• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Debata szkolna "Profil Szkoły"

25 maja o godz. 18.00 w stołówce szkolnej odbyła się debata, w której wzięli udział wybrani rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 4-6. Pani dyrektor Lidia Kałwińska rozpoczęła obrady szczegółowym omówieniem zasad i planowanego przebiegu spotkania, po czym reprezentanci poszczególnych grup pracowali nad udzieleniem odpowiedzi na postawione pytania. Dotyczyły one przede wszystkim kryteriów oceniania, podawania przez nauczycieli celów każdej lekcji, atmosfery na zajęciach i komunikacji na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel. Odpowiedzi każdej grupy musiały być poparte konkretnymi argumentami, należało tez ustalić tendencję danego czynnika. Po pracy w grupach, wybrane osoby z każdej grupy usiadły przy wspólnym stole tworząc panel dyskusyjny. Wszystkie uwagi grup zostały szczegółowo omówione, a zanotowane wnioski przedstawimy do wiadomości w najbliższym czasie.

Violetta Langner

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube