Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger
DATA   
od do etap rekrutacji
8 marca od godz 8:00 18 marca do godz 15:30 Rejestracja w systemie rekrutacji i złożenie zgłoszeń                     o przyjęcie do szkoły obwodowej
29 marca godz. 13:00 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych                                   i niekwalifikowanych
29 marca od godz 13:00 2 kwietnia do godz 15:30 złożenie potwierdzenia woli 
9 kwietnia godz 13:00 Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
od 9 kwietnia procedura odwoławcza
     
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA WOLNE MIEJSCA                 DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY
23 kwietnia od godz. 8:00 5 maja do godz 15:30 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca, złożenie dokumentów
7 maja godz. 13:00 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych                               i niekwalifikowanych
7 maja od godz. 13:00 11 maja do godz. 15:30 złożenie potwierdzenia woli
14 maja godz 13:00 Podsanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
od 17 maja godz. 13:00 procedura odwoławcza
31 sierpnia  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc