Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger
Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach są oparte na dokumencie Wewnątrzszkolne Ocenianie.

j.polski

j.obcy

historia

wos

religia

przyroda

biologia

geografia

fizyka

chemia

matematyka

informatyka

technika

plastyka

muzyka

EDB

WF

Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach są oparte na dokumencie Wewnątrzszkolne Ocenianie.

 

klasa 1

klasa 1- język angielski

klasa 2

klasa 2 - język angielski

klasa 3

klasa 3 - język angielski

klasy 1-3  religia