywali wstępne projekty. Niestety w miarę realizacji projektu ich zapał malał. Martwiło mnie już od początku to, że żadne z nich nie wykazało się większą od innych pomysłowością. Mimo pozostawienia im wolnej ręki co do formy pracy, nikt nie wyszedł poza album- wyklejany, rysowany bądź drukowany. Owszem kilka prac było barwnych, przemyślanych i ciekawszych od innych-to one zostały wyróżnione i wystawione podczas FestiwaluNNauki. 3 z nich trafią do szkolnej Izby Pamięci. reszta wykonana była niestarannie ,bez pomysłu i użycia Słowników ortograficznych.

Pozytywnym wynikiem tego projektu było :

- uczniowie, którzy go rozpoczęli ,skończyli swoją pracę,

- dzieci wymieniały się zebranymi materiałami,

- chętnie dzielili się wspomnieniami i spostrzeżeniami,

- dzieci świetnie się bawiły wspominając miniony czas.

Myślę,że cele projektu osiągnęłam tylko w niewielkim stopniu. Uczniowie nie poszukiwali wiadomości w różnych źródłach, korzystali z tych najłatwiej dostępnych: internetu . Wiele dzieci miało też problem z samodzielnym rozplanowaniem pracy.

Mimo wszystko będę nadal z szóstymi klasami robić Wspomnienia ze szkolnej ławy, przygotuję instrukcje pracy, harmonogram i wskaże im inne formy i źródła, z których mogliby skorzystać.

 

 
Prezentacja

Zdjęcia najciekawszych stron albumu.

Agnieszka Górna


Projekt 1: Świat filmu

Planowanie projektu

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 w ramach realizacji projektu "Świat filmu" pracowaliśmy  z wybranymi uczniami klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

Pomysł

Jestem nauczycielem historii i prowadziłem w zeszłym roku szkolnym kółko historyczne. Uczniowie mieli okazję zwiedzac muzea, pracowac nad makietami historycznych obiektów i poznawac ciekawostki z najbliższej okolicy. Właśnie wtedy narodził się pomysł nakręcenia filmu do legendy o naszym mieście – Luboniu.

Do tekstu legendy uczniowie napisali scenariusz filmowy. Przygotowaliśmy stroje, rekwizyty i wybraliśmy miejsce naszej ekranizacji. Film powstał podczas jednej soboty na terenie pobliskich stawów.

W tym roku szkolnym w ramach ,,Szkoły Myślenia’’ cieszę się, że mogę rozwijac ten pomysł wspólnie z Martą Krojenką, która prowadziła kółko teatralne.

Cele projektu

- uczniowie poznają historię filmu,

- uczą się warsztat pracy reżysera,

- tworzą  scenariusze filmowe,

  

Realizacja projektu

 

Realizacja

W pierwszym etapie pracy uczniowie poznawali historię światowego kina, przyswajali pojęcia związane z procesem powstawania dzieła filmowego oraz oglądali filmy prezentujące wybrane gatunki.

Prezentowanymi filmami były takie filmy fabularne jak angielskie dzieło pt. "Billy Elliot", francuski obraz pt. "Pan od muzyki " oraz chiński film dokumentalny pt. "Chiny w kolorze blue".

Uczniów wykonali  plakaty prezentujące w formie mapy mentalnej zdobyte wiadomości oraz przemyślenia towarzyszące dzieciom w trakcie podejmowanych przez nie działań.

Zaplanowane zadania

Kolejnym etapem projektu "Świat filmu" będzie napisanie przez uczniów autorskiego scenariusza,na podstawie którego zostanie nagrany film reklamowy- ,,lip dub’’ dotyczący życia Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

 
Prezentacja

Projekt 2: ,,Ufo w Luboniu''

Planowanie projektu

          W drugim semesrtrze roku szkolengo uczniowie klas V i VI pracowali nad pomysłem filmu ,,Ufo w Luboniu''. Wspólnie opracowali zarys ogólny scenariusza, poszczególne sceny i obsadę. Po omówieniu ogólnym, przystąpili do pisania scenariusza właściwego. Tematem filmu miało byc poszukiwanie przez przybyszów z innej planety przyjaciół na Ziemi.

