• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Debata szkolna "Profil Szkoły"

25 maja o godz. 18.00 w stołówce szkolnej odbyła się debata, w której wzięli udział wybrani rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 4-6. Pani dyrektor Lidia Kałwińska rozpoczęła obrady szczegółowym omówieniem zasad i planowanego przebiegu spotkania, po czym reprezentanci poszczególnych grup pracowali nad udzieleniem odpowiedzi na postawione pytania. Dotyczyły one przede wszystkim kryteriów oceniania, podawania przez nauczycieli celów każdej lekcji, atmosfery na zajęciach i komunikacji na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel. Odpowiedzi każdej grupy musiały być poparte konkretnymi argumentami, należało tez ustalić tendencję danego czynnika. Po pracy w grupach, wybrane osoby z każdej grupy usiadły przy wspólnym stole tworząc panel dyskusyjny. Wszystkie uwagi grup zostały szczegółowo omówione, a zanotowane wnioski przedstawimy do wiadomości w najbliższym czasie.

Violetta Langner

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube