Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Administrator Danych Osobowych czyli Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
w Luboniu, reprezentowana przez Dyrektora – Agnieszkę Górną
dnia 1. 09.2019 r.
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE 4.5.2016 PL L 119), zwane dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych wdraża dokument o nazwie „Polityka Bezpieczeństwa”.
Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie z dniem wydania zarządzenia.