 
Realizacja projektu

         Po przeanalizowaniu scenariusza napisanego przez uczniów, przystąpiliśmy do dokładnego zaplanowania poszczególnych scen. Uczniowie bardzo chętnie dzielili się pomysłami, zarówno na stroje, rekwizyty, jak i sposób zagrania. 

Do nakręcenia filmu przystąpiliśmy w dniu 1. 06. - data była przypadkaowa, ale zarazem trefiona. Nikt ,,krzywym'' okiem nie spojrzał na nas w centrum ,,Pajo''- gdzie kręciliśmy sceny w sklepie zoologicznym. Uczniowie poprzebierani za ,,obcych'' obserowoali życie na Ziemie. Wszyscy z życzliwością odnieśli się do naszych reżyserskich pomysłów.

Efekt ciągle jest w opracowaniu. Mamy nadzieje, że jeszcze w sezonie wakacyjnym zostanie on pokazany na naszej stronie internetowej. 

Michał Szwacki


 

Projekt 1: Czy drzewa i krzewy mogą zakwitnąć zimą?

Planowanie projektu

Jestem nauczycielem wychowawcą świetlicy w której od kilku lat prowadzone sa zajęcia  kółka małych przyrodników.Podczas systematycznych spacerów krajoznawczych poznajemy otaczającą przyrodę, obserwujemy jak się zmieniai dlaczego tak się dzieje. Stąd pomysł na eksperyment przyrodniczy celem którego jest wykazanie, że poprzez zmianę warunkówzewnętrznych możemy wpływać na  rozwój roślin.

1.Zimowy spacer po śniegu i obserwacja przyrody.

2.Rozmowa w klasie z dziećmi na temat tego jak wyglądają drzewa i krzewy i dlaczego tak się dzieje. Postawienie problemu: czy możemy sprawić, aby drzewa lub krzewy zakwitły zimą i co trzeba zrobić, aby tak się stało.

3.Ponowny spacer i ścięcie gałązek wierzby, wiśni i forsycji.

4.Umieszczenie gałązek w słojach z wodą na nasłonecznionym parapecie klasy.

5.Systematyczna obserwacja gałązek i prowadzenie dziennika obserwacji.

6.Zajęcia podsumowujące i wyciągnięcie wniosków z eksperymentu.

 
Realizacja projektu

Realizację projektu rozpoczęliśmy od spaceru w pięknej zimowej scenerii - wszędzie przynajmniej 20 cm śniegu i mróz -9 stopni. Spacerując w okolicach szkoły uczniowie mieli za zadanie obserwować przyrodę, zwłaszcza drzewa i krzewy. Po powrocie do klasy  dzieci opowiadały o swoich spostrzeżeniach.  Zastanawialismy się czy drzewa i krzewy  mogą zakwitnąć zimą i co trzebaby zrobić, aby tak się stało. Postanowilismy przeprowadzić eksperyment: ściąć gałęzie forsycji, wiśni, wierzby i umieścić je w wodzie w naszej świetlicy. Następnego dnia podczas kolejnego spaceru pościnaliśmy gałęzie, włożyliśmy do słoików z wodą i rozpoczął się najważniejszy etap  - obserwacja.  Dzieci podeszły do zadania z wielkim zaangażowaniem, każdego dnia, już od samego rana  podchodzily do gałęzi i głośno opowiadały  o zachodzących zmianach, kóre następnie zapisywaliśmy na kartach obserwacji. Pierwsza zakwitła forsycja po 9 dniach, następnego dnia wierzba pokazała ,, kotka" w całej okazałości. Najdłużej, bo 15 dni czekaliśmy na białe kwiatki wiśni. Podsumowaliśmy nasz eksperyment rozmową  w której dzieci doszły do wniosku, że to zmiana temperatury otoczenia i woda sprawiły, że gałęzie zakwitły.

 

Projekt 2: Od nasionka do kanapki

Planowanie projektu

   

  

      Większość dzieci z naszej szkoły mieszka w blokach i nigdy nie miała okazji obserwować jak rosną rożne gatunki roślin oraz

jak długo to trwa. Stąd pomysł na kolejny eksperyment przyrodniczy, który planuję rozpocząć na początku kwietnia:

1. Wysianie do dwóch skrzynek nasion warzyw rzodkiewki i  sałaty.

2. W trzeciej skrzynce nasiona kwiatów- aksamitek.

3. Systematyczna obserwacja .

4. Prowadzenie kart obserwacji.

           

       Planuję, że dzieci nauczą się :

- systematycznego dbania o roślinki;

- zaobserwują jak zmienia się roślina na poszczególnych etapach wzrostu;

- ile czasu potrzeba, aby warzywa nadawały się do zjedzenia;

- poznają zasady prawidłowego odżywiania się;

         Eksperyment zakończy się zjedzeniem sałaty i rzodkiewki - na kanapkach. Kwiatki przeflancujemy na " zielone boisko.

Izabela Cieślak

  


 

Projekt 1: Kochane zdrowie

Planowanie projektu

Do projektu przystąpili uczniowie klas czwartych i piątych. Uczestnicy chcą poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat zdrowia, wzbogacić słownictwo oraz rozwijać umiejętność korzystania ze słownika dwujęzycznego.

Harmonogram spotkań:

10.12.2009

Uczniowie stworzą mapę umysłu dotyczącą zdrowia. Podczas tworzenia mapy uczestnicy wyodrębnią najważniejsze czynniki, które według nich mają znaczący wpływ na zdrowie. Podczas kolejnych spotkań będziemy omawiać każdy z czynników osobno. To uczniowie zadecydują o kolejności omawianych tematów.

17.12.2009

Uczniowie będą swobodnie rozmawiać na temat wpływu sportu na zdrowie. Następnie każdy uczeń zaprezentuje swój pomysł na plakat przedstawiający tematykę sportu. W celu zgromadzenia potrzebnego słownictwa uczniowie będą używać słowników dwujęzycznych. Na kolejnym spotkaniu uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje plakaty wykonane w domu.

7.01.2010

Uczniowie będą rozmawiać na temat wpływu odżywiania na zdrowie. Wspólnie wyodrębnimy pięć grup produktów niezbędnych dla zdrowia: produkty pełnoziarniste, produkty mleczne, owoce, warzywa oraz produkty bogate w białko.Uczestnicy zaprezentują swoje pomysły na plakat przedstawiający tematykę prawidłowego odżywiania. W celu zgromadzenia potrzebnego słownictwa uczniowie będą używać słowników dwujęzycznych. Na kolejnym spotkaniu uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje plakaty wykonane w domu.

14.01.2010

Uczestnicy będą rozmawiać na temat wpływu higieny osobistej oraz sposobu ubierania na zdrowie. Następnie każdy uczeń będzie mógł przedstawić swój pomysł na plakat. Przy pomocy słownika dwujęzycznego uczniowie zgromadzą słownictwo niezbędne do wykonania plakatów, które zaprezentują na kolejnym spotkaniu.

4.02.2010

Ostatnim omawianym tematem będą choroby i urazy oraz jak się przed nimi chronić. Po zaprezentowaniu pomysłów na plakaty, uczniowie przystapią do gromadzenia słownictwa. W domu każdy uczeń wykona plakat związany z tematyką omawianą na zajęciach.

11.02.2010

Po dokładnym omówieniu każdej z grup wyznaczonych  przez dzieci na pierwszym spotkaniu, uczniowie wymyślą hasło związane ze zdrowiem i ułożą krzyżówki. Tematyka słownictwa zawartego w krzyżówkach będze związana ze zdrowiem.

18.02.2010

Na ostatnim spotkaniu uczestnicy stworzą mapę umysłu dotyczącą zdrowia w języku angielskim. Dzieci użyją słownictwa, którego nauczyły się podczas trwania projektu.

 

 
Realizacja projektu

Zakończyliśmy realizację pierwszego projektu. Wykonaliśmy wszystkie zadania.

Wszyscy uczestnicy projektu jednomyślnie stwierdzili, że największą atrakcją była praca ze słownikiem i możliwość przyswojenia nowego słownictwa. Tworzenie mapy umysłu oraz przygotowywanie plakatów dotyczących ciekawych tematów również stanowiły interesujący element realizowanego projektu.

 
Prezentacja

Prezentacja najciekawszych prac podczas SZKOLNEGO FESTIWALU NAUKI

 

Galeria:

 

 

Projekt 2: At the doctor's

Planowanie projektu

W nauce języka obcego nie tylko ważne jest opanowanie podstawowych zdolności mówienia, pisania, czytania i słuchania, ale równie ważnym aspektem jest poprawne używanie języka w określonych miejscach i sytuacjach. Uczniowie szkoły podstawowej bardzo rzadko zdają sobie sprawę z faktu, iż literalne tłumaczenie z języka ojczystego wcale nie jest kluczem do sukcesu. Projekt ma na celu wskazanie uczniom korzystanie z różnych źródeł informacji oraz rozwijanie  krytycznego myslenia.

Projekt polaga na zgromadzeniu słownictwa dotyczącego chorób, urazów i leczenia, jak i zwrotów grzecznościowych używanych w gabinecie lekarskim. Uczniowie mogą w tym celu używać podręcznik, słownik dwujęzyczny oraz korzystać z internetu. Następnie dzieci dobiorą się w pary i podejmą próbę ułożena dialogu, jaki może mieć miejsce w gabinecie lekarskim. Po zaprezenowaniu dialogów grupie, każda z par przygotuje się do nagrania krótkiego filmu.

 
Realizacja projektu

W projekcie wzięło udział dwunastu uczniów z klas czwartych i piątych. Reazlizacja projektu powiodła się! Największą przyjemnością podczas pracy nad projektem okazało się nagrywanie scenek, w których dzieci mogły popisać się swoimi zdolnościami aktorskimi. Uczniowie podjęli decyzję o zamieszczeniu filmów na stronie internetowej naszej szkoły oraz o kontynuowaniu projektu w przyszłym roku szkolnym. Wspólnie wybierzemy temat scenek do realizacji.

Małgorzata Smoczyk


Projekt 1: Świat filmu

Planowanie projektu

Celem projektu "Świat filmu" jest zapoznanie uczniów klas piątych i szóstych z ogólną historią filmu światowego, przybliżenie pojęć związanych z powstawaniem dzieła filmowego oraz zaprezentowanie , w ramach projekcji, wybranych gatunków filmowych.

 

 
Realizacja projektu

W czasie pierwszego semestru roku szkolnego 2009/2010 w ramach realizacji projektu "Świat filmu" zostało zorganizowanych kilkanaście spotkań z wybranymi uczniami klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

W czasie przeprowadzonych zajęć uczniowie poznawali historię światowego kina, przyswajali pojęcia związane z procesem powstawania dzieła filmowego oraz oglądali filmy prezentujące wybrane gatunki.

Prezentowanymi filmami były takie filmy fabularne jak angielskie dzieło pt. "Billy Elliot", francuski obraz pt. "Pan od muzyki " oraz chiński film dokumentalny pt. "Chiny w kolorze blue".

Efektem pracy uczniów były plakaty prezentujące w formie mapy mentalnej zdobyte wiadomości oraz przemyślenia towarzyszące dzieciom w trakcie podejmowanych przez nie działań.

Kolejnym etapem projektu "Świat filmu" będzie napisanie przez uczniów autorskiego scenariusza,na podstawie którego zostanie nagrany film reklamowy dotyczący życia Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

Projekt 2: "Ufo w Luboniu"- film

Planowanie projektu

W drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 w ramach zajęć z uczniem zdolnym odbyło się kilka spotkań poświęconych planowaniu

kolejnego projektu. Uczniowie klas piątych i szóstych ustalili temat krótkiego filmu, który zamierzali nagrać oraz zaplanowali sposób pisania scenariusza do planowanej pracy. Ustalono,że tematem filmu będzie poszukiwanie przyjaźni przez istoty z obcej planety, które wyladowały w Luboniu.

 
Realizacja projektu

W czerwcu 2010r. uczniowie realizujący projekt "Szkoła myślenia" nakręcili film pt. "Ufo w Luboniu", który powstał na podstawie napisanego wcześniej przez dzieci scenariusza. Film w zabawny sposób prezentował problem poszukiwania akceptacji i przyjaźni.

Marta Krojenka

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube