Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Pedagog i psycholog szkolny

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Psycholodzy – Dominika Dąbrowska, pedagog –  Ewa Zakrzewska – Wencel oraz pedagodzy specjalni Aneta Wołosowicz swoje zadania realizują w trzech płaszczyznach.

Pomoc dla ucznia:

 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie ich mocnych stron.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indyw. i grupowej.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • Prowadzenie Treningu Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych.
 • Prowadzenie warsztatów „Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem” wg J. Larsona.
 • Prowadzenie Treningu Pewności Siebie – warsztaty dla dzieci zagrożonych przemocą rówieśniczą.
 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci.
 • Wspieranie w trudnych sytuacjach.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kształcenia i rozwoju.

Pomoc dla rodziców:

 • Indywidualne konsultacje w problemach zgłaszanych przez rodziców.
 • Udzielanie informacji o możliwości pomocy dzieciom i rodzinie.
 • Organizowanie pomocy w sytuacjach trudnych dla rodziny i ucznia.

Współpraca z nauczycielami:

 • Pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach wych. i dydaktycznych.
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 

W celu realizacji powyższych zadań psycholog i pedagog współpracuje z takimi instytucjami jak:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Uzależnień
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Komenda Policji
 • Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka 

GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

GODZINY PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGÓW

Dzień tygodniapedagogp. Ewa Zakrzewska-Wencelpsychologp. Dominika Dąbrowskapsychologp. Hubert Hryniewiecki pedagog specjalnyKatarzyna Worochpedagog specjalnyAneta Wołosowicz
Poniedziałek11:00 – 14:0012:30 – 16:0016:00-17:00 (dyżur dla rodziców i uczniów)09:00 – 13:00 08:10 – 10:00 08:10 – 10:00
Wtorek11:00 – 16:0016:00-17:00 (dyżur dla rodziców i uczniów)08:00 – 12:0012:30 – 16:0010:30-11:30;13:30-14-30 
Środa09:00 – 14:0012:30 – 16:0012:00 – 16:0016:00-17:00 (dyżur dla rodziców i uczniów)10:00-12:00 
Czwartek09:00 – 14:0008:00 – 14:3011:30 – 16:008:00-10:00 
Piątek09:00 – 13:0008:00 – 12:3010:00 – 15:009:00-11:0014:30 – 16:30 dyżur dla rodziców i uczniów)

Na dyżury dla rodziców oraz uczniów prosimy się umawiać osobiście, przez e-dziennik lub telefonicznie.