Wycieczka do „Lasu dębińskiego”.

   W piątkowe popołudnie wszyscy zwolennicy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu wybrali się na wycieczkę do położonego blisko Lubonia „Lasu dębińskiego”. Jest on pozostałością po lasach łęgowych rosnących w dolinie rzeki Warty.

    Pod względem gatunkowym jest to las zbliżony do naturalnego, można tu zobaczyć  dęby , wiązy, topole białe, olchy, wierzby i jesiony.  Ponad 86 drzew to pomniki przyrody.

   Ornitolodzy naliczyli na Dębinie ponad 100 gatunków ptaków, z czego większość to gatunki lęgowe, czyli rozmnażające się na terenie lasu, są to np. rudziki, śpiewaki  drozdy,  i słowiki . Usłyszeliśmy jak pięknie śpiewają, bo właśnie teraz kojarzą się w pary i zakładają  gniazda. Bardzo dokładnie słychać też było stukanie dzięcioła.

   W lesie położonym tak blisko osiedli mieszkaniowych żyje wiele gatunków ssaków: łasice, kuny, nietoperze, sarny i dziki. Mogliśmy sami przekonać się o tym, bo udało się nam zobaczyć lisicę z młodym liskiem dziarsko maszerującym za swoja mamą.

   Pięknie położone stawy, które są starorzeczami , czyli zbiornikami wodnymi,  w których kiedyś płynęła rzeka, to Grundela, Słoneczny, Dębowy i Borusa . Spacerując wokół nich z zapałem robiliśmy zdjęcia (oglądajcie je w Galerii), w promieniach popołudniowego słońca . Stawy te stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy.

   Odpoczywając na placu zabaw i posilając się po spacerze ci z nas, którzy jeszcze nie nasycili się przyrodą, malowali portrety drzew.

   Zobaczyliśmy zaledwie  najbliższy, niewielki fragment „Dębiny”, tak nam się spodobała, że  już teraz umawialiśmy się na następną wycieczkę jesienią. Polecamy ten teren na  wypady z całą rodziną!

Opiekunowie wycieczki: M.Szwacki, P.Nowaczyk, U.Roszak