Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

Lista kandydatów zakwalifikowanych:

 

 1.  Błasik Igor
 2.  Borowiak-Hytry Michał
 3.  Gromadziński Jan
 4.  Janiak Karolina
 5.  Kaczmarek Szymon Eugeniusz
 6.  Kapłon Paulina
 7.  Krzątała-Marciniak Lena
 8.  Kuchnicki Dominik
 9.  Rejek Franciszek Tadeusz
 10. Sarna Mateusz
 11. Sierszeński Kacper
 12. Skrzypczak Hanna
 13. Szczerbal Aleksandra Maria
 14. Uszak Lidia
 15. Żurek JanLista kandydatów niezakwalifikowanych:

 1. Cybulski Nikodem
 2. Mendyk Wojciech
 3. Muchajer OliwiaLuboń, 13.04.2022

 

Wyniki rekrutacji dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

 

 

Informator dla Rodziców

Szanowni Państwo

Od 21 lutego do 4 marca 2022 roku rozpoczyna się elektroniczne zgłoszenie do klas I w obwodowych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń, na rok szkolny 2022/2023.

Zgłoszenie dokonuje się przez stronę internetową:

http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Informacje ogólne:

http://www.sp2lubon.nazwa.pl/instalator/joomla/pliki/rekrutacja/2022_2023/Informator_rekrutacja2022.pdf

 

Dnia 10.08.2021r. na drzwiach szkoły została wywieszona lista przyszłych uczniów klas 1.

Na rozpoczęcie roku szkolnego przyszłych uczniów klas 1 wraz z Rodzicem zapraszamy 1 września o godz. 13.00.

Jednocześnie odbędzie się pasowanie dzieci na uczniów naszej Cieszkowianki. 

https://openclipart.org/image/800px/306205

Harmonogram zgłoszenia, postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Data

Etap/czynność rodzica

od

do

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I

21 lutego 2022 r.

(od godz. 8:00)

4 marca 2022 r.

(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia 

18 marca 2021 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na wolne miejsca w szkole dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły w szkołach podstawowych

23 marca 2022 r.

(od godz. 8:00)

6 kwietnia 2022 r.

(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

13 kwietnia 2022 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2022 r.

(od godz. 13:00)

20 kwietnia 2022 r. (do godz. 15:30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane

27 kwietnia 2022 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc

27 kwietnia 2022 r.

(od godz. 13:00)

4 maja 2022 r.

(do godz. 15:30)

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas I w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego,

dla kandydatów spoza obwodu szkoły

27 czerwca 2022 r.

(od godz. 8:00)

1 lipca 2022 r.

(do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

8 lipca 2022 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 lipca 2022 r.

(od godz. 13:00)

13 lipca 2022 r. (do godz. 15:30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane

15 lipca 2022 r.

(godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc

15 lipca 2022 r.

(od godz. 13:00)

22 lipca 2022 r.

(do godz. 15:30)

Procedura odwoławcza

29 sierpnia 2022 r.

(godz. 12:00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 

Na zebranie Rodziców przyszłych klas pierwszych

zapraszamy 8 czerwca o godz. 17.00

na sali gimnastycznej.

 

Podkategorie