• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Projekt „Małe dzieci, duże szanse”

\"loga\"

 

Szkoła realizuje projekt „Małe dzieci, duże szanse”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

 

w ramach środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego.

 

          W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele przystąpili do realizacji zadań projektu :„Małe dzieci - duże szanse’’. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III. 

         Wszystkie działania  realizowane są ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Europejską.  Działania projektowe  zapewniają uczniom klas I-III bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z indywidualnymi możliwościami i potrzebami, a indywidualna praca z dzieckiem  wspiera jego osobisty rozwój.

W szkole realizowane są następujące formy zajęć:

 1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Zajęcia logopedyczne  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej
 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – języki obce
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie  ( zajęcia artystyczne, plastyczne)
 9.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie ( zajęcia muzyczne, teatralne)
 10.  Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze.
 11.  Zajęcia rozwijające pasje dziennikarską.
 12.  Zajęcia doskonalące umiejętność korzystania z komputera.
 13.  Treningi piłkarskie.
 14.  Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa ziemnego.

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

 W 2011-2012 roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Szkoła z klasą 2.0. Celem jest wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Staramy się pracować z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, które rozwijają umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Program jest realizowany w ramach prowadzonej od ośmiu lat akcji Szkoła z klasą. Na początek jednak trzeba ustalić zasady korzystania z TIK – a temu służyć będzie Kodeks 2.0. Rozpoczęliśmy od debat klasowych.

 

17 grudnia o godz. 12.00 rozpoczęliśmy debatę szkolną z udziałem przedstawicieli poszczególnych klas. Każda grupa miała ok. 3 minuty na prezentację swoich dokonań. Sposób prezentacji był bardzo zróżnicowany. Pojawiły się ciekawe plakaty, prezentacje w Power Poincie, a nawet historyjki obrazkowe. Po każdej prezentacji na sali rozlegały się brawa. Na koniec każda grupa musiała podać 2 - 3 propozycje do kodeksu szkoły. W rezultacie zgromadziliśmy duży materiał do dalszej dyskusji. W kolejnej fazie przystąpiliśmy do podsumowania debaty. Teraz każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat wagi poszczególnych zapisów poprzez podniesienie czerwonej lub zielonej kartki. To był bardzo kolorowy etap debaty, na sali naprzemiennie robiło się bardzo czerwono lub zielono. Wśród uczniów panowała zaskakująca zgodność. W ten sposób wytypowaliśmy 9 najważniejszych, zdaniem uczniów, zapisów, które powinny pojawić się w Kodeksie. Postanowiliśmy też, że teraz możliwość wypowiedzi muszą mieć wszyscy uczniowie i nauczyciele. Uznaliśmy, że wypracowane propozycje umieścimy na stronie www szkoły oraz w szkolnej gazetce. W tym samym czasie propozycje uczniów zostaną zaprezentowane nauczycielom na radzie pedagogicznej. A oto wstępna wersja kodeksu:

1.  Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

2.  Zanim skopiujemy informację, czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.

3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.

4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.

5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.

6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.

7. Pełnimy dyżury w bibliotece szkolnej, tak, by ułatwić dostęp do komputerów wszystkim chętnym.

8. Korzystamy z sieci szkolnej.

9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Lidia Kałwińska

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube