Konkurs wiedzy o Zamku Królewskim w Poznaniu

28 kwietnia uczniowie klas VI wzięli udział w międzyszkolnym konkurs wiedzy o Zamku Królewskim w Poznaniu organizowanym przez Zespół Szkół z Oddziałami Specjalnymi nr 2 w Poznaniu.

Po części testowej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu  o zamkach w Polsce byłego wojewody poznańskiego, senator V kadencji i autor między innymi Przewodnika po Poznaniu p. Włodzimierza Łęckiego.

Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i osiągnęli  zbliżone wyniki. Dyplomy i upominki książkowe z autografem autora otrzymali wszyscy, jednak najlepiej test napisał Oskar Korbas z klasy VI D, który brał udział w dogrywce o III miejsc. Tym razem  jednak otrzymał  wyróżnienie.

Na koniec udaliśmy się uczcić dobry wynik lodami w Mc Donaldzie J!

Całej grupie serdecznie gratulujemy, a szczególnie oczywiście Oskarowi!

Michał Szwacki