Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Kadra

Nauczyciele starają się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, umożliwić mu odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

Edukacją i wychowywaniem dzieci z tej grupy wiekowej zajmują się nasi nauczycieli wspomagani przez  pracowników obsługi.

Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2023\2024

Edukacja wczesnoszkolna: Agnieszka Ratke, Kinga Zdunik, Małgorzata Kostecka, Katarzyna Minge, Dorota Michalak,  Beata Maciaszek, Aleksandra Zdunik, Agata Rumińska, Anna Ławniczak, Marta Kicka

Nauczyciele języka polskiego: Agnieszka Górna, Marta Krojenka, Violetta Langner, Ewelina Cisłak, Anna Mączyńska

Nauczyciele historii: Michał Szwacki, Bartosz Bomak

Nauczyciele WOS: Michał Szwacki

Nauczyciele języków obcych: Magdalena Woźny, Marta Lewandowska, Grzegorz Sokowicz, Alina Malinowska, Małgorzata Smoczyk, Emilia Wallheim

Nauczyciele matematyki: Beata Adamska, Klaudia Osiej, Emilia Szelągowska, Katarzyna Paradowska, Małgorzata Olejniczak, Barbara Warot

Nauczyciele przyrody/biologii: Urszula Dudziak-Kaniecka

Nauczyciele geografii: Dorota Dudziak

Nauczyciele fizyki: Jagoda Sikorska

Nauczyciele chemii: Beata Turkot

Nauczyciele informatyki: Joanna Kordzińska, Klaudia Osiej, Barbara Warot

Nauczyciele techniki: Anna Słonka-Moskwa

Nauczyciele plastyki: Anna Słonka-Moskwa

Nauczyciel muzyki: Maria Białecka

Nauczyciele wychowania fizycznego: Kinga Jaruga, Karolina Tomkowiak, Andrzej Chyliński, Andrzej Bartosiewicz

Nauczyciele religii: Lidia Brenska, Anna Otocka, Jolanta Sadowska-Spychała

Logopedzi: Katarzyna Minge

Pedagodzy: Ewa Zakrzewska-Wencel

Psycholog: Dominika Dąbrowska, Grzegorz Domagała

Nauczyciel współorganizujący zajęcia: Aneta Wołosowicz, Dagmara Bernaciak-Maślak

Świetlica szkolna: Marzena Szczepaniak, Paweł Nowaczyk,  Anna Czarnecka-Kimla, Joanna Kwiecińska, Renata Markiewicz

Asystent wielokulturowy: Kristina Ulaieva

Wychowanie do życia w rodzinie: Urszula Dudziak-Kaniecka

Doradztwo zawodowe: Małgorzata Olejniczak

Biblioteka szkolna:  Urszula Ferdynus-Remlein, Teresa Lewandowska

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

KlasaWychowawcaWychowawca wspierającySala
1aMarta Kicka 11
1bKinga Zdunik 106
1cAleksandra Zdunik 10
1dAnna Ławniczak 107
2aKatarzyna Minge 10
2bBeata Maciaszek 107
2cAgata Rumińska 11
3aAgnieszka Ratke 16
3bDorota Michalak106
3cMałgorzata Kostecka16
4aVioletta LangnerBarbara Warot120
4bUrszula Dudziak-KanieckaDominika Dąbrowska128
4cMichał SzwackiEmilia Wallheim129
5aMałgorzata SmoczykLidia Brenska 18
5bAnna Słonka-MoskwaMaria Białecka19
5cBeata Adamska Anna Otocka117
5dKinga JarugaAndrzej Bartosiewicz28
6aAlina MalinowskaAndrzej Chyliński28
6bUrszula Ferdynus-RemleinDagmara Bernaciak-Maślak26
6cMarta KrojenkaEwelina Cisłak27
6dKarolina TomkowiakGrzegorz Domagała26
7aDorota Dudziak Bartosz Bomak131
7bMagdalena WoźnyAnna Mączyńska18
7cGrzegorz SokowiczEwa Zakrzewska-Wencel130
7dMarta LewandowskaKatarzyna Paradowska130
8aKlaudia OsiejJagoda Sikorska117
8bEmilia SzelągowskaBeata Turkot119

  Pracownicy administracyjni i personel techniczny:

 • p. A. Szafrańska
 • p. T. Zygmanowska
 • p. M. Żyła
 • p.E. Leńczuk 
 • p. J. Przybyszewska
 • p. G. Sajnaj 
 • p. A. Szuman
 • p. L. Cybulska
 • p. D. Gulczyńska
 • p. M. Balcerek
 • p. M. Śremska
 • p. B. Sroka
 • p. B. Bąkowska
 • p. M. Kręzel
 • p. Z. Kaczmarek – Kosin
 • p. P. Szafrański
 • p. R. Klappa
 • p. D. Moskwa
 • p. S. Jarosz