Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Międzyszkolny Konkurs „PIERNIK BOŻONARODZENIOWY”

Zapraszamy serdecznie do udziału w Międzyszkolnym Konkursie „PIERNIK BOŻONARODZENIOWY”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

„OZDOBA Z PIERNIKÓW” 2023

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

  1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas 1-8 szkół podstawowych w Luboniu.
  2. Organizatorem konkursu jest Wolontariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.
  3. Cele konkursu: 

• Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych przy projektowaniu ozdoby. 

• Promowanie twórczości dziecięcej. 

• Przypomnienie tradycji samodzielnego wykonywania pierników, które były wykorzystywane jako ozdoby choinkowe lub drobne prezenty dla rodziny i przyjaciół. 

• Propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego. 

II. WYMAGANIA 

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas 1-8 szkół podstawowych w Luboniu.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej ozdoby z pierników, przedstawiającej motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Technika uzyskania formy piernika dowolna: wycięte foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, relief w cieście. Technika zdobienia dowolna.

2. Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana za pomocą składników dopuszczonych do obrotu w handlu artykułami spożywczymi. 

3. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 ozdobę piernikową. Każda ozdoba podlegać będzie ocenie jury konkursowego. 

4. Ozdoby piernikowe powinny być ułożone na sztywnych podkładkach (np. tekturowych) i zapakowane szczelnie w przezroczysty celofan. 

5. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: (imię i nazwisko autora i opiekuna , klasę oraz nazwę szkoły).

6. Prace przechodzą na rzecz organizatora konkursu i zostaną przeznaczone do sprzedaży podczas Wolontariackiego kiermaszu. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na cele charytatywne na rzecz zbiórki na dożywianie dzieci z Kamerunu – miejscowość Jounde.

III. OCENA I NAGRODY 

1. Prace oceni jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne. 

2. Jury przyzna I, II i III nagrody w dwóch kategoriach : 

klasy 1-4 

klasy 5-8 

spośród wszystkich nadesłanych prac.

3. Nagrody i dyplomy zostaną  przekazane ZWYCIĘZCOM dnia 05.12.2023 podczas Kiermaszu Wolontariatu o godz.17.30

 4. Ozdobne pierniki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów: 

• ogólne wrażenie artystyczne, 

• estetyka wykonania i oryginalność pomysłu, 

• dobór i wykorzystanie elementów zdobniczych, 

• wkład pracy, stosownie do wieku autora. 

IV. TERMINY 

1. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu ul. Żabikowska 40 do siedziby szkoły dla opiekunów Wolontariatu pani Agaty Rumińskiej lub pani Agnieszki Ratke do 1.12.2023 do godz. 13.00.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 2.12.2023 na e-mail szkoły i opublikowane na stronie fb SP2 Luboń

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone pierniki będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne cukiernie. 

W uzasadnionych przypadkach jury konkursowe może zdyskwalifikować zgłoszone do konkursu ozdobne pierniki świąteczne jako niespełniające wymagań konkursowych. 

ORGANIZATORZY: WOLONTARIAT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

osoby do kontaktu: 

Agata Rumińska tel.609446566 agata.ruminska@sp2lubon.eu                            

Agnieszka Ratke tel.731818564 agnieszka.ratke@sp2lubon.eu 

← Wróć