Ekologia w naszej szkole

                            

POMÓŻ CHRONIĆ ŚRODOWISKO – ZUŻYTE BATERIE NIE NA ŚMIETNISKO!

Baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne, powstające w głównej mierze w gospodarstwach domowych.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za właściwe postępowanie z nimi.

Selekcja i zbiórka odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego społeczeństwa.

Nasza szkoła podjęła współpracę z organizacją odzysku Reba S.A. w ramach zbiórki zużytych baterii.

Kodeks dobrych praktyk:

  • Kupuj z głową! Przed zakupem sprawdź, czy nie posiadasz już baterii w domu.
  • Korzystaj z akumulatorów. Akumulatory mogą być wielokrotnie ładowane, więc ograniczasz w ten sposób ilość baterii.
  • Oddziel zużyte baterie i akumulatory od pozostałych odpadów.
  • Pamiętaj o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach.
  • Regularnie odnoś zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników. 

Pojemniki do zbiórki zużytych baterii znajdziesz teraz przy wejściu do szkoły.