Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Świetlica

Karty zgłoszeniowe do świetlicy szkolnej

Karty zgłoszeniowe do świetlicy szkolnej można pobrać w dyżurce szkoły i tam też należy pozostawić je dokładnie wypełnione i podpisane, do dnia 6 września 2023r.

Proszę pamiętać, że dziecko nie zapisane do świetlicy nie może skorzystać z jej opieki.