• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Konkurs wiedzy o Zamku Królewskim w Poznaniu

28 kwietnia uczniowie klas VI wzięli udział w międzyszkolnym konkurs wiedzy o Zamku Królewskim w Poznaniu organizowanym przez Zespół Szkół z Oddziałami Specjalnymi nr 2 w Poznaniu.

Po części testowej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu  o zamkach w Polsce byłego wojewody poznańskiego, senator V kadencji i autor między innymi Przewodnika po Poznaniu p. Włodzimierza Łęckiego.

Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i osiągnęli  zbliżone wyniki. Dyplomy i upominki książkowe z autografem autora otrzymali wszyscy, jednak najlepiej test napisał Oskar Korbas z klasy VI D, który brał udział w dogrywce o III miejsc. Tym razem  jednak otrzymał  wyróżnienie.

Na koniec udaliśmy się uczcić dobry wynik lodami w Mc Donaldzie J!

Całej grupie serdecznie gratulujemy, a szczególnie oczywiście Oskarowi!

Michał Szwacki

W Głosie Wielkopolskim o uczennicach Cieszkowianki

            W Głosie Wielkopolskim z dnia 26 maja br. w dodatku Junior Media oraz we wszystkich dziennikach regionalnych Grupy Polska Press w całej Polsce ukazała się informacja o zaczytanych uczennicach Cieszkowianki oraz ich zdjęcie wykonane w oddziale dziecięcym filii Biblioteki Raczyńskich. Kornelia Grzesiak z 3 b oraz Agnieszka Borowska i Dominika Galińska z 3 c nie tylko dużo czytają, ale też piszą recenzje z przeczytanych książek i wygrywają w ogólnopolskim konkursie Junior Media.

            Gratulujemy

 

 

Wycieczka do Puszczy Zielonka

   Ostatnia już w tym roku szkolnym wycieczka, na którą zaprosiły wszystkich zainteresowanych koła przyrodnicze, to wyprawa do Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. W tym leśnym zakątku odwiedziliśmy Arboretum  i przeszliśmy ścieżką dydaktyczną „Płazy i gady w dolinie rzeczki Trojanki” .

W Polsce żyje tylko 18 gatunków płazów, w tym 5 gatunków to płazy ogonowe, a 13 – płazy bezogonowe.

   Podziwiać mogliśmy naturalny, podmokły las, w którym doskonałe warunki rozwoju znajdują płazy, a wśród nich żaby brunatne : trawna i moczarowa oraz żaby zielone: jeziorkowa i wodna. Gody płazów już się zakończyły i ze złożonych jaj rozwinęły się larwy – kijanki. Mogliśmy zaobserwować  ich tysiące w małym stawie, gdzie się rozwijają. Równie dużą atrakcję stanowiły dorosłe osobniki, którym przyglądaliśmy się z bliska.

   Wszystkie płazy są bardzo pożyteczne, zjadają wiele owadów, a ponieważ polują również nocą eliminują ze środowiska owady niedostępne dla ptaków aktywnych w dzień. Zjadając różnorodny pokarm roślinny i bakteryjny, kijanki przyczyniają się do oczyszczania wody w zbiorniku.

Pamiętajcie o tym, że wszystkie płazy w Polsce są pod ochroną.

   Dowiedzieliśmy się, że zagrożeniami dla płazów są zanieczyszczenie środowiska, osuszanie rozlewisk i podmokłych łąk a także  wzmożony ruch samochodowy.

   Dla tych kręgowców stawia się specjalne bariery ochronne  oraz przepusty pod autostradami,  żeby chronić  je w czasie migracji (przejść) do zbiornika wodnego na okres godów.

  Po długim spacerze bardzo smakowały wszystkim upieczone przy ognisku kiełbaski.

Opiekunowie wycieczki  E.Rogowicz, B.Kurzawska, U.Roszak.

Debata szkolna "Profil Szkoły"

25 maja o godz. 18.00 w stołówce szkolnej odbyła się debata, w której wzięli udział wybrani rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 4-6. Pani dyrektor Lidia Kałwińska rozpoczęła obrady szczegółowym omówieniem zasad i planowanego przebiegu spotkania, po czym reprezentanci poszczególnych grup pracowali nad udzieleniem odpowiedzi na postawione pytania. Dotyczyły one przede wszystkim kryteriów oceniania, podawania przez nauczycieli celów każdej lekcji, atmosfery na zajęciach i komunikacji na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel. Odpowiedzi każdej grupy musiały być poparte konkretnymi argumentami, należało tez ustalić tendencję danego czynnika. Po pracy w grupach, wybrane osoby z każdej grupy usiadły przy wspólnym stole tworząc panel dyskusyjny. Wszystkie uwagi grup zostały szczegółowo omówione, a zanotowane wnioski przedstawimy do wiadomości w najbliższym czasie.

Violetta Langner

Wycieczka do „Lasu dębińskiego”.

   W piątkowe popołudnie wszyscy zwolennicy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu wybrali się na wycieczkę do położonego blisko Lubonia „Lasu dębińskiego”. Jest on pozostałością po lasach łęgowych rosnących w dolinie rzeki Warty.

    Pod względem gatunkowym jest to las zbliżony do naturalnego, można tu zobaczyć  dęby , wiązy, topole białe, olchy, wierzby i jesiony.  Ponad 86 drzew to pomniki przyrody.

   Ornitolodzy naliczyli na Dębinie ponad 100 gatunków ptaków, z czego większość to gatunki lęgowe, czyli rozmnażające się na terenie lasu, są to np. rudziki, śpiewaki  drozdy,  i słowiki . Usłyszeliśmy jak pięknie śpiewają, bo właśnie teraz kojarzą się w pary i zakładają  gniazda. Bardzo dokładnie słychać też było stukanie dzięcioła.

   W lesie położonym tak blisko osiedli mieszkaniowych żyje wiele gatunków ssaków: łasice, kuny, nietoperze, sarny i dziki. Mogliśmy sami przekonać się o tym, bo udało się nam zobaczyć lisicę z młodym liskiem dziarsko maszerującym za swoja mamą.

   Pięknie położone stawy, które są starorzeczami , czyli zbiornikami wodnymi,  w których kiedyś płynęła rzeka, to Grundela, Słoneczny, Dębowy i Borusa . Spacerując wokół nich z zapałem robiliśmy zdjęcia (oglądajcie je w Galerii), w promieniach popołudniowego słońca . Stawy te stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy.

   Odpoczywając na placu zabaw i posilając się po spacerze ci z nas, którzy jeszcze nie nasycili się przyrodą, malowali portrety drzew.

   Zobaczyliśmy zaledwie  najbliższy, niewielki fragment „Dębiny”, tak nam się spodobała, że  już teraz umawialiśmy się na następną wycieczkę jesienią. Polecamy ten teren na  wypady z całą rodziną!

Opiekunowie wycieczki: M.Szwacki, P.Nowaczyk, U.Roszak

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube